Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nieuwe bepalingen mbt medezeggenschap cliënten zorginstellingen - Liesbeth Honig

312 views

Published on

Nieuwe bepalingen mbt medezeggenschap cliënten zorginstellingen - Liesbeth Honig

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nieuwe bepalingen mbt medezeggenschap cliënten zorginstellingen - Liesbeth Honig

 1. 1. Wmcz Nieuwe bepalingen mbt medezeggenschap cliënten zorginstellingen februari 2017
 2. 2. VWS: 10 wijzigingen 1. Faciliteiten 2. Instemmingsrecht 3. Meer maatwerk 4. Betere betrokkenheid 5. Tijdigheid
 3. 3. VWS: 10 wijzigingen 6. Openbare werving 7. Recht van Enquête 8. Toezicht door IGZ 9. Legitimiteit cliëntenraad 10. Vermindering regeldruk
 4. 4. Faciliteiten en financiering • Voorzieningen • Kosten • Budget mogelijk • Rechtszaken
 5. 5. Instemmingsrecht Verzwaard adviesrecht • weging in alle redelijkheid Instemmingsrecht • weging – advies redelijk – besluit noodzakelijk
 6. 6. Instemmingsrecht • medezeggenschapsregeling • profielschets klachtenfunctionaris • kwaliteit • procedure zorgplannen • toelatings- en ontslagbeleid • sociaal plan • inrichting ruimtes
 7. 7. Adviesrecht • zorgverlening • profielschets leden RvT - RvB • huisvestingsbeleid, nieuwbouw • benoemen afdelingshoofden
 8. 8. Meer maatwerk Meer of minder bevoegdheden
 9. 9. Betere betrokkenheid • Inspraak cliënten • Geen openbaarheid • Betrokken bij voorbereiding • Begrijpelijke informatie geschikte wijze
 10. 10. Tijdigheid • Betrokken bij voorbereiding • Tijdig advies vragen
 11. 11. Openbare werving • Zorgaanbieder maakt vacatures bekend
 12. 12. Legitimiteit • Representatief • In staat tot belangenbehartiging • Werkwijze • Resultaten inspraak betrekken
 13. 13. Toezicht door IGZ • Vervangt kantonrechter • Bevelen • Sancties Cliëntenraad: • Signalen • Handhavingsverzoek
 14. 14. Minder regeldruk • Geen verslag over wijze toepassing Wmcz
 15. 15. Toekomst
 16. 16. einde einde

×