Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Uudistuva omaishoito uusiin rakenteisiin - kahden vuoden taival

680 views

Published on

Anne-Mari Raassina: Uudistuva omaishoito uusiin rakenteisiin - kahden vuoden taival. Esitys Omaishoidon eettiset kysymykset hoitajan ja hoidettavan näkökulmasta -seminaarissa 9.3.2017.

Published in: Government & Nonprofit
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Uudistuva omaishoito uusiin rakenteisiin - kahden vuoden taival

 1. 1. 14.3.2017 Raassina A-M1 Uudistuva omaishoito uusiin rakenteisiin - kahden vuoden taival Anne-Mari Raassina
 2. 2. Omaishoidon tuen saajat ikäryhmittäin 2012-2015 (Lähde: Sotkanet) 14.3.2017 Anne-Mari Raassina2 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 2012 2013 2014 2015
 3. 3. Omaishoidon tuen lakiuudistukset 1.7.2016 14.3.2017 Raassina A-M3  Omaishoitajien lakisääteisen vapaan laajentaminen. Kaikille sopimuksen tehneille omaishoitajilla kertyy vapaata vähintään 2 vrk/kk  Vapaavuorokauden käyttäminen useassa osassa mahdolliseksi sopimalla kunnan ja omaishoitajan kesken.  Omaishoitajien valmennus ja koulutus. Huom! Siirtymäaika, valmennus voimaan 1.1.2018.  Omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastukset Toteuttamisesta STM:n kuntainfo (12.2.2015): http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/genomforande-av- undersokningar-av-narstaendevardarnas-valmaende-och-halsa  Omaistaan hoitavien vapaat sosiaalihuoltolain nojalla
 4. 4. Omais- ja perhehoidon valtionosuuslisäykset ja säästöpotentiaali 2016 - 2020 (HE 85/2016 vp) 14.3.2017 Raassina Anne-Mari4 2016 2017 2018 2019 2020 Milj. € 49,3 90,0 95,0 95,0 95,0  Uudistuksella odotetaan olevan merkittävä säästöpotentiaali sosiaalipalvelujen menoihin kalliimman hoidon korvautuessa lisääntyvällä omais- ja perhehoidolla. Uudistuksen säästöpotentiaali v. 2020 arviolta 220 milj. €.  Säästöpotentiaalin realisoituminen riippuvaista (maa)kuntien, omaisten ja hoidettavien käyttäytymisvaikutuksista eli niistä päätöksistä, joita (maa)kunnat, omaiset ja hoidon tarvitsijat seuraavina vuosina tekevät omaishoidon suhteen.
 5. 5. - Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa (I & O- hanke) -kärkihankkeella tuetaan lakimuutosten toimeenpanoa ja valmistaudutaan uuteen sote-toimintaympäristöön
 6. 6. - Sote- ja maakuntauudistuksen aikataulu Sote-uudistuksen ja maakuntien perustamisen lakiluonnokset lausunnolle 8/2016 Valinnanvapautta sekä maakuntien muita tehtäviä koskevat lakiluonnokset lausunnolle 1- 3/2017 ja esitykset eduskunnalle keväällä 2017 Väliaikaishallinto alkaa valmistella toiminnan käynnistämistä 1.7.2017 alkaen Ensimmäiset maakuntavaalit tammikuussa 2018 presidentin vaalien yhteydessä Sosiaali- ja terveyden- huollon järjestäminen siirtyy uusille maakunnille 1.1.2019 2016 2017 2018 2019 Valinnan- vapauteen ja monikanava- rahoitukseen liittyvät lait voimaan 1.1.2019. Mahdollinen siirtymäaika. Monikanavaisen sote-rahoituksen yksinkertaistamista koskevat laki- luonnokset 2017 aikana Maakuntalaki ja sote- järjestämislaki eduskunnalle 3/2017
 7. 7. -14.3.20177 Asukkaille nykyistä yhdenvertaisemmat sosiaali- ja terveyspalvelut järkevillä kustannuksilla. • Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat asiakaskeskeinen kokonaisuus. • Asiakkaalla on nykyistä monipuolisempi valinnanvapaus. • Digitalisaation hyödyt otetaan käyttöön • Kustannusten kasvu taittuu. • Palvelujen yhdenvertaisuus, saatavuus ja vaikuttavuus on parempi. • Ihmisten hyvinvointi- ja terveyserot vähenevät. Sote-uudistuksen tavoitteet
 8. 8. - Uuden soten kulmakivet 1. Vahva järjestäjä • 18 maakuntaa 2. Palvelujen integraatio • Palvelut sovitetaan asukkaiden tarpeen mukaisiksi kokonaisuuksiksi • oikea hoito ja palvelu sekä sen edellyttämä osaaminen oikeaan aikaan • sujuva hoito- ja palveluketju väestön ja asiakkaiden tarpeen mukaan 3. Valinnanvapaus • tuki asiakaslähtöisyydelle, itsemääräämisoikeudelle ja kilpailun hyödyntämiselle 4. Kustannusten kasvun hillintä • kasvun taittuminen 3 mrd eurolla vuoden 2029 loppuun mennessä • oikea-aikainen palvelu • parhaiden käytännöt ja vaikuttavimmat palvelu- ja hoitomuodot 5. Digitalisaatio • Arki on digitalisoitu • Tieto kulkee ja tietojärjestelmät ovat yhteentoimivia • Tiedolla johdetaan 14.3.20178
 9. 9. -14.3.20179 Uusi sote-rakenne 1.1.2019
 10. 10. -14.3.201710 (1/2)Maakuntien rahoitus 1
 11. 11. - I & O -kärkihanke
 12. 12. - KÄYNNISTÄMISAVUSTUS: Muutosagentti kaikkiin maakuntiin KOKEILUJA yhden tai useamman maakunnan alueella KOKEILUJA yhden tai useamman maakunnan alueella
 13. 13. -
 14. 14. Kärkihankerahoitusta saaneet 1/2 • Keskitetty asiakas-/palveluohjaus (KAAPO) yhteensä 5,5 milj. € 1. ”Kotona asumisen arvoa neuvonnalla ja asiakasohjauksella” -hanke, Pirkanmaa, hakijana Tampere: 2,3 milj. € 2. ”Kymenlaakso IkäOpastin” -hanke. Kymenlaakso, hakijana Kotka: 0,85 milj. € 3. ”KomPAssi - Varsinais-Suomen keskitetty asiakas- ja palveluohjaushanke” -hanke; Varsinais-Suomi, hakijana Turku: 2,37 milj. € • Toimiva kotihoito yhteensä 5,4 milj. € 1. ”Arvokasta Vanhenemista Omatoimisuutta Tukemalla (AVOT)” -hanke; Pohjois-Karjala, hakijana Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä:1,29 milj. € 2. Toimiva kotihoito Lappiin - Monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen” -hanke, Lappi, hakijana Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä: 1,68 milj. € 3. ”Kukoistava kotihoito - Keski-Suomen ikäihmisten kotona pärjäämisen tuen uudistus” - hanke. Keski-Suomi, hakijana Jyväskylän kaupunki: 2,5 milj. € 14.3.201714 Raassina A-M
 15. 15. Kärkihankerahoitusta saaneet 2/2 • Omaishoidon toimintamallit 2,6 milj. € 1. ”Etelä-Savon asiakaslähtöinen palveluohjausverkosto ja osaamiskeskus omais- ja perhehoitoon” -hankke. Etelä-Savo, mukana myös Eksote ja Kainuu, hakijana ESSOTE: 2,6 milj. € • Asumisen ja palvelun yhdistäminen yhteensä 0,65 milj. € (maakunnallista kriteeriä ei edellytetty haussa) 1. Täydentäen toimivaa (Täytyy)” -hankke, hakijana Porvoon kaupunki yhteistyössä Lapinjärvi, Savitaipale ja Aalto-yliopisto: 0,65 milj. € Hankerahoitus yhteensä 14,2 miljoonaa euroa. 14.3.201715 Raassina A-M
 16. 16. 14.3.2017 Raassina A-M16 Shemeikka Riikka, Buchert Ulla, Pitkänen Sari, Pehkonen-Elmi Tuula, Kettunen Aija: Omaishoitajien tarvitsemat tukitoimet tehtävässä selviytymiseen  Millä toimintamalleilla eri omaishoitajaryhmiä voidaan tukea hoitotehtävässään kustannusvaikuttavasti? (Kv. kirjallisuuskatsaus)  Millaisia hoivavapaajärjestelmiä länsieurooppalaisissa maissa (erityisesti Ruotsissa) on käytössä ja millaisia kokemuksia niistä on saatu? Soveltuvuus Suomeen? Tulossa keväällä 2017 Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa
 17. 17. 14.3.201717 Kiitos!stm.fi @STM_Uutiset http://stm.fi/hankkeet/koti-ja-omaishoito

×