Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Yksityisten sairaanhoitopalveluiden kaytto_kustannukset_kela-korvaukset

165 views

Published on

Blomgren J, Maljanen T, Virta L. Yksityisten sairaanhoitopalveluiden käyttö, kustannukset ja Kela-korvaukset vuosina 2013–2016. Kuinka paljon Kela-korvausten alentamiset ovat vaikuttaneet palveluiden käyttöön? Työpapereita 121, Kela. Julkaisun osoite: http://hdl.handle.net/10138/194795

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Yksityisten sairaanhoitopalveluiden kaytto_kustannukset_kela-korvaukset

  1. 1. Yksityisten sairaanhoitopalveluiden käyttö, kustannukset ja Kela-korvaukset vuosina 2013–2016 Kuinka paljon Kela-korvausten alentamiset ovat vaikuttaneet palveluiden käyttöön? Jenni Blomgren, Timo Maljanen ja Lauri Virta Työpapereita 121, 2017
  2. 2. Kela–korvausten leikkaukset vaikuttivat vain vähän yksityisen sairaanhoidon käyttöön • Yksityinen sairaanhoito tarkoittaa tässä yksityissektorin lääkärissäkäyntejä, hammashoitoa sekä tutkimusta ja hoitoa, josta voidaan maksaa Kela-korvausta • Yksityisen sairaanhoidon Kela-korvauksia on leikattu tuntuvasti vuosina 2015 (hammashoidon korvaukset) ja 2016 (kaikki yksityisen sairaanhoidon korvaukset) • Kun verrattiin alkuvuosia 2015 ja 2016, yksityislääkärissäkäynneistä korvausta saaneiden osuus väestöstä pieneni 3 %, yksityisestä hammashoidosta korvausta saaneiden osuus 6 % ja yksityisestä tutkimuksesta ja hoidosta korvausta saaneiden osuus 2 % 2
  3. 3. Väestöryhmien välillä oli eroja • Lähes kaikkien tarkasteltujen yksityisen sairaanhoidon palveluiden käyttö väheni alkuvuosien 2015 ja 2016 välillä pienituloisilla hieman enemmän kuin suuri- ja keskituloisilla • Naisilla palveluiden käyttö väheni enemmän kuin miehillä • Alle 25-vuotiaiden ikäryhmissä yksityislääkäripalveluiden ja tutkimuksen ja hoidon käyttö yleistyi, muissa ikäryhmissä väheni 3
  4. 4. Johtopäätöksiä • Korvaustason alentaminen ei näytä kovin suuresti vaikuttaneen yksityispalveluiden käyttöön • Yksityisen sairaanhoidon korvaustasolla on suurempi merkitys pienituloisille kuin suurituloisille • Kokonaan itse maksettaville tai yksityisen vakuutuksen turvin maksettaville yksityisille terveyspalveluille lienee kysyntää myös sote-uudistuksen jälkeen 4

×