Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki

166 views

Published on

Kallionpää P, Immonen J, Välimaa M, Herse F, Leskelä R-L. Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki. Tutkimus sairausvakuutuslain vuoden 2011 muutoksen vaikutuksista työpaikkojen toimintaan.

Työpapereita 130, 2017. Julkaisun osoite: http://hdl.handle.net/10138/229244.

Published in: Healthcare
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki

  1. 1. Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Tutkimus sairausvakuutuslain vuoden 2011 muutoksen vaikutuksista työpaikkojen toimintaan Pekka Kallionpää, Juho Immonen, Norma Välimaa, Fredrik Herse ja Riikka-Leena Leskelä Työpapereita 130, 2017 Julkaisun osoite: http://hdl.handle.net/10138/229244. 1
  2. 2. Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki (2017) • Työpaikoista valtaosa on laatinut suunnitelmat varhaisen tuen toimintamallille. Kuitenkin suunnitelmiin liittyy seurantaa ja toimenpiteitä vain n. puolessa näistä työpaikoista. Lisäksi merkittävä määrä yrityksiä ilmoittaa seuraavansa sairauspoissaoloja, vaikka niitä ei olisi määritelty suunnitelmassa tavoitteeksi. 2
  3. 3. Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki (2017) • Organisaatiot pitivät omaa toimintaa ja valmiutta tärkeimpänä tekijänä työkyvyn hallinnan edistämisessä. • Työkyvyn hallinnan kehittäminen edellyttää yleistä tietoisuutta työkyvyn hallinnasta. • Henkilöstöasioista vastaavilta edellytetään kykyä kommunikoida muun johdon kanssa työkyvyn hallinnan kustannusvaikuttavuudesta. • Johdon tulee olla sitoutunut ja sisäisen viestinnän esimiehille ja työntekijöille toimia. • Henkilöstön tulisi osallistua prosessiin.3 Tietoisuus kustannus- vaikutuksista ja yleisesti Kyky esittää työkykyyn liittyvät asiat kustannus- vaikutuksineen ja "rahamääräisesti" Johdon motivaatio Sisäinen tiedotus ja viestintä Hehkilöstön osallistuminen Foorumit / Työterveyshuolto Kannustimet

×