Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Toimeentulotuki ja asumiskustannukset

86 views

Published on

Essi Eerola: Toimeentulotuki ja asumiskustannukset. Esitys Uutta tietoa toimeentulotuen saajista: elämäntilanne, asuminen ja työnteko -seminaarissa 8.4.2019.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Toimeentulotuki ja asumiskustannukset

 1. 1. Toimeentulotuki ja asumiskustannukset Essi Eerola, Teemu Lyytikäinen, Tuukka Saarimaa ja Janna Öberg Kela 8.4.2019 1
 2. 2. Asumismenojen korvaaminen toimeentulotuessa • Perustoimeentulotuessa kohtuullisiksi arvioidut asumiskustannukset korvataan täysimääräisinä. • Kelassa on käytössä kuntakohtaiset rajat kohtuullisille vuokra- asumisen kustannuksille. Jos asumismenot ovat kohtuuttoman suuret, tuensaajaa on ohjattava etsimään edullisempaa asuntoa. • Toimeentulotuki ei sisällä erillistä asumismenoihin tarkoitettua osaa. • Tilastointia varten maksut kohdennetaan eri menolajeille (ml. asumismenot) samassa suhteessa kuin eri menoja on huomioitu toimeentulotukea maksettaessa. • Tutkimusaineisto: kuukausitason tietoa perustoimeentulotukea huhtikuun 2017 ja marraskuun 2018 välillä saaneista kotitalouksista. • Aineisto ei sisällä kuntien täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea, jota myös voidaan myöntää asumismenoihin. 2
 3. 3. Toimeentulotuensaajien keskivuokra kunnittain ja vuokranormi vuonna 2018 3 300400500600700800 Tuensaajienkeskivuokra(€/kk) 300 400 500 600 700 800 1 henkilön ruokakunnat 4006008001000 400 600 800 1000 2 henkilön ruokakunnat 40060080010001200 Tuensaajienkeskivuokra(€/kk) 400 600 800 1000 1200 Vuokranormi (€/kk) 3 henkilön ruokakunnat 40060080010001200 400 600 800 1000 1200 Vuokranormi (€/kk) 4 henkilön ruokakunnat
 4. 4. Toimeentulotuki, asumismenot ja asumismenonormit 4 Vapaarahoitteinen ARA-asunnot Vapaarahoitteinen ARA-asunnot Maksettu toimeentulotuki, e/kk 476.2 468.8 528.4 514.0 Korvatut asumismenot, e/kk 228.9 216.0 276.6 243.7 Ilmoitettu asumismeno, e/kk 600.4 621.0 758.5 775.3 Vuokranormi 593.8 625.9 725.5 782.8 Ilmoitettu vuokra < normi (osuus) 0.467 0.509 0.370 0.514 Havaintoja 192764 146077 25432 18721 Havaintoja/kk (keskiarvo) 10145 7688 1339 985 Koko maa - uudet vuokrasuhteet Helsinki - uudet vuokrasuhteet
 5. 5. Vuokran etäisyys vuokranormista: Hki, uudet vuokrasuhteet, vapaarahoitteiset asunnot 5 0100020003000 Frekvenssi -500 0 500 €/kk 0500100015002000 Frekvenssi -200 -100 0 100 200 €/kk Yhden hengen ruokakunta 0100200300 Frekvenssi -500 0 500 €/kk 050100150200 Frekvenssi -200 -100 0 100 200 €/kk Kahden hengen ruokakunta 050100150 Frekvenssi -400 -200 0 200 400 €/kk 020406080 Frekvenssi -200 -100 0 100 200 €/kk Kolmen hengen ruokakunta Vapaarahoitteinen - uudet sopimukset (2017 - 2018) - Helsinki
 6. 6. Toimeentulotuki ja vuokrat (1/2) • Toimeentulotuen vuokranormit eivät näytä muodostavan alarajaa vuokrille. • Noin puolet tuensaajista maksaa normin alittavaa vuokraa eikä toimeentulotuen vuokranormien kohdalla ole merkittävästi ylimääräistä massaa vuokrajakaumissa. • Helsingissäkin noin 40 prosentilla tuensaajista vuokra alittaa normin. • Toisaalta Helsingissä erityisesti yhden ja kahden hengen kotitalouksien vuokrissa on havaittavissa keskittymistä vuokranormin läheisyyteen ja normin alapuolelta näyttäisi olevan vähemmän massaa kuin sen yläpuolella. • Nämä havainnot viittaavat siihen, että Helsingissä normi saattaa vaikuttaa tuensaajien maksamiin vuokriin. 6
 7. 7. Hedonisen vuokramallin residuaalit ja vuokranormi 7
 8. 8. Toimeentulotuki ja vuokrat (2/2) • Toinen tapa arvioida normin vaikutusta vuokriin, on tarkastella asuntojen ominaisuuksilla vakioituja vuokria normin läheisyydessä. • Mielenkiinnon kohteena erityisesti: Ovatko vuokranormien lähistöllä olevat asunnot ominaisuuksiinsa nähden kalliita? • Tämän tarkastelun perusteella voidaan pyrkiä arvioimaan, johtuuko kasauma normin yläpuolella näiden asuntojen vuokrien noususta vai tuensaajien asumisvalinnoista. • Normin lähistöllä ei ole asunnon ominaisuuksiin nähden poikkeavan korkeita vuokria. • Nämä havainnot tuovat lisävahvistusta siihen, että toimeentulotuen normi ei ole merkittävä tekijä tuensaajien vuokrien määräytymisessä. 8
 9. 9. Muuttoalttius ja vuokranormi, vapaarahoitteiset asunnot 9
 10. 10. Johtopäätökset • Normi korreloi voimakkaasti alueellisten vuokrien kanssa, mutta hajontaa paljon. • Normin ylittävä vuokra on korvattu 70 %:ssa tapauksista. • Toimeentulotuen vuokranormit eivät näytä muodostavan alarajaa vuokrille. • Normien lähistöllä ei ole ylihintaisia asuntoja. • Lyhytaikaisilla tuensaajilla on yleensä kannuste edulliseen asumiseen, vaikka tukijärjestelmä korvaakin tietyissä tilanteissa täysimääräisesti korkeitakin asumiskustannuksia. • Toimeentulotuen saajien muuttoalttius kasvaa, jos asumismenot ovat normia korkeammat. • Tulokset ovat alustavia ja kokonaiskuva tarkentuu, kun käytännöt vakiintuvat. 10
 11. 11. Kiitos mielenkiinnosta! Lisää tuloksia sekä tarkempaa tietoa aineistosta ja menetelmistä löytyy raportista: Signe Jauhiainen ja Tuija Korpela (toim.) Toimeentulotuen saajien elämäntilanne, asuminen ja työnteko, Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2019:28 11

×