Human touch verzuimbestrijding

267 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
267
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Human touch verzuimbestrijding

  1. 1. Human Touch TrainingenPersoonlijke effectiviteit trainingenTrainingen van Human Touch zijn zeer geschikt voor re-integratietrajecten en kunnen hulpbieden bij bijvoorbeeld: Verminderde prestaties Langdurig verzuim Traumatische ervaringenWat Human Touch kan betekenen voor organisaties:Trainingen van Human Touch worden zowel preventief als tijdens uitval van medewerkers inge-zet. U kunt hierbij denken aan medewerkers met burnout verschijnselen tot medewerkers dieloopbaankeuzes willen/moeten maken. De training is zo effectief dat mensen met burnout ver-schijnselen na een 15 daagse training weer terug aan het werk kunnen en willen. Wanneer erveel verschillende zaken spelen, is een intensief traject met privébegeleiding mogelijk.Tevens wordt Human Touch ingezet om bijvoorbeeld ADHD, ADD, PTSS, borderline, depres-sie en sinds kort dyslexie aan te pakken. De training heeft als resultaat dat mensen snel zonderklachten verder kunnen. Ook ervaren zij een prettiger leef- en werkklimaat en een hogere kwali-teit van besluitvorming en procesbeheersing.WerkwijzeEen kennismaking bij Human Touch begint met een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordtvastgesteld waar men aan wil werken. Bijvoorbeeld persoonlijke effectiviteit, burnout, loop-baankeuzes, etc. Naar aanleiding van dit gesprek wordt besloten of Human Touch iets voor depersoon kan betekenen.Voor aanvang van de training heeft het de voorkeur dat de deelnemer enige tijd vrij is van anti-depressiva en tranquillizers, zodat de deelnemer de volledige beschikking over zijn geestelijkevermogens heeft. Deze werkwijze zonder medicatie is van belang, omdat medicijnen soms bij-werkingen hebben, die dezelfde kunnen zijn als die bij psychische klachten horen, zoals: maag-en darmklachten, slapeloosheid, trillingen, hoofdpijn, migraine, nerveuze gevoelens, versterkteemotionele gevoelsuitingen, etc.Voordat cursisten aan de training kunnen beginnen, moeten zij voldoen aan een voorwaarde: zijmoeten zelf willen en gemotiveerd zijn om te werken aan verandering. De motivatie om te wil-len veranderen maakt dat de training slaagt.Gezien het intensieve karakter van de training en de mogelijke gevoelige privézaken die naarboven komen, is het beleid van Human Touch om directe collegas niet tegelijkertijd een trainingte laten volgen. Hierdoor kan er een open en vertrouwde omgeving ontstaan waarin de cursistzich vrij voelt om aan zichzelf te werken. De enige uitzondering is als het gaat om een teamtrai-ning.Tijdens het behandelingstraject werken we aan geestelijke en emotionele rust. Na het bereikenvan die twee ontstaat als regel ook weer lichamelijke fitheid.
  2. 2. Human Touch TrainingenDe traditionele werkwijze is er een van luisteren en advies geven. We hebben gemerkt dat eenervaringsgerichte benadering veel effectiever is. Tijdens de training gaat de cursist onder bege-leiding van een coach/trainer, binnen een kleine groep, individueel met ervaringsgerichte oefe-ningen aan de slag. Hij of zij doet dit in een eigen tempo zonder deadlines of druk. Via dezeoefeningen komt een cursist tot de kern van het probleem/de problemen. Het uiteindelijke doelvan de oefeningen is om de kern zelf op te lossen. Niet om alleen de gevolgen weg te nemen.De methode van werken is gebaseerd op het eigen maken van technieken, die daarna via eengroot aantal oefeningen wordt ingeoefend, net zo lang tot de cursist en de coach/trainer tevre-den zijn over het bereikte resultaat. Gevoel en gedachten worden in balans gebracht.De oefeningen kunnen ook na de training zonder moeite in het dagelijks leven worden toege-past. Hierdoor is bij burnout, depressie en overige psychische verschijnselen terugval nietwaarschijnlijk.De werkwijze is praktijk gericht. Continu wordt getoetst wat het bereikte resultaat is. Pas bijvoldoende resultaat gaat de cursist verder met het volgende programmaonderdeel. Mocht decursist meer tijd nodig hebben, kan hij of zij kosteloos de training afronden in een volgendegroep.De training bestaat uit de volgende drie modules:Inhoud van module 1 Persoonlijkheidsprofiel Denkpatronen en referentiekaders die het handelen bepalen Richten van aandacht en wil Omgaan met emotie Signalen van zelfbedrog Oorzaken van falen Motivatie Stellen en evalueren van persoonlijke en ondernemingsdoelen Efficiënt omgaan met tijd Samenwerking op win-win basis.Tijdsduur: 2 - 3 dagen (16 - 26 uur)Inhoud van module 2 Nadere uitwerking van de onderwerpen uit module 1 Waarom gaan bepaalde aspecten in de leef- en werksituatie minder goed dan moge-lijk is Ontwikkelen van intuïtie Loslaten van belemmerende oordelen Eigen maken van efficiënte werkwijze om persoonlijke en ondernemingsdoelen terealiseren.Tijdsduur: 4 - 5 dagen (36 - 46 uur)
  3. 3. Human Touch TrainingenInhoud van module 3 Nadere uitwerking van de onderwerpen uit module 2 Opheffen van persoonlijke belemmeringen Aanbrengen van veranderingen in de wijze van omgaan met uzelf en met anderen Hanteren van aanvallen en hardnekkige kwesties Beheersbaar maken van spanning- en stressgevoelTijdsduur: 3 - 5 dagen (36 - 44 uur)ResultaatEen training van Human Touch levert de deelnemer doorgaans meerdere van onderstaande resulta-ten op: minder denken / piekeren, meer rust / balans tussen denken en voelen groter zelfvertrouwen en minder onzekerheid vertrouwen in uw toekomst meer open en in connectie kunnen zijn effectiever functioneren vanuit kracht, eigenwaarde, bewustzijn, vrije wil leren omgaan met omstandigheden of gebeurtenissen meer inzicht in uw bewustzijn, overtuigingen en patronen. patronen doorbreken, stoppen met steeds weer rondlopen in dezelfde “groef” inspiratie, het vinden en realiseren van persoonlijke doelen praktisch gereedschap dat in het dagelijks leven goed en gemakkelijk toepasbaar is meer kwaliteit en echtheid in samenwerken en samenleven Vrij van antidepressiva of tranquillizers het leven leiden zoals u dat wilt, veranderen wat u wilt veranderenResultaat voor bedrijven: versterking van vaardigheden van medewerkers daling van ziekteverzuim beter leef- en werkklimaat hogere kwaliteit van besluitvorming en procesbeheersing organisatorische effectiviteit: besparing op tijd, geld en inspanning verbetering van communicatie en teamvorming vergroting van probleemoplossend vermogen, flexibele werkwijze overbruggen van belangentegenstellingen grotere tevredenheid bij medewerkers gemotiveerde medewerkers.Totale kosten voor alle modules samen € 3.280,00De prijzen van Human Touch zijn per persoon en exclusief BTW.Lesmateriaal inbegrepen.RestitutieWanneer na het volgen van module 1 en module 2 geen bevredigend resultaat is bereikt, krijgde cursist het volledige bedrag terug gestort. Zodra de cursist met module 3 begint, is het vol-ledige bedrag (modules 1, 2 & 3) verschuldigd.
  4. 4. Human Touch TrainingenCateringVoor deelname aan een training bedraagt de catering: € 35,- . (Prijs per persoon per dag.)Inbegrepen zijn: eten (waaronder lunch), drinken en gebruik van alle faciliteiten.VerblijfDe training wordt gegeven van maandag t/m vrijdag van 08:30 uur tot 18:30 uur. Alle consump-ties inclusief lunch zijn inbegrepen. Cursisten overnachten thuis of kunnen gebruik maken vaneen hotel of Bed and Breakfast in de buurt.Voor verwijzersDe training is gericht op een spoedig herstel. De cursist neemt tijdens het volgen van onze trai-ningen niet deel aan het arbeidsproces. Gedurende het traject vindt er regelmatig overleg plaatsmet u als verwijzer, mits de cursist hiervoor toestemming heeft gegeven.Privacy PolicyHuman Touch respecteert de privacy van al haar cursisten en draagt zorg voor de persoonlijkeinformatie die wordt verschaft. Deze informatie wordt gebruikt om de training zo goed mogelijkaf op de cursist te stemmen. Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) isHuman Touch er verantwoordelijk voor dat er op de juiste manier met persoonsinformatiewordt omgegaan.Gratis nazorgNa afloop van een volledige training of coaching krijgt elke cursist gratis nazorg in de vorm vanterugkomdagen. Mocht de cursist meer tijd nodig hebben dan één trainingsperiode, kan hij of zijkosteloos de training afronden in een volgende groep. (Catering niet inbegrepen)De trainingsdata zijn te vinden op www.humantouch-avatar.nl We bieden plaats voor maximaal6 tot 12 personen per sessie.Bij vragen kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.Vriendelijke groet,Kelvin LuitenHuman TouchT: 06-12919750E: info@humantouch-avatar.nlI: www.humantouch-avatar.nl

×