Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Intro inholland centre of expertise

465 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Intro inholland centre of expertise

  1. 1. 4/22/20131AgricultureProf. dr. Olaf van KootenPlatform BioDelta Zuidvleugel 2013Inholland, Rotterdam23 april 2013De uitdagingen van een BiobasedEconomy voor het onderwijsDe Biobased EconomyEconomie gebaseerd op gebruik vanhernieuwbare grondstoffen uit biomassa• Met de natuur zorgen voor goede producten• Hernieuwbaar, schoon, recyclebaar2
  2. 2. 4/22/20132Valorisatiedriehoek34
  3. 3. 4/22/20133Anticiperen op de biobased economySluit groen onderwijs aan op de toekomstige praktijk? (LEI-nota 12-069)• Geen biobased specialisten, maar vakmensendie kunnen werken in biobased economy• Competentieontwikkeling centraal:• Samenwerken• Creativiteit• Schakelcapaciteiten• Kennisontwikkeling: combinatie van zoweltechnische- als sociaaleconomische aspecten.• (typen) biomassa en potentiële verwerkingsmethoden• Logistieke en (bedrijfs)economische aspecten vanbiobased bedrijvigheid5Anticiperen op de biobased economySluit groen onderwijs aan op de toekomstige praktijk? (LEI-nota 12-069)6BB-cursus• Een aparte biobased cursus voor iedere groeneopleiding.BB-cursusgeneriek• Een biobased cursus die door alle leerlingenbinnen groene opleidingen wordt gevolgd.Horizontalesamenwerking• Groene en grijze onderwijsinstellingen werkensamen aan interdisciplinair onderwijs.Verticalesamenwerking• Studenten werken in interdisciplinair projectsamen met MBO, HBO en WO studenten.
  4. 4. 4/22/20134Centre for Biobased EconomyInhollandRandstedelijke ontwikkelingen- Greenports- Seedvalley- Mainport- FoodclusterSociaaleconomische transitie met technologischevernieuwingBedrijven, kennisinstellingen en overheid“Cross-overs”7Biobased onderwerpen integreren in:• Dier en Veehouderij• Food Commerce and Technology• Greenport Business and Retail• Landscape and Environment Management• Biotechnologie• Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek• ChemieOnderwijsontwikkeling8
  5. 5. 4/22/20135• Ontwikkeling Breed Basisvak• Motivatie & Attitude• Historisch Perspectief• Ketens• Technologie• Producten• Minoren WUR• Master WUR• Samenwerking MBO• CIV’s (T&U)• DoorstroomprofielOnderwijsontwikkeling92 docenten in PhDprogrammaBegeleiding door WageningenURPhD cursussenParticipatie studenten aanonderzoekSamenwerking met bedrijvenFinanciering door CBBE,Publieke middelen enbedrijvenPromotieplaatsen10
  6. 6. 4/22/20136Opdrachten bedrijven• Inbreng bedrijven• Inbreng studenten- Stages- Projecten- Afstudeeropdrachten- Authentiek leren- Kenniswerkplaatsen• Begeleiding docenten, lectoren, promovendi• Externe deskundigheid/kennisInnovatieve Projecten11GoudenDriehoekKennis-instellingenBedrijvenOverheidAfsluitendBiobased Economy in onderwijs: Meer daneen nieuw vakGaat om integrale vertaling naar geheleonderwijsDeelname bedrijven uit “gouden driehoek”cruciaal……Begint bij docenten i.s.m. bedrijfsleven12
  7. 7. 4/22/20137Contact:gerard.vanoosten@inholland.nlolaf.vankooten@inholland.nl

×