Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ABN AMRO Industrie Trends, cijfers & prognoses, nov 2013

849 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ABN AMRO Industrie Trends, cijfers & prognoses, nov 2013

 1. 1. Industrie Trends, Ontwikkelingen, Cijfers & Prognoses Economisch Bureau Nederland Casper Burgering Senior sector econoom Å 020 – 383 26 93 š casper.burgering@nl.abnamro.com november 2013 @CasperBurgering
 2. 2. Drie mondiale economische groeisnelheden… 9% 8% China Emerging Asia 7% South Africa South Korea GDP growth (y-o-y) 2014 6% Emerging Europe 5% 4% Russia world GDP growth (2014): 3.8% (yoy) 3% Eurozone Belgium 2% Spain 1% Portugal 0% -1% -5% Ireland France Denmark Italy -3% -2% -1% 0% 1% GDP growth (y-o-y) 2013 Mexico Turkey Indonesia India UAE Latin America Brazil Norway Australia Japan Switzerland Netherlands Greece -4% US Sweden Poland Germany UK Canada Vietnam 2% world GDP growth (2013): 2.8% (yoy) 3% 4% 5% 6% Wereldhandel j-o-j % groei 20% 7% 8% 9% 60 50 10% Global Man. PMI 0% 01-10 De cijfers van de Amerikaanse economie zijn gemixt. De ISMindex steeg in oktober op van 56,2 naar 56,4. Met deze 5e maandelijkse stijging op rij werd het hoogste niveau sinds april 2011 bereikt. Het consumentenvertrouwen daalde in oktober onverwacht sterk van 80,2 naar 71,2 a.g.v. de stillegging van overheidsdiensten. Economisch Bureau De Chinese economie zal in H2 verder stabiliseren. De officiële PMI is gestegen van 51,1 in september naar 51,4 in oktober, vooral door de productie-index die 1,5 pnt opliep naar 54,4. Nu de economische bedrijvigheid steviger verankerd is, zal het voor de autoriteiten gemakkelijker worden om de benodigde hervormingen door te voeren. De EU-economie herstelt zich langzaam. De PMI voor de verwerkende industrie liep verder op, van 52,2 in september naar 52,9 in oktober. De meer vooruitblikkende componenten duiden erop dat de sector in de komende maanden waarschijnlijk nog wat aan kracht wint. De samengestelde PMI volgt de BBP-groei doorgaans vrij nauwkeurig. 01-11 01-12 01-13 De wereldhandel herstelt zich geleidelijk en steeg met 2,5% in augustus, een lichte afzwakking van de groei met 0,8%-pnt ten opzichte van juli. Ondanks het feit dat de groei zich nog onder het LT-gemiddelde bevindt, suggereren veel indicatoren (m.n. uit de verwerkende industrie) dat de handelsstromen verder zullen verstevigen. 40 01-10 neutral 01-11 01-12 01-13 Ook de Manufacturing PMI voor de mondiale industriële activiteit groeit verder. In oktober nam de index met 0,3 pnt toe. Daarmee neemt de index alweer 6 maanden op rij toe. Sinds het begin van 2013 bevindt de global manufacturing PMI - en de onderdelen ervan - zich gestaag boven de 50. Echter, regionale verschillen in groeitempo blijven. Bron: ABN AMRO Economisch Bureau, CPB, Markit Economics
 3. 3. Economische krimp lijkt voorbij, conjunctuur verbetert… 6% 15% 4% 10% 5% 2% 0% 0% -5% -2% -10% -4% -15% -6% -20% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 BBP (l.as) Productiviteit (l.as) Investeringsgroei (r.as) - Nederlandse economie blijft achter bij rest van eurozone en groei blijft relatief laag - Dit heeft onder meer te maken met de aanhoudende daling van de particuliere consumptie, mede onder invloed van het afgenomen huizenvermogen - De economische barometers (producentenvertrouwen, PMI) zijn duidelijk verbeterd - Groei wordt afgeremd door bezuinigingen en doordat gezinnen hun financiële positie willen verbeteren - Consumptie afgenomen en bedrijfsinvesteringen nemen joj nog af, maar de krimp wordt wel minder - In juli en augustus is de goederenuitvoer verder gestegen (+2¼% j-o-j), maar de invoer is afgenomen (-1%) 3 Economisch Bureau Bron: ABN AMRO Economisch Bureau
 4. 4. Onevenwichtig herstel in Nederland… 03% % groei (joj) 2014 02% Sectoren die voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van binnenlandse activiteiten Industrie (ex. food) Food Transport & logistiek 01% Autoretail BBP Groothandel Sectoren die voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van buitenlandse activiteiten Agrarisch 00% Zakelijke dienstverlening -01% TMT Bouw Detailhandel -02% -03% -06% -04% -02% 00% 02% 04% 06% % groei (joj) 2013 - De tweedeling – binnenlandse versus buitenlands bestedingen (uitvoer) – bepaalt voor een groot deel het sectorale beeld - De grote afhankelijkheid van de binnenlandse markt – waaronder een bezuinigende overheid – maakt de weg naar herstel niet eenvoudig 4 Economisch Bureau Bron: ABN AMRO Economisch Bureau
 5. 5. PMI in NL daalt in oktober, maar nog ruim boven 50… PMI Nederland per onderdeel: PMI Levertijden Gereed gekomen producten Werkgelegenheid 61 58 55 52 49 46 43 40 Nieuwe orders Nieuwe export orders Output Werkachterstand Output prijzen Inkoop voorraden Input prijzen Inkoop hoeveel heden september Cijfers gecorrigeerd voor seizoensinvloeden oktober neutraal De Purchasing Managers’ Index® (PMI®) is een verzamelingsindex gebaseerd op 5 individuele indexen met de volgende zwaarte verdeling: nieuwe orders (0,3), productie (0,25), werkgelegenheid (0,2), levertijden (0,15), voorraad ingekocht materiaal (0,1), met de levertijden index omgekeerd zodat de cijfers zich in een vergelijkbare richting bewegen. 5 Economisch Bureau Bron: Thomson Reuters Datastream, NEVI, Markit Economics
 6. 6. Productieherstel traag, mondiaal beter dan NL… 25% 20% % groei (joj) 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% 2008 2009 2010 Industriële productie in Azië groeit solide door, terwijl het in de eurozone krimpt 130 20% 120 10% 110 0% 100 -10% 90 -20% 2011 2012 2013 industriële productie (% joj) -30% 2008 Industriele productie wereld Wereld handel % groei jaar-op-jaar 2009 2010 VS Eurozone WERELD 2011 2012 2013 Lat Am Azie PMI in expansie in NL, producentenvertrouwen zal ook spoedig volgen 70 Index 2010=100 80 70 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Duitsland - Industriele orders Duitsland - Industriele productie Ook voor komende 3 maanden is het sentiment in NL (nog) gunstig 15 40 10 30 10% 60 5% 50 0 40 -5 sentiment komende 3 maanden 10 0% -5% -10% 5 -10 0 -15 -10 20 -20 -20 PMI neutraal Producentenvertrouwen 10 -15% -25 -30 2012 2013 2011 2009 2010 2008 2006 2007 2005 -35 2002 0 -20% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20 30 2001 NEDERLAND Industriële productie NL blijft erg volatiel en is met 0,4% (joj) toegenomen in sept. 15% Productie van industrie in Duitsland groeit alweer 4 maanden op rij 30% 2003 2004 MONDIAAL Mondiale industriële productie en wereldhandel groeien traag maar gestaag -30 -40 Productie Inkooporders Verkoopprijs -50 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 6 Economisch Bureau Bron: Thomson Reuters Datastream, CBS
 7. 7. Bezettingsgraden in eurozone in expansie… Bezettingsgraden in Europa Bezettingsgraden (in %) EU en NL 70 PMI deelindicator (> 50 = expansie, < 50 = krimp) 52 Polen 65 Ierland 60 Italie 48 Griekenland Japan 44 40 Duitsland Nederland Frankrijk VK PMI bezettingsgraad (index) Spanje Rusland 56 55 50 45 40 35 30 Tsjechie Eurozone (27) China september 2008 2009 Oostenrijk oktober 2010 2011 Nederland Eurozone neutraal 2012 2013 Duitsland Neutraal Sterke toename Dtsl en Orijk, scherpe daling in Rusland en Polen } Het lange termijn gemiddelde bedraagt 81,1% en Europa zit daar nog onder } Nederland zit in de middenmoot, maar zal komend kwartaal verder herstellen, gegeven de verdere verbetering van de PMI bezettingsgraad } In vrijwel alle Europese landen zit bezettingsgraad in expansie } Griekse bezettingsgraden in contractie en is bovendien verslechterd op maandbasis 7 Economisch Bureau Bron: Thomson Reuters Datastream, Markit Economics
 8. 8. Margedruk in Nederland afgenomen in oktober… Margedruk in Europa 60 55 >50 prijzen stijgen <50 prijzen dalen MARGE DRUK 50 MARGE DRUK Nederlandse situatie MARGE DRUK MARGE DRUK MARGE DRUK 100 90 > 50: prijzen stijgen 80 70 60 45 50 40 40 MARGEDRUK 30 35 20 < 50: prijzen dalen 30 10 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Input prijzen Output prijzen neutraal Output prijzen Input prijzen neutraal Margedruk blijft aanhouden in landen die hard geraakt zijn door de crisis } De druk van de inputprijzen vindt vooral plaatsen in tijden van hoogconjunctuur } Industriële ondernemers ontberen de prijskracht en kunnen niet volledige prijsstijgingen doorberekenen } In Nederland krimpen de inputprijzen sneller dan de outputprijzen in oktober } Frankrijk, Italië en Oostenrijk zitten in spagaat met stijgende inputprijzen en dalende outputprijzen 8 Economisch Bureau Bron: Thomson Reuters Datastream, Markit Economics
 9. 9. Prijzen meeste grondstoffen dalen, basismetalen stijgen In de loop van 2014 zal de druk op olieprijzen toenemen als gevolg van de overproductie van olie 130 125 Olie (brent, USD/bbl) Aanbod kunststofmarkt blijft aan de krappe kant, terwijl de vraag redelijk normaal blijft 2,000 Seizoensgebonden vraag naar aardgas stijgt in Q4, en de aardgasprijzen zullen stijgen. Op LT meer druk op prijzen 5 Kunststof (USD/Mt) 4 120 115 1,500 Natural gas-Henry Hub (USD/Mmbtu) 3 110 2 105 1,000 100 1 95 Polystyrene PVC 90 500 Prijs wordt gedreven kracht van de Chinese economie, tempo van herstel in VS en vitaliteit van economie in EU Overcapaciteit, zwakke vraag, hoge voorraden en lage marges drukken de prijzen nu, maar LT-vraag blijft solide 9,000 Koper (USD/t) 8,500 2,200 0 De aanbodkant zal druk op prijs blijven zetten en prijzen zwakken dit jaar verder af, vooral in Europa en China 700 2,400 2,300 PET Aluminium (USD/t) Global steel (HRC, USD/t) 650 2,100 8,000 2,000 7,500 600 1,900 1,800 7,000 550 1,700 6,500 1,600 500 9 Economisch Bureau Bron: Thomson Reuters Datastream, ABN AMRO Economisch Bureau
 10. 10. Arbeidsmarkt blijft voorlopig nog achter… 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 arbeidsmarkt is zeer ruim -30 2 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 3 30 2003 2002 2001 -40 35 Aantal vacatures – totaal en industrie (x 1.000) 250 25 200 20 150 15 100 Verwachtingen werkgelegenheid 3 mndn Producentenvertrouwen 1985 0.0 0.0 300 -20 2013 0.3 2011 0.4 ruim 2009 0.4 -10 2007 0.5 gemiddeld 2005 0.5 0 2003 0.6 1995 0.6 2001 0.7 krap 1993 0.7 10 1999 0.8 1991 0.8 Sentiment werkgelegenheid industrie 1997 0.9 arbeidsmarkt is zeer krap 20 1989 0.9 1.0 1987 Nederlandse arbeidsmarkt - totaal Vacature-indicator naar sector 3=maximum waarde ondernemers zijn optimistisch gestemd 1 0 Totaal Industrie Bouw 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 -3=minimum waarde 1999 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2006 2007 Vacatures industrie (r.as) ondernemers zijn pessimistisch gestemd 1998 Vacatures (totaal, l.as) 2005 -3 2004 0 2003 0 2002 -2 2001 5 2000 50 1999 -1 1998 10 1997 # vacatures op het # werkzoekende 1.0 Diensten 10 Economisch Bureau Bron: CBS, Thomson Reuters Datastream
 11. 11. Faillissementen in industrie neemt verder af… Groei faillissementen jaar-op-jaar 5 Faillissementen naar branche 140 4 100 90 3 70 2 80 70 60 1 0 0 50 40 -1 30 -2 -70 -3 20 10 -4 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 -140 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 -5 BBP (l.as) Verwachting BBP Faillissementen Industrie (r.as, % joj) Verwachting faillissement Industrie 0 1-1-2012 Voedings-, genotmiddelenindustrie Hout- en bouwmaterialenindustrie Raffinaderijen en chemie Elektrotechn. en machineindustrie Meubelindustrie 1-1-2013 Textiel-, kleding-, lederindustrie Papier- en grafische industrie Basismetaal, metaalprod.-industrie Transportmiddelenindustrie Industrie heeft tot en met september 9,4% aandeel in totale faillissementen NL } Tot en met september is het totaal aantal faillissementen in Nederland: 7.252 bedrijven } } in de sector industrie is dit 681 bedrijven (eenmanszaken + overige rechtspersonen) Metaalindustrie heeft grootste aandeel in totale faillissementen in industrie (23,6%) Economisch Bureau Faillissementen naar aantal bedrijven (= # faillissementen in branche tm augustus / # bedrijven op 1 jan 2013): Voedings- en genotmiddelen: 1,1% - Textiel, kleding, leerindustrie: 0,6% Hout- en bouwmaterialen: 2,1% - Papier- en grafische industrie: 1,8% Raffinaderijen/chemie/farma/rubber/kunststof: 1,2% - Basismetaal, metaalprod.-industrie: 1,4% Elektrotechnische & machine industrie: 1,2% - Transportmiddelenindustrie: 1,2% Meubelindustrie: 1,2% 11 Bron: CBS
 12. 12. Overige informatie & disclaimer Voor meer informatie over deze sector, neem contact op met: Casper Burgering Senior sector econoom Industrie & industriële metalen ABN AMRO Economisch Bureau tel: 020 383 26 93 e-mail: casper.burgering@nl.abnamro.com http://nl.linkedin.com/in/casperburgering ABN AMRO Economisch Bureau op internet www.abnamro.nl/economischbureau https://twitter.com/CasperBurgering Disclaimer: Copyright 2013 ABN AMRO and affiliated companies (“ABN AMRO”), Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam / PO Box 283, 1000 EA Amsterdam, The Netherlands. All right reserved. This material is provided to you for information purposes only. Before investing in any product of ABN AMRO Bank NV, you should inform yourself about various consequences that you may encounter under the laws of your country. ABN AMRO Bank NV has taken all reasonable care to ensure that the information contained in this document is correct but does not accept liability for any misprints. ABN AMRO Bank NV reserves the right to make amendments to this material. This material which is subject to change without notice is provided for informational purposes and should not be construed as a solicitation or offer to buy or sell any securities or related financial instruments. While ABN AMRO makes reasonable efforts to obtain information from sources, which it believes to be reliable, ABN AMRO makes no representation or warranty of any kind, either express or implied as to the accuracy, reliability, up-to-dateness or completeness of the information contained herein. Nothing herein constitutes an investment, legal, tax or other advice nor is it to be relied on in any investment or decision. Certain services and products are subject to legal restrictions and therefore may not be available for residents of certain countries. You should obtain relevant and specific professional advice before making any investment decision. The past performance is not necessarily a guide to the future result of an investment. The value of investments may go up or down due to various factors including but not limited to changes in rates of foreign exchange and investors may not get back the amount invested. ABN AMRO disclaims any responsibility and liability whatsoever in this respect. 12 Economisch Bureau

×