SlideShare a Scribd company logo
1 of 23
Download to read offline
Toimeentulotuki
tilastojen valossa
Tuija Korpela, tutkija, Kelan tutkimusryhmä
Miniseminaari toimeentulotuesta 6.3.2018
Kelan auditorio
Perustoimeentulotuki siirtyi Kelaan vuonna 2017
• Perustoimeentulotuki: perusosa (yksin asuvalla 487,89 € vuonna 2017) ja
muut perusmenot (keskeisimpinä asumis- ja terveysmenot)
• Viimesijainen, tarveharkintainen tukimuoto
• Kunnat vastaavat edelleen täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta
• Ensin pitää hakea perustoimeentulotukea
• Siirtymäaika tammi-maaliskuu 2017: tilastot siltä osin puutteellisia
• THL kokoaa kaiken toimeentulotuen kattavan vuositilaston – valmis loppuvuodesta
• Tukien sisällöissä ja tilastoinnissa joitakin muutoksia siirron yhteydessä
2
Perustoimeentulotuen hakijat ja saajat Kelassa 2017
• Perustoimeentulotukea haki 347 035 ja sai 277 316 kotitaloutta
• 80 % hakeneista kotitalouksista sai perustoimeentulotukea
• Perustoimeentulotukea saaneissa kotitalouksissa asui yhteensä 402 564 henkilöä
• Yleisin kielteisen päätöksen syy oli se, että laskennallista oikeutta
perustoimeentulotukeen ei syntynyt
• Eli tulot olivat suuremmat kuin menot
• Tämä oli syynä noin 80 %:ssa kielteisistä päätöksistä
• 17 %:ssa tapauksista kielteinen päätös tehtiin puutteellisten selvitysten vuoksi
Ratkaisuvalmiiden hakemusten käsittelyajat ovat olleet
lakisääteisissä rajoissa toukokuusta lähtien
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %
100 %
2017-01 2017-02 2017-03 2017-04 2017-05 2017-06 2017-07 2017-08 2017-09 2017-10 2017-11 2017-12 2018-01 2018-02
4,4 7,8 9,1 6,5 5,0 5,2 4,9 4,0 4,0 5,0 5,1 5,5 5,7 5,9
Määräajassa tehtyjen ratkaisujen osuus Määräajan ylittäneiden ratkaisujen osuus
Alueelliset erot
perustoimeentulotuen
saannissa
Perustoimeentulotukea
saavien kotitalouksien
profiili ja tuen tarve
erilaisissa kotitalouksissa
Yli puolessa perustoimeentulotukea saaneessa
kotitaloudessa hakija oli alle 35-vuotias
0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
65 v tai yli
55-64 v
45-54 v
35-44 v
25-34 v
18-24 v
alle 18 v
Mies Nainen
45%
29%
11%
8%
6% 1%
Yhden hengen kotitalous, mies
Yhden hengen kotitalous, nainen
Yksinhuoltajanainen
Kahden huoltajan perhe
Lapseton pari
Yksinhuoltajamies
74 % kotitalouksista on yhden hengen kotitalouksia,
20 % lapsiperheitä
Perustoimeentulotukea Kelasta saaneen kotitalouden hakijan pääasiallinen toiminta ensimmäisenä toimeentulotuen saantikuukautena
Suurin osa perustoimeentulotukea saavista
kotitalouksista on työttömien kotitalouksia
Kotitaloudet saivat perustoimeentulotukea Kelasta
vuonna 2017 keskimäärin 6,1 kuukautena*
Keskimääräistä ”pidempään”
• Yksin asuvat
• Kahden huoltajan perheet
• Yksinhuoltajaperheet
• Hakija 25–64 -vuotias
• Työttömät
• Lasta hoitavat
Keskimääräistä ”lyhyempään”
• Vanhemman luona asuvat
• Muut yhden hengen kotitaloudet
• Lapsettomat parit
• Hakija alle 18-vuotias
• Hakija 18–24 -vuotias
• Hakija 65-vuotias tai yli
*Muistettava tammi-maaliskuun siirtymäaika
Tukea saadaan usein lyhyesti tai pidempään
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
1 kk 2 kk 3 kk 4 kk 5 kk 6 kk 7 kk 8 kk 9 kk 10 kk 11 kk 12 kk
Perustoimeentulotukea vuonna 2017 Kelasta saaneiden kotitalouksien jakautuminen tukikuukausien määrän
mukaan
Kaikki Hakija 18-24 -vuotias
Keskimääräinen maksettu perustoimeentulotuki 450 €/kk ja
kaikki nettotulot yhteensä 1 293 €/kk
416 446 373
509
648
488
254 184
15
253
497
491
374
265
74
725
1219
810
34
52
15
127
186
124
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Yksin asuvat Muut yhden hengen
kotitaloudet
Vanhemman luona
asuvat
Lapsettomat parit Kahden huoltajan
perheet
Yksinhuoltajaperheet
Perustoimeentulotuki keskimäärin €/kk Asumistuki keskimäärin €/kk Muut etuudet keskimäärin €/kk Muut tulot keskimäärin €/kk
Perustoimeentulotuella paikataan muiden etuuksien
riittämättömyyttä
• 34 % Kelan työttömyysturvaetuuksien saajista saa perustoimeentulotukea
• Lähes puolet perustoimeentulotuen saajista saa kyseisiä etuuksia
• 30 % yleisen asumistuen saajista saa perustoimeentulotukea
• Noin 80 % perustoimeentulotuen saajista saa asumistukea
Noin 30 % perustoimeentulotukea saavista kotitalouksista
on vailla ensisijaisia etuuksia tai ansiotuloja
• Mahdollisia tuloja perustoimeentulotuen lisäksi asumistuet, lapsilisät ja
elatusapu- tai tuki eli verottomat etuudet, jotka eivät ole tarkoitettu
ensisijaisiksi tulonlähteiksi
• Valtaosa näistä kotitalouksista on yhden hengen kotitalouksia
• Yksin asuu 60 %, muiden kanssa 15 % ja vanhemman luona 15 %
• 7 % yksinhuoltajien perheitä
• Lähes puolessa vailla ensisijaisia etuuksia ja ansiotuloja olevista
kotitalouksista hakija on alle 25-vuotias
Kelan maksaman
perustoimeentulotuen
kohdentuminen eri menoihin
Kelan ja kuntien välinen yhteistyö
Kelasta vuonna 2017 maksetun toimeentulotuen
(722 milj. €) kohdentuminen eri menoihin
• 304 milj. € vuokra-
asuntojen
asumismenoihin
• 35 milj. € apteekkien
lääkeostoihin
38%
44%
4%
9%
4%
Perusosaan
Varsinaisiin
asumismenoihin
Muihin asumiseen liittyviin
menoihin
Terveydenhoitomenoihin
Muihin menoihin
Kelan ja kuntien välinen yhteistyö tilastojen valossa
• Vuonna 2017 kuntiin lähetettiin yhteensä noin 129 740 palvelutarveilmoitusta
• 81 211 (eli 63 %) ilmoitusta koski täydentävän tuen hakemuksia
• Perusosan alentamisesta tehtiin 24 449 ilmoitusta
• 44 % perusosan alentamisista koski 18–24 -vuotiasta henkilöä
• Sosiaalityön tarpeesta tehtiin vajaat 9 655 ilmoitusta
• Yleisimpinä syinä elämänhallinta, toimeentulo, asuminen
• Lisäksi lain kuntouttavasta työtoiminnasta ja lain kotoutumisen edistämisestä
perusteella tehtiin yhteensä noin 15 000 ilmoitusta
Kiitos!
Tuija Korpela
tutkija
Kelan tutkimusryhmä, @Kelantutkimus
tuija.korpela@kela.fi, 02 634 1945

More Related Content

What's hot

Eläketurvakeskuksen kysely osittaisesta vanhuuseläkkeestä
Eläketurvakeskuksen kysely osittaisesta vanhuuseläkkeestäEläketurvakeskuksen kysely osittaisesta vanhuuseläkkeestä
Eläketurvakeskuksen kysely osittaisesta vanhuuseläkkeestäEläketurvakeskus
 
Lakisääteiset eläkkeet - pitkän aikavalin laskelmat 2019
Lakisääteiset eläkkeet - pitkän aikavalin laskelmat 2019Lakisääteiset eläkkeet - pitkän aikavalin laskelmat 2019
Lakisääteiset eläkkeet - pitkän aikavalin laskelmat 2019Eläketurvakeskus
 
Vuoden 2017 talousarvion vaikutukset perusturvaan
Vuoden 2017 talousarvion vaikutukset perusturvaanVuoden 2017 talousarvion vaikutukset perusturvaan
Vuoden 2017 talousarvion vaikutukset perusturvaanTHL
 
Asumisen tuet 2016
Asumisen tuet 2016Asumisen tuet 2016
Asumisen tuet 2016Kela
 
Opintotuen muutokset
Opintotuen muutoksetOpintotuen muutokset
Opintotuen muutoksetKela
 
Perhe elakkeet 2016
Perhe elakkeet 2016Perhe elakkeet 2016
Perhe elakkeet 2016Kela
 
Eläkejärjestelmän indeksit ja laskelmia niiden muuttamisen seurauksista
Eläkejärjestelmän indeksit ja laskelmia niiden muuttamisen seurauksistaEläkejärjestelmän indeksit ja laskelmia niiden muuttamisen seurauksista
Eläkejärjestelmän indeksit ja laskelmia niiden muuttamisen seurauksistaEläketurvakeskus
 
Kelan elake etuudet 2016
Kelan elake etuudet 2016Kelan elake etuudet 2016
Kelan elake etuudet 2016Kela
 
Eläkejärjestelmän indeksit ja laskelmia niiden muuttamisen seurauksista
Eläkejärjestelmän indeksit ja laskelmia niiden muuttamisen seurauksistaEläkejärjestelmän indeksit ja laskelmia niiden muuttamisen seurauksista
Eläkejärjestelmän indeksit ja laskelmia niiden muuttamisen seurauksistaEläketurvakeskus
 
Eläkeuudistus 2017 - asiantuntijakuuleminen
Eläkeuudistus 2017 - asiantuntijakuuleminenEläkeuudistus 2017 - asiantuntijakuuleminen
Eläkeuudistus 2017 - asiantuntijakuuleminenEläketurvakeskus
 
Ajankohtaista omaishoidossa – hoitopalkkioiden vaihtelu ja sote
Ajankohtaista omaishoidossa – hoitopalkkioiden vaihtelu ja soteAjankohtaista omaishoidossa – hoitopalkkioiden vaihtelu ja sote
Ajankohtaista omaishoidossa – hoitopalkkioiden vaihtelu ja soteKelan tutkimus / Research at Kela
 
Eläketurvakeskuksen vaikutusarvio indeksien muuttamista koskevan kansalaisalo...
Eläketurvakeskuksen vaikutusarvio indeksien muuttamista koskevan kansalaisalo...Eläketurvakeskuksen vaikutusarvio indeksien muuttamista koskevan kansalaisalo...
Eläketurvakeskuksen vaikutusarvio indeksien muuttamista koskevan kansalaisalo...Eläketurvakeskus
 
Eläkkeellesiirtymisikä vuonna 2014
Eläkkeellesiirtymisikä vuonna 2014Eläkkeellesiirtymisikä vuonna 2014
Eläkkeellesiirtymisikä vuonna 2014Eläketurvakeskus
 
Eläkkeellesiirtymisikä työeläkejärjestelmässä vuonna 2020
Eläkkeellesiirtymisikä työeläkejärjestelmässä vuonna 2020Eläkkeellesiirtymisikä työeläkejärjestelmässä vuonna 2020
Eläkkeellesiirtymisikä työeläkejärjestelmässä vuonna 2020Eläketurvakeskus
 
Eläkkeiden rahoitus yksityis ja julkisaloilla
Eläkkeiden rahoitus yksityis ja julkisaloillaEläkkeiden rahoitus yksityis ja julkisaloilla
Eläkkeiden rahoitus yksityis ja julkisaloillaTyöeläkevakuuttajat Tela
 
Elakkeellesiirtymisikä vuonna 2019
Elakkeellesiirtymisikä vuonna 2019Elakkeellesiirtymisikä vuonna 2019
Elakkeellesiirtymisikä vuonna 2019Eläketurvakeskus
 
Toimeentulotuki 2019 -tilasto
Toimeentulotuki 2019 -tilastoToimeentulotuki 2019 -tilasto
Toimeentulotuki 2019 -tilastoTHL
 
Osatyökykyiset ja työssäkäynti
Osatyökykyiset ja työssäkäyntiOsatyökykyiset ja työssäkäynti
Osatyökykyiset ja työssäkäyntiEläketurvakeskus
 
Eläkeikäisten toimeentulo ja köyhyys Suomessa
Eläkeikäisten toimeentulo ja köyhyys SuomessaEläkeikäisten toimeentulo ja köyhyys Suomessa
Eläkeikäisten toimeentulo ja köyhyys SuomessaEläketurvakeskus
 

What's hot (20)

Eläketurvakeskuksen kysely osittaisesta vanhuuseläkkeestä
Eläketurvakeskuksen kysely osittaisesta vanhuuseläkkeestäEläketurvakeskuksen kysely osittaisesta vanhuuseläkkeestä
Eläketurvakeskuksen kysely osittaisesta vanhuuseläkkeestä
 
Lakisääteiset eläkkeet - pitkän aikavalin laskelmat 2019
Lakisääteiset eläkkeet - pitkän aikavalin laskelmat 2019Lakisääteiset eläkkeet - pitkän aikavalin laskelmat 2019
Lakisääteiset eläkkeet - pitkän aikavalin laskelmat 2019
 
Vuoden 2017 talousarvion vaikutukset perusturvaan
Vuoden 2017 talousarvion vaikutukset perusturvaanVuoden 2017 talousarvion vaikutukset perusturvaan
Vuoden 2017 talousarvion vaikutukset perusturvaan
 
Asumisen tuet 2016
Asumisen tuet 2016Asumisen tuet 2016
Asumisen tuet 2016
 
Toimeentulotuen käyttö lääkemenoihin
Toimeentulotuen käyttö lääkemenoihinToimeentulotuen käyttö lääkemenoihin
Toimeentulotuen käyttö lääkemenoihin
 
Opintotuen muutokset
Opintotuen muutoksetOpintotuen muutokset
Opintotuen muutokset
 
Perhe elakkeet 2016
Perhe elakkeet 2016Perhe elakkeet 2016
Perhe elakkeet 2016
 
Eläkejärjestelmän indeksit ja laskelmia niiden muuttamisen seurauksista
Eläkejärjestelmän indeksit ja laskelmia niiden muuttamisen seurauksistaEläkejärjestelmän indeksit ja laskelmia niiden muuttamisen seurauksista
Eläkejärjestelmän indeksit ja laskelmia niiden muuttamisen seurauksista
 
Kelan elake etuudet 2016
Kelan elake etuudet 2016Kelan elake etuudet 2016
Kelan elake etuudet 2016
 
Eläkejärjestelmän indeksit ja laskelmia niiden muuttamisen seurauksista
Eläkejärjestelmän indeksit ja laskelmia niiden muuttamisen seurauksistaEläkejärjestelmän indeksit ja laskelmia niiden muuttamisen seurauksista
Eläkejärjestelmän indeksit ja laskelmia niiden muuttamisen seurauksista
 
Eläkeuudistus 2017 - asiantuntijakuuleminen
Eläkeuudistus 2017 - asiantuntijakuuleminenEläkeuudistus 2017 - asiantuntijakuuleminen
Eläkeuudistus 2017 - asiantuntijakuuleminen
 
Ajankohtaista omaishoidossa – hoitopalkkioiden vaihtelu ja sote
Ajankohtaista omaishoidossa – hoitopalkkioiden vaihtelu ja soteAjankohtaista omaishoidossa – hoitopalkkioiden vaihtelu ja sote
Ajankohtaista omaishoidossa – hoitopalkkioiden vaihtelu ja sote
 
Eläketurvakeskuksen vaikutusarvio indeksien muuttamista koskevan kansalaisalo...
Eläketurvakeskuksen vaikutusarvio indeksien muuttamista koskevan kansalaisalo...Eläketurvakeskuksen vaikutusarvio indeksien muuttamista koskevan kansalaisalo...
Eläketurvakeskuksen vaikutusarvio indeksien muuttamista koskevan kansalaisalo...
 
Eläkkeellesiirtymisikä vuonna 2014
Eläkkeellesiirtymisikä vuonna 2014Eläkkeellesiirtymisikä vuonna 2014
Eläkkeellesiirtymisikä vuonna 2014
 
Eläkkeellesiirtymisikä työeläkejärjestelmässä vuonna 2020
Eläkkeellesiirtymisikä työeläkejärjestelmässä vuonna 2020Eläkkeellesiirtymisikä työeläkejärjestelmässä vuonna 2020
Eläkkeellesiirtymisikä työeläkejärjestelmässä vuonna 2020
 
Eläkkeiden rahoitus yksityis ja julkisaloilla
Eläkkeiden rahoitus yksityis ja julkisaloillaEläkkeiden rahoitus yksityis ja julkisaloilla
Eläkkeiden rahoitus yksityis ja julkisaloilla
 
Elakkeellesiirtymisikä vuonna 2019
Elakkeellesiirtymisikä vuonna 2019Elakkeellesiirtymisikä vuonna 2019
Elakkeellesiirtymisikä vuonna 2019
 
Toimeentulotuki 2019 -tilasto
Toimeentulotuki 2019 -tilastoToimeentulotuki 2019 -tilasto
Toimeentulotuki 2019 -tilasto
 
Osatyökykyiset ja työssäkäynti
Osatyökykyiset ja työssäkäyntiOsatyökykyiset ja työssäkäynti
Osatyökykyiset ja työssäkäynti
 
Eläkeikäisten toimeentulo ja köyhyys Suomessa
Eläkeikäisten toimeentulo ja köyhyys SuomessaEläkeikäisten toimeentulo ja köyhyys Suomessa
Eläkeikäisten toimeentulo ja köyhyys Suomessa
 

Similar to Toimeentulotuki tilastojen valossa

Nuoret perustoimeentulotuen saajat
Nuoret perustoimeentulotuen saajatNuoret perustoimeentulotuen saajat
Nuoret perustoimeentulotuen saajatTHL
 
Toimeentulotuen kuumat perunat mediatilaisuus 8.12. Tomi Ståhl
Toimeentulotuen kuumat perunat mediatilaisuus 8.12. Tomi StåhlToimeentulotuen kuumat perunat mediatilaisuus 8.12. Tomi Ståhl
Toimeentulotuen kuumat perunat mediatilaisuus 8.12. Tomi StåhlKela
 
Esittelyaineisto: Asumisen tuet
Esittelyaineisto: Asumisen tuetEsittelyaineisto: Asumisen tuet
Esittelyaineisto: Asumisen tuetKela
 
Tutkimuksia eläkeläisten toimeentulokokemuksista ja taloudellisesta hyvinvoin...
Tutkimuksia eläkeläisten toimeentulokokemuksista ja taloudellisesta hyvinvoin...Tutkimuksia eläkeläisten toimeentulokokemuksista ja taloudellisesta hyvinvoin...
Tutkimuksia eläkeläisten toimeentulokokemuksista ja taloudellisesta hyvinvoin...Eläketurvakeskus
 
Mitä vaihtoehtoja perustuloksi?
Mitä vaihtoehtoja perustuloksi?Mitä vaihtoehtoja perustuloksi?
Mitä vaihtoehtoja perustuloksi?Olli Kärkkäinen
 
16.5.2017 YEL-työtulon vaikutus yrittäjän talouteen
16.5.2017 YEL-työtulon vaikutus yrittäjän talouteen 16.5.2017 YEL-työtulon vaikutus yrittäjän talouteen
16.5.2017 YEL-työtulon vaikutus yrittäjän talouteen Työterveyslaitos
 
Taustaa kelan etuuksien muutoksille vuonna 2016. Eräiden Kelan etuuksien keh...
Taustaa kelan etuuksien muutoksille vuonna 2016. Eräiden Kelan etuuksien keh...Taustaa kelan etuuksien muutoksille vuonna 2016. Eräiden Kelan etuuksien keh...
Taustaa kelan etuuksien muutoksille vuonna 2016. Eräiden Kelan etuuksien keh...Kela
 
Omaishoito
OmaishoitoOmaishoito
OmaishoitoSDP
 
Sari Kehusmaa: Koho-ryhmän eväät omaishoidon kehittämiseen
Sari Kehusmaa: Koho-ryhmän eväät omaishoidon kehittämiseenSari Kehusmaa: Koho-ryhmän eväät omaishoidon kehittämiseen
Sari Kehusmaa: Koho-ryhmän eväät omaishoidon kehittämiseenKelan tutkimus / Research at Kela
 
Ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalveluiden tarve, käyttö ja kokemukset
Ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalveluiden tarve, käyttö ja kokemuksetIkääntyneiden sosiaali- ja terveyspalveluiden tarve, käyttö ja kokemukset
Ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalveluiden tarve, käyttö ja kokemuksetTHL
 
Sari Kehusmaa: Etelä-Karjalan alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
Sari Kehusmaa: Etelä-Karjalan alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierrosSari Kehusmaa: Etelä-Karjalan alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
Sari Kehusmaa: Etelä-Karjalan alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierrosTHL
 

Similar to Toimeentulotuki tilastojen valossa (20)

Asumistuen saajien toimeentulo
Asumistuen saajien toimeentuloAsumistuen saajien toimeentulo
Asumistuen saajien toimeentulo
 
Tietoa perhevapaiden uudistamisen tueksi
Tietoa perhevapaiden uudistamisen tueksiTietoa perhevapaiden uudistamisen tueksi
Tietoa perhevapaiden uudistamisen tueksi
 
Nuoret perustoimeentulotuen saajat
Nuoret perustoimeentulotuen saajatNuoret perustoimeentulotuen saajat
Nuoret perustoimeentulotuen saajat
 
Toimeentulotuen kuumat perunat mediatilaisuus 8.12. Tomi Ståhl
Toimeentulotuen kuumat perunat mediatilaisuus 8.12. Tomi StåhlToimeentulotuen kuumat perunat mediatilaisuus 8.12. Tomi Ståhl
Toimeentulotuen kuumat perunat mediatilaisuus 8.12. Tomi Ståhl
 
Esittelyaineisto: Asumisen tuet
Esittelyaineisto: Asumisen tuetEsittelyaineisto: Asumisen tuet
Esittelyaineisto: Asumisen tuet
 
Saija Toropainen
Saija ToropainenSaija Toropainen
Saija Toropainen
 
Tutkimuksia eläkeläisten toimeentulokokemuksista ja taloudellisesta hyvinvoin...
Tutkimuksia eläkeläisten toimeentulokokemuksista ja taloudellisesta hyvinvoin...Tutkimuksia eläkeläisten toimeentulokokemuksista ja taloudellisesta hyvinvoin...
Tutkimuksia eläkeläisten toimeentulokokemuksista ja taloudellisesta hyvinvoin...
 
Perustoimeentulotuen tilastot Kelassa
Perustoimeentulotuen tilastot KelassaPerustoimeentulotuen tilastot Kelassa
Perustoimeentulotuen tilastot Kelassa
 
Perustoimeentulotuen tilastot Kelassa
Perustoimeentulotuen tilastot KelassaPerustoimeentulotuen tilastot Kelassa
Perustoimeentulotuen tilastot Kelassa
 
Omaishoito diat
Omaishoito diatOmaishoito diat
Omaishoito diat
 
Mitä vaihtoehtoja perustuloksi?
Mitä vaihtoehtoja perustuloksi?Mitä vaihtoehtoja perustuloksi?
Mitä vaihtoehtoja perustuloksi?
 
16.5.2017 YEL-työtulon vaikutus yrittäjän talouteen
16.5.2017 YEL-työtulon vaikutus yrittäjän talouteen 16.5.2017 YEL-työtulon vaikutus yrittäjän talouteen
16.5.2017 YEL-työtulon vaikutus yrittäjän talouteen
 
Taustaa kelan etuuksien muutoksille vuonna 2016. Eräiden Kelan etuuksien keh...
Taustaa kelan etuuksien muutoksille vuonna 2016. Eräiden Kelan etuuksien keh...Taustaa kelan etuuksien muutoksille vuonna 2016. Eräiden Kelan etuuksien keh...
Taustaa kelan etuuksien muutoksille vuonna 2016. Eräiden Kelan etuuksien keh...
 
Laskelmia perhevapaauudistuksesta
Laskelmia perhevapaauudistuksestaLaskelmia perhevapaauudistuksesta
Laskelmia perhevapaauudistuksesta
 
Omaishoito
OmaishoitoOmaishoito
Omaishoito
 
Sari Kehusmaa: Koho-ryhmän eväät omaishoidon kehittämiseen
Sari Kehusmaa: Koho-ryhmän eväät omaishoidon kehittämiseenSari Kehusmaa: Koho-ryhmän eväät omaishoidon kehittämiseen
Sari Kehusmaa: Koho-ryhmän eväät omaishoidon kehittämiseen
 
Ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalveluiden tarve, käyttö ja kokemukset
Ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalveluiden tarve, käyttö ja kokemuksetIkääntyneiden sosiaali- ja terveyspalveluiden tarve, käyttö ja kokemukset
Ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalveluiden tarve, käyttö ja kokemukset
 
Omaishoito ja ikääntyneiden palvelut kunnissa
Omaishoito ja ikääntyneiden palvelut kunnissaOmaishoito ja ikääntyneiden palvelut kunnissa
Omaishoito ja ikääntyneiden palvelut kunnissa
 
Toimeentulotukiasiakkaiden terveyspalveluiden käyttö
Toimeentulotukiasiakkaiden terveyspalveluiden käyttöToimeentulotukiasiakkaiden terveyspalveluiden käyttö
Toimeentulotukiasiakkaiden terveyspalveluiden käyttö
 
Sari Kehusmaa: Etelä-Karjalan alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
Sari Kehusmaa: Etelä-Karjalan alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierrosSari Kehusmaa: Etelä-Karjalan alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
Sari Kehusmaa: Etelä-Karjalan alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
 

More from Kelan tutkimus / Research at Kela

Timo Kauppinen & Susanna Mukkila: lähiöiden väestörakenteen kehitys
Timo Kauppinen & Susanna Mukkila: lähiöiden väestörakenteen kehitysTimo Kauppinen & Susanna Mukkila: lähiöiden väestörakenteen kehitys
Timo Kauppinen & Susanna Mukkila: lähiöiden väestörakenteen kehitysKelan tutkimus / Research at Kela
 
Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...
Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...
Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöi...
Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöi...Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöi...
Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöi...Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Timo Kauppinen & Aleksi Karhula: Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähi...
Timo Kauppinen & Aleksi Karhula: Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähi...Timo Kauppinen & Aleksi Karhula: Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähi...
Timo Kauppinen & Aleksi Karhula: Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähi...Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Tapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissä
Tapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissäTapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissä
Tapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissäKelan tutkimus / Research at Kela
 
Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...
Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...
Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Riitta Luoto: Työterveyshuollon trendit Kelan tilastojen valossa
Riitta Luoto: Työterveyshuollon trendit Kelan tilastojen valossaRiitta Luoto: Työterveyshuollon trendit Kelan tilastojen valossa
Riitta Luoto: Työterveyshuollon trendit Kelan tilastojen valossaKelan tutkimus / Research at Kela
 
Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalvelu...
Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalvelu...Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalvelu...
Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalvelu...Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Janne Leinonen: johdanto seminaariin perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto...
Janne Leinonen: johdanto seminaariin perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto...Janne Leinonen: johdanto seminaariin perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto...
Janne Leinonen: johdanto seminaariin perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto...Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...
Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...
Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Tietoon perustuva kuntoutus mikä rooli implementaatiotutkimuksella on? – Mitä...
Tietoon perustuva kuntoutus mikä rooli implementaatiotutkimuksella on? – Mitä...Tietoon perustuva kuntoutus mikä rooli implementaatiotutkimuksella on? – Mitä...
Tietoon perustuva kuntoutus mikä rooli implementaatiotutkimuksella on? – Mitä...Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Eläinavusteisen toiminnan käyttö ja toimivuus erilaisten terapioiden ja kunto...
Eläinavusteisen toiminnan käyttö ja toimivuus erilaisten terapioiden ja kunto...Eläinavusteisen toiminnan käyttö ja toimivuus erilaisten terapioiden ja kunto...
Eläinavusteisen toiminnan käyttö ja toimivuus erilaisten terapioiden ja kunto...Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Kela ja hyvinvointialueet: Tutkimuksen avulla kohti sujuvampaa kuntoutuksen o...
Kela ja hyvinvointialueet: Tutkimuksen avulla kohti sujuvampaa kuntoutuksen o...Kela ja hyvinvointialueet: Tutkimuksen avulla kohti sujuvampaa kuntoutuksen o...
Kela ja hyvinvointialueet: Tutkimuksen avulla kohti sujuvampaa kuntoutuksen o...Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? – Kelan kuntoutuksen hyödyn arv...
Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? – Kelan kuntoutuksen hyödyn arv...Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? – Kelan kuntoutuksen hyödyn arv...
Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? – Kelan kuntoutuksen hyödyn arv...Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Kuntoutukseen osallistuminen eri osajärjestelmissä – Rekisteritutkimus oulula...
Kuntoutukseen osallistuminen eri osajärjestelmissä – Rekisteritutkimus oulula...Kuntoutukseen osallistuminen eri osajärjestelmissä – Rekisteritutkimus oulula...
Kuntoutukseen osallistuminen eri osajärjestelmissä – Rekisteritutkimus oulula...Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutus...
Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutus...Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutus...
Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutus...Kelan tutkimus / Research at Kela
 

More from Kelan tutkimus / Research at Kela (20)

Timo Kauppinen & Susanna Mukkila: lähiöiden väestörakenteen kehitys
Timo Kauppinen & Susanna Mukkila: lähiöiden väestörakenteen kehitysTimo Kauppinen & Susanna Mukkila: lähiöiden väestörakenteen kehitys
Timo Kauppinen & Susanna Mukkila: lähiöiden väestörakenteen kehitys
 
Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...
Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...
Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...
 
Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöi...
Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöi...Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöi...
Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöi...
 
Timo Kauppinen & Aleksi Karhula: Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähi...
Timo Kauppinen & Aleksi Karhula: Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähi...Timo Kauppinen & Aleksi Karhula: Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähi...
Timo Kauppinen & Aleksi Karhula: Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähi...
 
Tapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissä
Tapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissäTapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissä
Tapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissä
 
Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...
Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...
Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...
 
Riitta Luoto: Työterveyshuollon trendit Kelan tilastojen valossa
Riitta Luoto: Työterveyshuollon trendit Kelan tilastojen valossaRiitta Luoto: Työterveyshuollon trendit Kelan tilastojen valossa
Riitta Luoto: Työterveyshuollon trendit Kelan tilastojen valossa
 
Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalvelu...
Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalvelu...Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalvelu...
Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalvelu...
 
Janne Leinonen: johdanto seminaariin perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto...
Janne Leinonen: johdanto seminaariin perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto...Janne Leinonen: johdanto seminaariin perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto...
Janne Leinonen: johdanto seminaariin perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto...
 
Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...
Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...
Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...
 
Meneillään olevia Kelan tutkimuksia kuntoutuksesta
Meneillään olevia Kelan tutkimuksia kuntoutuksestaMeneillään olevia Kelan tutkimuksia kuntoutuksesta
Meneillään olevia Kelan tutkimuksia kuntoutuksesta
 
0915 Salminen_Omakuntoutuksesta 270422.pdf
0915 Salminen_Omakuntoutuksesta 270422.pdf0915 Salminen_Omakuntoutuksesta 270422.pdf
0915 Salminen_Omakuntoutuksesta 270422.pdf
 
Tietoon perustuva kuntoutus mikä rooli implementaatiotutkimuksella on? – Mitä...
Tietoon perustuva kuntoutus mikä rooli implementaatiotutkimuksella on? – Mitä...Tietoon perustuva kuntoutus mikä rooli implementaatiotutkimuksella on? – Mitä...
Tietoon perustuva kuntoutus mikä rooli implementaatiotutkimuksella on? – Mitä...
 
Eläinavusteisen toiminnan käyttö ja toimivuus erilaisten terapioiden ja kunto...
Eläinavusteisen toiminnan käyttö ja toimivuus erilaisten terapioiden ja kunto...Eläinavusteisen toiminnan käyttö ja toimivuus erilaisten terapioiden ja kunto...
Eläinavusteisen toiminnan käyttö ja toimivuus erilaisten terapioiden ja kunto...
 
Kuntoutuksen hankinnat ja markkinat
Kuntoutuksen hankinnat ja markkinatKuntoutuksen hankinnat ja markkinat
Kuntoutuksen hankinnat ja markkinat
 
Etämusiikkiterapia: Kartoittava kirjallisuuskatsaus
Etämusiikkiterapia: Kartoittava kirjallisuuskatsausEtämusiikkiterapia: Kartoittava kirjallisuuskatsaus
Etämusiikkiterapia: Kartoittava kirjallisuuskatsaus
 
Kela ja hyvinvointialueet: Tutkimuksen avulla kohti sujuvampaa kuntoutuksen o...
Kela ja hyvinvointialueet: Tutkimuksen avulla kohti sujuvampaa kuntoutuksen o...Kela ja hyvinvointialueet: Tutkimuksen avulla kohti sujuvampaa kuntoutuksen o...
Kela ja hyvinvointialueet: Tutkimuksen avulla kohti sujuvampaa kuntoutuksen o...
 
Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? – Kelan kuntoutuksen hyödyn arv...
Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? – Kelan kuntoutuksen hyödyn arv...Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? – Kelan kuntoutuksen hyödyn arv...
Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? – Kelan kuntoutuksen hyödyn arv...
 
Kuntoutukseen osallistuminen eri osajärjestelmissä – Rekisteritutkimus oulula...
Kuntoutukseen osallistuminen eri osajärjestelmissä – Rekisteritutkimus oulula...Kuntoutukseen osallistuminen eri osajärjestelmissä – Rekisteritutkimus oulula...
Kuntoutukseen osallistuminen eri osajärjestelmissä – Rekisteritutkimus oulula...
 
Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutus...
Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutus...Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutus...
Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutus...
 

Toimeentulotuki tilastojen valossa

 • 1. Toimeentulotuki tilastojen valossa Tuija Korpela, tutkija, Kelan tutkimusryhmä Miniseminaari toimeentulotuesta 6.3.2018 Kelan auditorio
 • 2. Perustoimeentulotuki siirtyi Kelaan vuonna 2017 • Perustoimeentulotuki: perusosa (yksin asuvalla 487,89 € vuonna 2017) ja muut perusmenot (keskeisimpinä asumis- ja terveysmenot) • Viimesijainen, tarveharkintainen tukimuoto • Kunnat vastaavat edelleen täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta • Ensin pitää hakea perustoimeentulotukea • Siirtymäaika tammi-maaliskuu 2017: tilastot siltä osin puutteellisia • THL kokoaa kaiken toimeentulotuen kattavan vuositilaston – valmis loppuvuodesta • Tukien sisällöissä ja tilastoinnissa joitakin muutoksia siirron yhteydessä 2
 • 3. Perustoimeentulotuen hakijat ja saajat Kelassa 2017 • Perustoimeentulotukea haki 347 035 ja sai 277 316 kotitaloutta • 80 % hakeneista kotitalouksista sai perustoimeentulotukea • Perustoimeentulotukea saaneissa kotitalouksissa asui yhteensä 402 564 henkilöä • Yleisin kielteisen päätöksen syy oli se, että laskennallista oikeutta perustoimeentulotukeen ei syntynyt • Eli tulot olivat suuremmat kuin menot • Tämä oli syynä noin 80 %:ssa kielteisistä päätöksistä • 17 %:ssa tapauksista kielteinen päätös tehtiin puutteellisten selvitysten vuoksi
 • 4. Ratkaisuvalmiiden hakemusten käsittelyajat ovat olleet lakisääteisissä rajoissa toukokuusta lähtien 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 2017-01 2017-02 2017-03 2017-04 2017-05 2017-06 2017-07 2017-08 2017-09 2017-10 2017-11 2017-12 2018-01 2018-02 4,4 7,8 9,1 6,5 5,0 5,2 4,9 4,0 4,0 5,0 5,1 5,5 5,7 5,9 Määräajassa tehtyjen ratkaisujen osuus Määräajan ylittäneiden ratkaisujen osuus
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9. Perustoimeentulotukea saavien kotitalouksien profiili ja tuen tarve erilaisissa kotitalouksissa
 • 10. Yli puolessa perustoimeentulotukea saaneessa kotitaloudessa hakija oli alle 35-vuotias 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 65 v tai yli 55-64 v 45-54 v 35-44 v 25-34 v 18-24 v alle 18 v Mies Nainen
 • 11. 45% 29% 11% 8% 6% 1% Yhden hengen kotitalous, mies Yhden hengen kotitalous, nainen Yksinhuoltajanainen Kahden huoltajan perhe Lapseton pari Yksinhuoltajamies 74 % kotitalouksista on yhden hengen kotitalouksia, 20 % lapsiperheitä
 • 12. Perustoimeentulotukea Kelasta saaneen kotitalouden hakijan pääasiallinen toiminta ensimmäisenä toimeentulotuen saantikuukautena Suurin osa perustoimeentulotukea saavista kotitalouksista on työttömien kotitalouksia
 • 13. Kotitaloudet saivat perustoimeentulotukea Kelasta vuonna 2017 keskimäärin 6,1 kuukautena* Keskimääräistä ”pidempään” • Yksin asuvat • Kahden huoltajan perheet • Yksinhuoltajaperheet • Hakija 25–64 -vuotias • Työttömät • Lasta hoitavat Keskimääräistä ”lyhyempään” • Vanhemman luona asuvat • Muut yhden hengen kotitaloudet • Lapsettomat parit • Hakija alle 18-vuotias • Hakija 18–24 -vuotias • Hakija 65-vuotias tai yli *Muistettava tammi-maaliskuun siirtymäaika
 • 14. Tukea saadaan usein lyhyesti tai pidempään 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 1 kk 2 kk 3 kk 4 kk 5 kk 6 kk 7 kk 8 kk 9 kk 10 kk 11 kk 12 kk Perustoimeentulotukea vuonna 2017 Kelasta saaneiden kotitalouksien jakautuminen tukikuukausien määrän mukaan Kaikki Hakija 18-24 -vuotias
 • 15. Keskimääräinen maksettu perustoimeentulotuki 450 €/kk ja kaikki nettotulot yhteensä 1 293 €/kk 416 446 373 509 648 488 254 184 15 253 497 491 374 265 74 725 1219 810 34 52 15 127 186 124 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 Yksin asuvat Muut yhden hengen kotitaloudet Vanhemman luona asuvat Lapsettomat parit Kahden huoltajan perheet Yksinhuoltajaperheet Perustoimeentulotuki keskimäärin €/kk Asumistuki keskimäärin €/kk Muut etuudet keskimäärin €/kk Muut tulot keskimäärin €/kk
 • 16. Perustoimeentulotuella paikataan muiden etuuksien riittämättömyyttä • 34 % Kelan työttömyysturvaetuuksien saajista saa perustoimeentulotukea • Lähes puolet perustoimeentulotuen saajista saa kyseisiä etuuksia • 30 % yleisen asumistuen saajista saa perustoimeentulotukea • Noin 80 % perustoimeentulotuen saajista saa asumistukea
 • 17.
 • 18. Noin 30 % perustoimeentulotukea saavista kotitalouksista on vailla ensisijaisia etuuksia tai ansiotuloja • Mahdollisia tuloja perustoimeentulotuen lisäksi asumistuet, lapsilisät ja elatusapu- tai tuki eli verottomat etuudet, jotka eivät ole tarkoitettu ensisijaisiksi tulonlähteiksi • Valtaosa näistä kotitalouksista on yhden hengen kotitalouksia • Yksin asuu 60 %, muiden kanssa 15 % ja vanhemman luona 15 % • 7 % yksinhuoltajien perheitä • Lähes puolessa vailla ensisijaisia etuuksia ja ansiotuloja olevista kotitalouksista hakija on alle 25-vuotias
 • 19.
 • 20. Kelan maksaman perustoimeentulotuen kohdentuminen eri menoihin Kelan ja kuntien välinen yhteistyö
 • 21. Kelasta vuonna 2017 maksetun toimeentulotuen (722 milj. €) kohdentuminen eri menoihin • 304 milj. € vuokra- asuntojen asumismenoihin • 35 milj. € apteekkien lääkeostoihin 38% 44% 4% 9% 4% Perusosaan Varsinaisiin asumismenoihin Muihin asumiseen liittyviin menoihin Terveydenhoitomenoihin Muihin menoihin
 • 22. Kelan ja kuntien välinen yhteistyö tilastojen valossa • Vuonna 2017 kuntiin lähetettiin yhteensä noin 129 740 palvelutarveilmoitusta • 81 211 (eli 63 %) ilmoitusta koski täydentävän tuen hakemuksia • Perusosan alentamisesta tehtiin 24 449 ilmoitusta • 44 % perusosan alentamisista koski 18–24 -vuotiasta henkilöä • Sosiaalityön tarpeesta tehtiin vajaat 9 655 ilmoitusta • Yleisimpinä syinä elämänhallinta, toimeentulo, asuminen • Lisäksi lain kuntouttavasta työtoiminnasta ja lain kotoutumisen edistämisestä perusteella tehtiin yhteensä noin 15 000 ilmoitusta
 • 23. Kiitos! Tuija Korpela tutkija Kelan tutkimusryhmä, @Kelantutkimus tuija.korpela@kela.fi, 02 634 1945