Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tegen de stroom in welzijn voorop stellen - Gijsbert van Herk

255 views

Published on

Tegen de stroom in welzijn voorop stellen - Gijsbert van Herk

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tegen de stroom in welzijn voorop stellen - Gijsbert van Herk

 1. 1. Stichting Humanitas Marja Bijl & Caroline van Jaarsveld Congres Gastvrijheid in de Zorg - 16 november 2017
 2. 2. Even voorstellen: www.stichtinghumanitas.nl • Op jaarbasis helpen we 10.000 mensen in zorg en welzijn vanuit 32 locaties in Rijnmond: • Richting 4000 medewerkers en 2.500 vrijwilligers (waaronder ook cliënten!) • Waarvan 2000 medewerkers in de zorg • 50 contracten, 3 tot 5 cao’s, 6 verschillende geldstromen en wijzen van indicatiestelling 3000 1200 1200 Wmo Wet Langdurige zorg Zorgverzekeringswet
 3. 3. D e K u n s t v a n h e t S a m e n l e v e n E K U N S T V S A M E
 4. 4. N A D E N K E N O V E R D E T O E K O M S T N I E T I N T E R M E N V A N E E N D R E I G E N D V E R L I E S M A A R I N T E R M E N V A N M A A T S C H A P P E L I J K E W I N S T N I E T M E T Z O R G B E H O E V E N D E N A L S E E N A P A R T E G R O E P M A A R A L S I N T E G R A A L O N D E R D E E L V A N D E S A M E N L E V I N G
 5. 5. LEEFOMGEVINGK L I M A A T V E R A N D E R I N G - V E R D U U R Z A M I N G E N E R G I E E N M O B I L I T E I T V E R S T E D E L I J K I N G K R I M P - Z O R G - L E E G S T A N D A G R A R I S C H V A S T G O E D SAMENLEVINGB U R G E R S - O N D E R N E M E R S - M A A T S C H A P P E L I J K E O R G A N I S A T I E S - O V E R H E D E N K E N N I S , E R V A R I N G E N I N Z I C H T E N D E L E N WET- EN REGELGEVING Veranderingen
 6. 6. De gevolgen hiervan zijn....
 7. 7. S O C I A L E T W E E D E L I N G
 8. 8. 40% VAN DE VOLWASSEN LEED IN 2014 AAN EENZAAMHEID (RIVM) V E R E E N Z A A M I N G
 9. 9. S L U I T I N G Z O R G I N S T E L L I N G E N
 10. 10. B E R O E P O P M A N T E L Z O R G
 11. 11. R e s t a u r a n t s i n z o r g i n s t e l l i n g e n w o r d e n g e s l o t e n
 12. 12. Humanitas: op zoek naar een nieuwe balans
 13. 13. WAT NEMEN WE IN DEZE ZOEKTOCHT MEE?
 14. 14. Persoonsgerichte Zorgvisie Humanitas
 15. 15. Golfbeweging cultuur ~ structuur
 16. 16. Blij met nieuwe kaders Waardigheid & Trots, Kader Verpleeghuiszorg
 17. 17. Terug naar de bedoeling…
 18. 18. HOE DOEN WE DAT BIJ HUMANITAS?
 19. 19. Veranderen van Bovenstroom én Onderstroom
 20. 20. Dialoog met client & mantelzorger • Intake • Zorgleefplangesprek • Cliënttevredenheids- onderzoek (regelvrije ruimte) • Huiskamergesprekken • Jaarlijkse dialoog met mantelzorgers en vrijwilligers En daar naar luisteren…
 21. 21. Weer zelf koken
 22. 22. Folder Rol Mantelzorg
 23. 23. Welzijn centraal • Wat maakt uw dag de moeite waard? Bewustwording! • Aanpassen samenstelling zorgteams • Gelijkwaardige rol mantelzorgers en vrijwilligers • Opnemen in de “bovenstroom”: zorgprocessen, auditsysteem En dit ook écht uitstralen en vooral doen……….
 24. 24. Poster Mantelzorgweek Vrijwilligersvergoeding
 25. 25. Denken buiten de kaders • De wijk naar binnen: Koken dóór en voor de buurt • Mix van doelgroepen: thema verbindt, niet de aandoening • Differentiatie mag: Hilligersberg is geen Feijenoord • Naar buiten: Samenwerken met “gewone” ontmoetingsplaatsen: sportclub, winkels, bibliotheek, kerk of moskee En het ook gewoon anders doen…..
 26. 26. Dagbesteding kunst & cultuur, sport
 27. 27. Met bussen vol cliënten naar de Bijenkorf
 28. 28. WAAR HEBBEN WIJ “LAST” VAN?
 29. 29. • Oud systeem en aanbodsgericht denken • Regeldichtheid • Hokjesgeest • Nieuw = eng • Ontbreken expertise (horeca) • Tijd • Beperkte financiële armslag
 30. 30. WAT HEBBEN WIJ NODIG?
 31. 31. • Uithoudingsvermogen • Geloof in de bedoeling: de mens zien! • Succesverhalen: klein en groot • Kritisch opbouwend meedenkende cliënten, mantelzorgers, medewerkers en vrijwilligers, buurtbewoners, clubs en verenigingen, horecadeskundigen • Out-of-the-box-denkers, creatieve geesten • ….. Jullie input??
 32. 32. Stelling 1 Het is een goed idee als er maatjesprojecten komen voor restaurants en zorginstellingen!
 33. 33. Stelling 2 Met meerdere organisaties gebruik maken van de instellingskeuken: leuk bedacht, maar niet uitvoerbaar!
 34. 34. Hartelijk dank voor uw belangstelling en bijdrage!

×