Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Biobased westland

461 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Biobased westland

  1. 1. Biobased Westland- Naar een optimaal gebruik van biomassa -Westland is een uniek gebied waar veel biomassa wordt geproduceerd. Deze biomassaheeft reststromen. Reststromen vanuit de groene gebieden, groente-, fruit- en tuinrestenvan particulieren en natuurlijk reststromen vanuit de glastuinbouw. Een potentiële schat aanhoogwaardige en duurzame inhoudsstoffen. Een nagenoeg onontgonnen gebied waar passinds een aantal jaar aandacht voor is onder de noemer ‘Biobased Economy’. HetWestlandse glastuinbouwcluster is innovatief en daadkrachtig en is dan ook ingestapt op deBiobased-trein.Het Westlandse bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden hebben de handen ineengeslagen om de Biobased Economy in Westland flinke stappen verder te brengen. Samenwillen we biobased initiatieven toetsen op economische en technische haalbaarheid. Zijninitiatieven economisch en technisch haalbaar en dragen ze significant bij aanduurzaamheid en economisch rendement? Dan willen we daadwerkelijk tot realisatieovergaan. We willen een fysieke locatie realiseren waar de verwerking van reststromen ende productie van biobased producten kan plaatsvinden, het Biobased Park. In dit parkwordt verdere synergie behaald door de resterende organische stromen te vergisten.We zijn tevreden als in 2015 voor meerdere productielijnen businesscases zijn opgesteld,haalbare businesscases een proces tot vermarkting hebben doorgemaakt en een opstart isgemaakt met het daadwerkelijk hoogwaardig vermarkten en verder vergisten vanreststromen in een biobased park.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:Wouter WubbenSecretaris Biobased Westlandwwubben@gemeentewestland.nl

×