Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Google analytics webgruppen_apr-2011_trheim

776 views

Published on

Dette er presentasjonen fra heldagskurset mitt i Trondheim i april 2011 om Google Analytics.

Published in: Self Improvement
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Google analytics webgruppen_apr-2011_trheim

 1. 1. Google Analytics<br />Trondheim, 7. April 2011<br />
 2. 2. Kenneth Baranyi Eriksen<br />Dagligleder Webgruppen AS<br />Siviløkonom, fotballtrener<br />Harjobbet med webanalysesiden 2000, ICA retthjem, funshopper, Netaxept, DnB NOR m.v.<br />kenneth@webgruppen.no<br />
 3. 3. Jeg kommer fra Webgruppen<br />
 4. 4. Rommet rundt…Hvem er dere?<br />Navn, Firma, Stilling<br />Har dere GoogleAnalytics?Klarer dere å logge på kontoen?<br />
 5. 5. Hvordan komme igangmed Google Analytics<br /><ul><li> Opprette konto - registrering
 6. 6. Sette inn kode på websidene
 7. 7. NB! Kontonummeret
 8. 8. Legge til flere domener
 9. 9. Legge til flere brukere
 10. 10. Innstillinger
 11. 11. Sende rapporter på e-post</li></li></ul><li>Hvorfor webanalyse?<br />Vite hva som skjer<br />Forsvare pengebruken<br />LÆRING<br />Varig endring av adferd<br />FUNN  Endre  Verifisere  Forbedre<br />
 12. 12. Hvordan hjelper målingene nettstedet videre?<br />Mer av det som funker…<br />Dimensjoner innhold/annonser/kampanjer mot det som beviselig virker. Ta bort det som ikke virker, og det som du ikke klarer å gjøre bra nok.<br />Lag bedre innhold/annonser/kampanjer…<br />"Do it wrong quickly" (Mike Moran) … og ofte…<br />”But correct it even quicker” (meg)…<br />Små endringer gir STORE resultater<br />
 13. 13. OTP-ingress på forsiden<br />Eksempel fra dnbnor.no/bedrift<br />76 klikk / dag<br />200 klikk / dag<br />Over 300 klikk / dag<br />
 14. 14. Betalingsterminal - Artikkel<br />Fra 35% til 55% konvertering til neste side<br />
 15. 15. Opprette konto - Registrering<br />
 16. 16. Opprette konto - Registrering<br />
 17. 17. Opprette konto - Registrering<br />
 18. 18. Opprette konto - Registrering<br />
 19. 19. Opprette konto - Registrering<br />
 20. 20. Opprette konto - Registrering<br />
 21. 21. Opprette konto - Registrering<br />
 22. 22. Opprette konto - Registrering<br />
 23. 23. Opprette konto - Registrering<br />
 24. 24. Opprette konto - Registrering<br />
 25. 25. Opprette konto - Registrering<br />
 26. 26. Opprette konto - Registrering<br />
 27. 27. Oversikten / Dashboard<br />
 28. 28. Send e-post nå<br />
 29. 29. Rapporten sendes som vedlegg i epost<br />
 30. 30. Automatisk rapportering<br />
 31. 31.
 32. 32.
 33. 33. Annotations / Merknader<br />
 34. 34. Oversikten / Dashboard<br />
 35. 35. Hvorfor er min oversikt slik?<br />
 36. 36. Hvordan legge til nye rapporter i Oversikten?<br />Finn rapporten du vil legge til…<br />
 37. 37.
 38. 38. De viktige rapportene<br /><ul><li>Mål
 39. 39. Kampanjer + Adwords
 40. 40. Executivesummary
 41. 41. Trafikk inn - volum
 42. 42. Trafikk inn - fra hvor
 43. 43. Hva gjør brukerne?</li></li></ul><li>PAUSE<br />
 44. 44. De viktige rapportene<br /><ul><li>Mål
 45. 45. Kampanjer + Adwords
 46. 46. Executivesummary
 47. 47. Trafikk inn - volum
 48. 48. Trafikk inn - fra hvor
 49. 49. Hva gjør brukerne?</li></li></ul><li>Mål<br />
 50. 50.
 51. 51.
 52. 52.
 53. 53. Kampanjer / Adwords<br />
 54. 54. Se kobling mot MÅL<br />
 55. 55. ROI på adwords<br />
 56. 56. Kampanjer – 2 dimensjoner<br />
 57. 57. Google Analytics – URL builder<br />
 58. 58.
 59. 59.
 60. 60. Kampanjetagg - merkelapp<br />http://www.web-forum/billetter/?utm_source=Facebook&utm_medium=statusmelding&utm_content=early_bird&utm_campaign=Webforum2011<br />
 61. 61. PAUSE<br />
 62. 62. De viktige rapportene<br /><ul><li> Kampanjer + Adwords
 63. 63. Mål
 64. 64. Executive summary
 65. 65. Trafikk inn - volum
 66. 66. Trafikk inn - fra hvor
 67. 67. Hva gjør brukerne?</li></li></ul><li>Executive Summary<br />Trafikk inn på siden - besøkende<br />
 68. 68. Executive Summary<br />Trafikk inn på siden – hvor kommer de fra?<br />
 69. 69. Hva gjør brukerne?<br />
 70. 70. Toppinnhold – de mest brukte sidene<br />
 71. 71. Søkeord<br />
 72. 72. Søkeord uten merkenavn<br />
 73. 73. Hva skal du se etter?<br /><ul><li>Hvordan prioritere
 74. 74. Mest populære sider
 75. 75. Landingssider
 76. 76. Konverteringssider
 77. 77. Mest verdifulle sider
 78. 78. Hvordan diagnostisere
 79. 79. Tid på siden, Besøkstid, Exit, Bounce, Klikk videre
 80. 80. Hva betyr tallene i praksis?
 81. 81. Hva betyr tallene når de kombineres?
 82. 82. Nye synsvinkler (for litt mer viderekomne)
 83. 83. Trakter og segmenter</li></li></ul><li>For lite !<br />For mye !<br />Hvor mye er bra tid på en side?<br />Den gylne middelvei er oftest en god regel for tidsbruk på nettsider, men det varierer veldig med hva slags type side vi analyserer…<br />
 84. 84. Hvor mye er for kort tid?<br />Mindre enn 5 sekunder, alltid<br />Mindre enn 60 sekunder, hvis noe skal leses<br />
 85. 85. Hvor mye er for lang tid?<br />30 sekunder på en lenkerik forside<br />60 sekunder på en forside med nyheter<br />Aldri mer enn 3 minutter – min tommelfingerregel<br />
 86. 86. Hvor mye er bra exit?<br />Når ønsker vi at noen skal forlate nettstedet vårt?<br />ALDRI, ALDRI, ALDRI<br />Men noen steder er mer naturlige enn andre:<br /><ul><li> Kvitteringssider
 87. 87. Utloggingssider
 88. 88. Sider hvor ”oppgaven” er løst
 89. 89. Forsiden</li></li></ul><li>For lite !<br />For mye !<br />Hva med tid og exit sammen?<br />Lav tid<br />Høy exit<br />Høy tid<br />Høy exit<br />Lav tid, høy exit<br />Betyr at siden ikke svarte til forventningene<br />Høy tid, høy exit<br />Betyr at siden har fremstilt budskapet dårlig<br />
 90. 90. Hvordan prioritere arbeidet ditt?<br />Mest populære sider<br />Landingssider<br />Mest verdifulle sider<br /><ul><li>Produktsider
 91. 91. Handlekurvprosess</li></li></ul><li>Landingssider,hvor finner vi de?<br />
 92. 92. Landingssider<br />
 93. 93. Landingssiderm/ 2 dimensjoner<br />
 94. 94. Generelt spørsmål<br />Store korrigeringer på lite brukte sider<br />vs<br />Små forbedringer på de mest brukte sidene?<br />Svar:<br />Små forbedringer på mest brukte sider for innhold og på landingssider.<br />Store korrigeringer på mest verdifulle sider, selv om volum er lavt.<br />
 95. 95. LUNSJ<br />
 96. 96. Konverteringer og mål<br />Salgsmål<br />Sett verdi<br />Sett opp salgstrakter<br />Delkonverteringer<br />Fra en side til en annen…<br />Registering på mailingliste<br />Nedlasting av gratis-tjeneste/dokument<br />Indirekte konverteringer<br />Interessert bruker; 90 sekunder eller mer<br />Antall sider i et besøk<br />Gjenbesøk<br />
 97. 97. HjemmeOPPGAVE:<br />Hva er gode mål for deg?<br />(Se også eget tipshefte om KPI fra INMAS webanalysegruppe)<br />Finn 3 sider hos deg som trenger forbedring<br />Hvilke flagg lyser?<br />Hva sier tallene om mulige hypoteser?<br />Hvilke forbedringer kan du gjøre?<br />http://www.inma.no/fag-og-verktoey/kompendier/webanalyse-guide<br />
 98. 98. Hvordan setter vi mål i GA ?<br />Salgsmål<br />Kvitteringsside<br />Indirekte mål<br />Besøkstid 90+ sekunder<br />Antall sider i et besøk; mer enn 3<br />
 99. 99. Innstillinger for profiler<br />
 100. 100. Mål i GA vs Måling i salgssystem<br />GA gir oftest mer data<br />Ved lite volum kan salgssystem være nok<br />(kost ved måling vs nytte ved måling) <br />Nøyaktige målinger i sosiale medier er veldig arbeidskrevende, er det verdt det? (kost/nytte)<br />
 101. 101. Datakvalitet<br />Er scriptet deres satt opp korrekt?<br />Finn scriptet på deres eget nettsted<br />Hvor på siden ligger det?<br />Er det samme nummer som i GA?<br />Trenger dere å måle pdf, doc, xls, csv eller lenker ut av siden til andre nettsteder?<br />Da må dere legge til et lite tilleggsscript<br />http://www.goodwebpractices.com/roi/track-downloads-in-google-analytics-automatically.html<br />
 102. 102. PAUSE<br />
 103. 103. Segmentering<br />En ny måte å se din verden på …<br />Nye vs returnerende besøkende<br />De som ikke bouncer<br />De som konverterer<br />Landsdeler opp mot landsdeler?<br />By mot land?<br />Ettermiddag mot formiddag?<br />
 104. 104. Nye vs returnerende besøkende<br />
 105. 105. Ikke bouncendevs konverterende<br />
 106. 106. Forrige besøk før konvertering<br />
 107. 107. Tidsbruk i besøk med konvertering<br />
 108. 108. Jobber du med salg?<br />SCAR = 72%<br />Bestillingsprosessen er viktig og er lettest å se hvis du ser på trakter..<br />
 109. 109. Handlekurvprosessen - SCAR<br />Hvor mange begynner på prosessen?Hvor mange fullfører prosessen?<br />ShoppingCartAbandonment RateSCAR på mindre enn 60% er et krav,mindre enn 40% er forbeholdt de beste<br />
 110. 110. OPPSUMMERING<br />
 111. 111. Generelt spørsmål<br />Store korrigeringer på lite brukte sider<br />vs<br />Små forbedringer på de mest brukte sidene?<br />Svar:<br />Små forbedringer på mest brukte sider for innhold og på landingssider.<br />Store korrigeringer på mest verdifulle sider, selv om volum er lavt.<br />
 112. 112. OTP-ingress på forsiden<br />Eksempel fra dnbnor.no/bedrift<br />76 klikk / dag<br />200 klikk / dag<br />Over 300 klikk / dag<br />
 113. 113. Betalingsterminal - Artikkel<br />Fra 35% til 55% konvertering til neste side<br />
 114. 114. De viktige rapportene<br /><ul><li> Kampanjer + Adwords
 115. 115. Mål
 116. 116. Executive summary
 117. 117. Trafikk inn - volum
 118. 118. Trafikk inn - fra hvor
 119. 119. Hva gjør brukerne?</li></li></ul><li>Hva skal du se etter?<br /><ul><li>Hvordan prioritere
 120. 120. Mest populære sider
 121. 121. Landingssider
 122. 122. Konverteringssider
 123. 123. Mest verdifulle sider
 124. 124. Hvordan diagnostisere
 125. 125. Tid på siden, Besøkstid, Exit, Bounce, Klikk videre
 126. 126. Hva betyr tallene i praksis?
 127. 127. Hva betyr tallene når de kombineres?
 128. 128. Nye synsvinkler (for litt mer viderekomne)
 129. 129. Trakter og segmenter</li></li></ul><li>Neste steg …<br />Nå må dere praktisere selv. Prøve og feile.Dere trenger 3 måneder før dere bør vurdere nye kurs.<br />Webgruppen tilbyr flere kurs i statistikk og analyse:<br />GoogleAnalytics – ”full pakke” – over 2 dager<br />Måling og effekt i sosiale medier – over 2 dager<br />
 130. 130. Info om ekstra script som loggernedlastinger og klikk på lenker<br />http://www.goodwebpractices.com/roi/track-downloads-in-google-analytics-automatically.html<br />
 131. 131. Dokumentasjonpå hva GAs script måler<br />Se Terms of Service (ToS) for info om personvern m.v.<br />http://www.google.com/accounts/TOS<br />Se Personvernprinsippene til Google<br />http://www.google.com/intl/no/privacy/<br />Se spesifikasjon av API for å se hvilke parametere m.v. som logges<br />http://code.google.com/intl/no/apis/analytics/docs/gdata/gdataReferenceDimensionsMetrics.html<br />Se blogginnlegg om Gas cookies<br />http://www.morevisibility.com/analyticsblog/from-__utma-to-__utmz-google-analytics-cookies.html<br />Takk til Eivind Savio i Halogen for denne informasjonen.<br />
 132. 132. Takk for meg.PresentasjonenliggerpåSlideshareLenkenblirogså sent utpå email tilalle<br />kenneth@webgruppen.no<br />

×