Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Biotech campus delft

302 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Biotech campus delft

  1. 1. Biotech Campus DelftDe komende decennia worden grondstoffen schaars en fossiele brandstoffen raken op. Dezeveranderingen hebben een grote impact op de manier waarop de samenleving functioneert. Onzeeconomie is voor het overgrote gedeelte afhankelijk van fossiele brandstof voor energie voorzieningen de vervaardiging van producten zoals chemicaliën en plastics. Het vervangen van die chemicaliëndoor producten gemaakt uit biomassa is essentieel in de transitie naar een Biobased Economy.Industriële biotechnologie speelt daarin een belangrijke rol. Biotechnologie is een van devoornaamste tools om nieuwe producten, zoals biobrandstoffen, biochemicaliën, bioplastics enbioconstructiematerialen, te maken uit groene grondstoffen. Diverse onderzoeken voorspellen eenaanzienlijke potentiele toename van de vraag naar deze producten en tegelijkertijd groei van deindustriële sector.Delft heeft van oudsher bepalende rol gespeeld in de ontwikkelingen die we nu industriëlebiotechnologie noemen vanaf het moment dat Antoni van Leeuwenhoek drie eeuwen geleden deeerste waarnemingen aan micro-organismen deed. De ontwikkelingen van de ‘Gist- enSpiritusfabriek’ (later de Koninklijke Gist-Brocades) hebben geleid tot wat nu de DSM locatie in DelftNoord is en de multinational haar kenniscentrum voor biotechnologie gevestigd heeft. Parallel aande industriële ontwikkelingen werd een wetenschappelijke onderzoekstak opgericht die nuonderdeel uitmaakt van de Technische Universiteit Delft. Deze combinatie van bedrijvigheid enhoogwaardige kennis heeft een enorme aantrekkingskracht op bedrijven over de hele wereldfungeert als een magneet voor internationaal toptalent.Om deze sterke positie te behouden en uit te breiden heeft de Gemeente Delft de ontwikkeling ophet gebied van industriële biotechnologie ook op een prominente eerste plaats gezet in haarprogramma voor de Technologische Innovatie Campus Delft (TICD). Ter bevordering van debekendheid en Delfse kenniscluster en om deze te onderscheiden van andere biobased clusters inNederland hebben diverse organisaties in de regio (DSM Delft, TU Delft, BE-Basic, Gemeente Delft,Provincie Zuid-Holland en Science Port Holland) de handen ineengeslagen voor het in de marktzetten van dit kenniscluser onder de naam ‘Biotech Campus Delft’. Onder regie van Science PortHolland NV is er een marketing strategie opgesteld voor het aantrekken van buitenlandsebedrijvigheid en investeringen ter versterking van Delft als wereldwijd kenniscentrum op het gebiedvan industriële biotechnologie. Als Marketing Manager Clean Tech trekt Kim Meulenbroeks namensScience Port Holland de marketing en acquisitie van de Biotech Campus Delft.

×