Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De voedingsassistent: een essentiële schakel in goede voedingszorg - Hinke kruizenga

402 views

Published on

De voedingsassistent: een essentiële schakel in goede voedingszorg - Hinke kruizenga

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

De voedingsassistent: een essentiële schakel in goede voedingszorg - Hinke kruizenga

 1. 1. De voedingsassistent: een essentiële schakel in goede voedingszorg 16 november 2017 Dr.ir. Hinke Kruizenga
 2. 2. Ziekenhuiseten – volop in de aandacht!
 3. 3. Google afbeeldingen “ziekenhuiseten”
 4. 4. De mening van koks:
 5. 5. Prestatie indicator ondervoeding: % ondervoede patiënten dat op de vierde opnamedag 1,2 gram eiwit / kg eet. Resultaten al jaren zeer teleurstellend en dit jaar een DALING!
 6. 6. Hoe scoren de ziekenhuizen? Norm: 60% van de ondervoede groep krijgt op dag 4 voldoende eiwit >60%: 11 ZH 50-59%: 9 ZH <50: 41 ZH http://www.stuurgroepondervoedi ng.nl/toolkits/prestatie-indicator- ondervoeding-voor-ziekenhuizen
 7. 7. In november 2014 nog niet – Kamervraag van ChristenUnie en PvdA
 8. 8. Opdracht VWS (jan-mei 2016)
 9. 9. Inventarisatie Voedingsconcepten in ziekenhuizen • Welke voedingsconcepten worden momenteel toegepast in Nederlandse ziekenhuizen? • Motie Dik-Faber (Christen Unie) en Bouwmeester (PvdA) • Opdrachtgever: Ministerie van VWS • Inventarisatie • Benchmark • Aanbevelingen
 10. 10. Definitie Voedingsconcept •De serviceformule voor het dagelijkse eten en drinken voor de patiënt tijdens ziekenhuisopname, ook wel maaltijdconcept genoemd •Een voedingsconcept omvat alle aspecten van de keten rondom voeding, zoals inkoop, bereiding, distributie, menu-aanbod, presentatie, uitserveren en afvalverwerking
 11. 11. Enquête en interviews (januari en februari 2016) Doelgroep: • Facilitair management • Diëtetiek • Respons: 96% (80 ziekenhuizen)
 12. 12. Inventarisatie Logistiek Bestel procedure Assortiment Kinderafdeling Ambiance Multidisciplinaire samenwerking Voedingswaarde Kosten
 13. 13. VOEDINGSCONCEPTEN Voedingsconcepten in ziekenhuizen variëren tussen: • Traditioneel – Modern • Vast – Flexibel • Weinig aandacht – Speerpunt • Sluitpost – Investering mogelijk • Patiënt tevredenheid: ? – Patiënt tevredenheid bekend • Weinig eetmomenten – Onbeperkte eetmomenten
 14. 14. Voedingsconcept
 15. 15. Logistiek
 16. 16. Bestelprocedure
 17. 17. Een aantrekkelijke menukaart is een must
 18. 18. Assortiment
 19. 19. Ambiance 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ter plekke opgeschept, zonder deksel Eten in dagverblijf of restaurant Bezoek kan te allen tijden mee eten (gratis) Altijd hulp bij het eten beschikbaar
 20. 20. Multidisciplinaire verantwoordelijkheid
 21. 21. Voedingswaarde
 22. 22. Kosten
 23. 23. Tevredenheid en knelpunten
 24. 24. Benchmark: spiegelen en inspiratie http://www.stuurgroeponde rvoeding.nl/toolkits/voeding sconcepten-in- ziekenhuizen
 25. 25. Meest optimale situatie - ranking Resultaat door 80% van de ziekenhuizen opgevraagd!
 26. 26. Aanbevelingen • Flexibel aanbod van voeding, menukaart, onbeperkt bestellen • Korte tijd tussen bestellen en serveren • Tussendoortjes voor iedereen • Richtlijnen voor de voedingswaarde van maaltijden en tussen- doortjes • Registatie van de inname • Optimaliseren van de rol van de voedingsassistent • Patiëntenrestaurant – ambiance • Voldoende budget voor voeding • Preventie van voedselverspilling
 27. 27. Stelling: Investeren in de voedingsassistent is belangrijker dan investeren in het voedingsconcept
 28. 28. • Herkennen van een te lage voedingsinname of andere aan voeding gerelateerde problemen • Uitleg geven over het belang van voldoende voeding • Helpen bij het eten en stimuleren om genoeg te eten • Het verstrekken van de tussentijdse verstrekkingen • Het meten van de voedingsinname • Het voorkomen van voedselverspilling De 6 rollen van de voedingsassistent
 29. 29. Is de huidige situatie optimaal? Kennis? Vaardigheden? Aantal uren? Plaats in de organisatie?
 30. 30. Cursus FOCUS op VOEDING http://www.focusopvoeding.nl/cursus/verpleging/voedings-en-dieetleer/
 31. 31. Welke aspecten hebben de hoogste prioriteit? Logistiek Bestelprocedure AmbianceKostenaspect Multidisciplinaire Verantwoordelijkheden Voedingswaarde Assortiment Smaak Beleving Doelgroepen
 32. 32. November 2017…. • Rapport wordt echt gebruikt om te verbeteren! • Maar…prestatieindicator ondervoeding scoort slechter!!! • WAAR MOETEN WE ALS EERSTE MEE AN DE SLAG?
 33. 33. Waar liggen de kansen voor verbetering?
 34. 34. Multidisciplinaire verantwoordelijkheid • Een goed voedingsconcept • Innameregistratie en monitoring door voedingsassistent (/ verpleging?) • Voedingsbehandeling volwaardig onderdeel van medische behandeling
 35. 35. Vervolg • Bespreken van de resultaten en aanbevelingen • Kennisdeling (website, presentaties, helpdesk, artikelen) • Zelfde project voor verpleeghuissector? • Advies en hulp aan mooie initiatieven – cateraars, ziekenhuizen, …. • Aandacht voor het voedingsbudget van instellingen en de beperking van voedselverspilling
 36. 36. BEDANKT VOOR JE AANDACHT ! www.stuurgroepondervoeding.nl ziekenhuis@stuurgroepondervoeding.nl

×