Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Tunne-etsivät-pelin vaikuttavuus lasten
sosioemotionaalisen kehityksen tukemisessa
Kerttu Huttunen, Joanna Kosonen, Teija ...
Pelin vaikuttavuutta mitattiin seuraavilla tehtävillä
Alkumittaukset
1. ja 2. asteen mielen mallin
testit
Kielelliset test...
Tunnetaitojen harjoittelu tuotti tuloksia
• Tutkittiin lapsia, joilla oli autismin kirjon häiriö, ADHD, kielellinen
erityi...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tunne-etsivät-pelin vaikuttavuus lasten sosioemotionaalisen kehityksen tukemisessa

182 views

Published on

Huttunen K, Kosonen J, Waaramaa T, Laakso M-L.Tunne-etsivät-pelin vaikuttavuus lasten sosioemotionaalisen kehityksen tukemisessa. Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 8, Kela. Julkaisun osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201804036302

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tunne-etsivät-pelin vaikuttavuus lasten sosioemotionaalisen kehityksen tukemisessa

  1. 1. Tunne-etsivät-pelin vaikuttavuus lasten sosioemotionaalisen kehityksen tukemisessa Kerttu Huttunen, Joanna Kosonen, Teija Waaramaa ja Marja-Leena Laakso Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 8 Julkaisun pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201804036302
  2. 2. Pelin vaikuttavuutta mitattiin seuraavilla tehtävillä Alkumittaukset 1. ja 2. asteen mielen mallin testit Kielelliset testit Tunnetilojen tunnistaminen puheesta Tunnetilojen tunnistaminen kasvoilta Puheen ja kasvojen tunnetilan yhdistäminen Kyselylomakkeet vanhemmille, puhe- ja toimintaterapeutille sekä opettajalle Loppumittaukset Kun peliä on pelattu 2 kk (8–16 h) Tunnetilojen tunnistaminen puheesta Tunnetilojen tunnistaminen kasvoilta Puheen ja kasvojen tunnetilan yhdistäminen Kyselylomakkeet vanhemmille, puhe- ja toimintaterapeutille sekä opettajalle Seurantamittaukset Pelaamisjakson jälkeen oltu 1 kk pelaamatta Tunnetilojen tunnistaminen puheesta Tunnetilojen tunnistaminen kasvoilta Puheen ja kasvojen tunnetilan yhdistäminen Harjoittelu Tunne-etsivät-pelillä 2 kk (min. 8 h, maks. 16 h) t
  3. 3. Tunnetaitojen harjoittelu tuotti tuloksia • Tutkittiin lapsia, joilla oli autismin kirjon häiriö, ADHD, kielellinen erityisvaikeus tai kuulovika sekä vaikeus tunnistaa tunteita • Lapset pelasivat Tunne-etsivät-peliä 2 kk:n ajan noin tunnin viikossa • Ennen pelaamisjaksoa heidän tunteidenerottelutaitonsa olivat ikätasosta jäljessä • Pelaamisen myötä taidot paranivat: ikätaso saavutettiin seitsemässä testiosiossa kahdeksasta • Vanhempien arviot lapsensa taidoista eivät sen sijaan muuttuneet pelaamista edeltävästä tasosta • Saadut tulokset rohkaisevat Tunne-etsivät pelin käyttöön lasten tunnetaitojen harjoittelussa

×