Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

شفاعت و تاثیر آن در بیداری روحانی

634 views

Published on

خلاصه موعظه در تاریخ 08.اکتبر.2011

Published in: Spiritual
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

شفاعت و تاثیر آن در بیداری روحانی

  1. 1. ‫خالصه موعظه در تاریخ 01.اکتبر.2211‬ ‫موضوع : شفاعت و تاثیر آن در بیداری روحانی‬ ‫واعـــــظ : از ایران‬ ‫2– بیداری روحانی چیست ؟‬ ‫1- تاثیر ( رابطه ) شفاعت در بیداری روحانی‬ ‫2 – بیداری روحانی چیست :‬ ‫نمونه بیداری روحانی در شاگردان عیسی مسیح در قبل و بعد از پنطیکاست . برای مثال شمعون‬ ‫به معنای ( نی لرزان – شکننده ) که چقدر ترسو بود و مرتب نظرش عوض میشد حتی با اینکه‬ ‫مکاشفه داشت از روح القدس و عیسی را خداوند خطاب کرد ولی در کالم می بینیم به سادگی او‬ ‫را از ترس انکار کرده و همراه با همه شاگردان او را ترک می کند اما در نهایت عیسی نام او را‬ ‫به پطرس ( صخره ) تغییر داد و ما غیرت خاصی را در او بخصوص شجاعتش در اعالم نام‬ ‫عیسی مسیح بعد از پنطیکاست میبینیم .تصویری که در کالم از شاگردان ارائه میشود در قبل و بعد‬ ‫از پطتیکاست کامال متفاوت است شخصیت آنها به طورکلی عوض شده و ما این تغییر را به وضوح‬ ‫می بینیم . اما عامل این تغیییر چه بود ؟ و امروز در زندگی ما نیز می تواند تحقق یابد یا خیر ؟‬ ‫مسلما پاسخ برای تغییر در زندگی و شخصیت خودمان مثبت می باشد ولی اینکه عامل این تغییر یا به‬ ‫عبارتی بیداری چه بوده جواب را تنها و تنها در روح القدس می توان یافت . روح القدس آنها را عوض‬ ‫کرده بود . زمانی که عیسی به آنها دستور داد که از اورشلیم جدا نشوید بلکه منتظر آن وعده پدر باشید.‬ ‫الف - دالیل بیداری روحانی :‬ ‫- یکدلی‬ ‫- فروتنی‬ ‫– اطاعت‬ ‫- توبه‬ ‫امروز ما نیز باید این موارد را در زندگیمان داشته باشیم تا بیداری روحانی در خودمان‬‫‪www.Onlinekelisa.com‬‬‫‪www.IranKelisa.com‬‬ ‫1 ‪Page‬‬
  2. 2. ‫بوجود آید و بتوانیم نمونه خوب برای جالل نام خداوند باشیم . نه تنها بیداری باید در خودمان‬ ‫باشد بلکه در کلیسا نیز. اگر کلیسا در توبه و اطاعت و فروتنی و یکدلی باشد انگاه همیشه بیدار‬ ‫خواهد بود . بیداری یعنی زمانی که ما اجازه می دهیم روح القدس بیاید و ما را در بر بگیرد و‬ ‫این وقتی میسر است که 112 % خودمان را آزاد و خالی کنیم نه حتی 99 %‬ ‫آیات مربوطه : اعمال رسوالن 2 : 4 -5‬ ‫اعمال رسوالن 1 : 2‬ ‫متی 12 : 12‬ ‫متی 5 : 04‬ ‫اول پطرس 2 : 12‬ ‫1 – تاثیر ( رابطه ) شفاعت در بیداری روحانی‬ ‫در واقع میتوان به این صورت مطرح کرد که چگونه میتوان از شفاعت برای برای تحقق و نگهداری‬ ‫بیداری استفاده کرد ؟ برای ادامه این موضوع اول بهتر است بدانیم شفاعت به چه معناست .‬ ‫شفاعت یعنی بودن و ایستادن در دعا برای درد و نیاز کسی بطوری که که درد او درد ما و رنج او‬ ‫رنج ما باشد . شفاعت یعنی داشتن مسئولیت و تعهد در مقابل مشکالت دیگران . دعای شفاعت وقتی‬ ‫موثر است که شفیع با موضوع شفاعت یکی می شود . نمونه : ایلیا و الیشع برای زنده کردن مرده‬ ‫آیات مربوطه : اول پادشاهان 12 : 0 – 11‬ ‫دوم پادشاهان 4 : 0 – 55‬ ‫نتیجه :‬ ‫امروز خدا بما یاد میدهد که برای داشتن بیداری روحانی، عالوه بر فروتنی، اطاعت و یکدلی و توبه‬ ‫نیاز است هر آنجه که مانع حضور خدا در کشورمان و کلیسایمان و خودمان و هر آنچه نمیگذارد جالل‬ ‫مسیح آشکار شود کامال برداشته شود . و این میسر نیست مگر از طریق شفاعت .‬ ‫امروز ما باید بدانیم که وقتی با کلیسا سروکار داریم به معنی این نیست که با یک عمارت دنیوی و‬ ‫ساختمان در رابطه هستیم بلکه با عمارت روحانی و آسمان سروکارداریم. پس باید هوشیار باشیم‬ ‫تا بتوانیم نقشه های خداوند را برای هر روز خودمان وکلیسایمان درک کنیم و بفهمیم و به انجام‬ ‫برسانیم و این میسر نیست مگر از طریق شفاعت .‬‫‪www.Onlinekelisa.com‬‬‫‪www.IranKelisa.com‬‬ ‫2 ‪Page‬‬
  3. 3. ‫امروز کلیسا باید برای قوم خود در شکاف بایستد. باید کلیسا از این خواب روحانی که اکثر‬ ‫ایمانداران و شاید حتی خودمان را دربرگرفته بیدار شود و به زانوهایش بیفتد و بخاطر گناهان‬ ‫قوم خودش و حتی گناهان خودش در حضور خدا دعا کند. برای بیداری کشورمان و برای هر‬ ‫آنچه که از کالم خدا در مورد آن مکاشفه گرفته بایددعا کند‬ ‫و این همان شفاعت است‬ ‫آمین و آمین‬ ‫تهیه : ادوین آراکلیان‬ ‫تنظیم و ویرایش : لودمیال امیر چمکی‬ ‫سازمان خدمانی جوانان مسیحی ایرانی‬‫‪www.Onlinekelisa.com‬‬‫‪www.IranKelisa.com‬‬ ‫3 ‪Page‬‬

×