Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Verkkoasiointi Kelassa

257 views

Published on

Mattila H. Verkkoasiointi Kelassa. Työpapereita 135, Kela. Julkaisun osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201803156043

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Verkkoasiointi Kelassa

  1. 1. Verkkoasiointi Kelassa Hannu Mattila Työpapereita 135, 2018 Julkaisun pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201803156043
  2. 2. Verkkoasiointi Kelassa • Verkkoasiointi on lisääntynyt koko ajan 2010-luvulla. Perustoimeentulotuen Kela-siirron myötä asioinnit lisääntyivät hyppäyksenomaisesti vuonna 2017. • Viidennes Kelan asiakkaista hoitaa asioitaan vain verkossa, neljännes yhdistää verkkoasiointiin muita asiointitapoja. • Erityisesti perhe- ja opintoetuusasiakkaat suosivat etuuksien hakemista verkossa.
  3. 3. Verkkoasiointi Kelassa • Asiakkaat ovat melko tyytyväisiä Kelan verkkopalveluihin. • Asiakkaiden toiveet palvelujen kehittämisestä koskevat muun muassa tiedon löydettävyyttä. Hakemuslomakkeiden toivottaisiin myös olevan nykyistä helpommin täytettäviä. • Verkossa tehtävissä kyselyissä vastausosuudet jäävät usein pieniksi, mikä heikentää tutkimustulosten luotettavuutta.

×