Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Timo Hujanen, Hennamari Mikkola: Työterveyshuolto Oulussa 2013

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 28 Ad
Advertisement

More Related Content

Viewers also liked (20)

Similar to Timo Hujanen, Hennamari Mikkola: Työterveyshuolto Oulussa 2013 (20)

Advertisement

More from Kelan tutkimus / Research at Kela (20)

Advertisement

Timo Hujanen, Hennamari Mikkola: Työterveyshuolto Oulussa 2013

 1. 1. Työterveyshuolto Oulussa 2013 16.2.2015 Timo Hujanen, Hennamari Mikkola, Kelan tutkimusosasto
 2. 2. Miksi Oulussa? • Arviointia monikanavarahoituksen (MKR) merkityksestä suuressa kaupungissa - liittyen MKR:n purkamisen vaihtoehtoihin – mm. työryhmille (STM) ja - osana alueellisia arviointeja: Oulu, Eksote, Keski-Suomi, Kainuu ml. Kela • Oulussa tehty aiemmin tutkimuksia mm.: - paljon palveluita käyttäneet (Leskelä ym. 2013) - valinnanvapaus-malli (Pikkujämsä ym. 2014) • Tuloksia voi hyödyntää mm. yksilötason aineistoihin perustuvissa tutkimuksissa kuten ”Rahoituskanavat ylittävä palvelunkäyttö Oulussa” (Oulu+Kela+Sitra+NHG) 2
 3. 3. Aineistot • Jatkoa työterveyshuollon alueelliselle arvioinnille 2009: Oulussa työterveyshuolto 34 % laskennallisesta pth:n avohoidosta (Hujanen & Mikkola 2013) • Nyt kerättiin summatason tietoja vuodelta 2013: - avoterveydenhuolto, keskitetyt palv., yhteispäiv., ostot ym. (Oulun kaupunki), - työterveyshuoltoaineistot (Terveystalo, Mehiläinen, Oulun Työterveys, Attendo ja erilliskyselyt (Pohjois-Suomen Työterveys, Caritas Lääkärit, Coronaria), - sv:n osin korvaamat lääkäripalvelut, tutkimus ja hoito (Kela) sekä - YTHS:n aineistot • Aineistossa väestö 1.1.2013 alkaen kotikunnan tai postiosoitteen mukaan - ns. suur-Oulu ml. Oulu, Haukipudas, Kiiminki, Oulunsalo, Yli-Ii > Tuloksena poikkileikkausaineisto ikä- ja sukupuoliryhmittäin 3
 4. 4. Oululaisten perusterveydenhuollon avohoito yht. 117 milj. € (pl. suun terveydenhoito) 4 Yksityiset lääkäripalvelut 21,5 milj. € Työterveyshuolto 33 milj. € n. 50 000 käyttäjää/ 67 600 tth:n piirissä > n. 74 %  asukkaista käyttäjiä n. 25 % Oulun kaupunki 60,9 milj. € 130 000 käyttäjää / 194 000 asukasta > asukkaista käyttäjiä 67 % YTHS 1,9 milj. € 6 000 käyttäjää /12 000 opiskelijaa > 50 % > asukkaista käyttäjiä n. 3 % - lääkäripalkkiot 11,2 milj. €, 48 352 käyttäjää > asukkaista käyttäjiä 25 % - tutkimus ja hoito 8,6 milj. €, 36 291 käyttäjää > asukkaista käyttäjiä 18 % Lähde: Hujanen T, Mikkola H, Kelan tutkimusosasto Työterveyshuolto Oulussa 2013 (16.2.2015)
 5. 5. Pth:n avohoidon 117 milj. € rahoittajat Oulussa vuonna 2013 (pl. suun terveydenhuolto) 5 Lähde: Hujanen T, Mikkola H, Kelan tutkimusosasto Työterveyshuolto Oulussa 2013 (16.2.2015)
 6. 6. Oululaisten pth:n avohoidon kokonaiskustannukset vuonna 2013 (pl. suun terveydenhoito) 6 0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 Euroa Ikä YTHS Yksityiset lääkäripalvelut Työterveys Oulun kaupunki Lähde: Hujanen T, Mikkola H, Kelan tutkimusosasto Työterveyshuolto Oulussa 2013 (16.2.2015)
 7. 7. Oululaisten pth:n avohoidon kustannukset €/asukas vuonna 2013 (pl. suun terveydenhoito) 7 0 200 400 600 800 1000 1200 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 €/asukas Ikä YTHS Yksityiset lääkäripalvelut Työterveyshuolto Oulu kaupunki Lähde: Hujanen T, Mikkola H, Kelan tutkimusosasto Työterveyshuolto Oulussa 2013 (16.2.2015)
 8. 8. Oululaisten pth:n avohoidon kustannuksia €/käyttäjä (3 vuoden liukuvat keskiarvot, pl. suun terveydenhoito) 8 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 €/käyttäjä Ikä Oulun kaupunki Yksityiset lääkäripalvelut YTHS Lähde: Hujanen T, Mikkola H, Kelan tutkimusosasto Työterveyshuolto Oulussa 2013 (16.2.2015)
 9. 9. Oululaisten pth:n avohoidon kustannuksia €/käyttäjä 2013 (3 vuoden liukuvat keskiarvot, Oulun kaupungin tiedoissa koko pth:n avohoito pl.suun th., työterveyshuollon tiedot perustuvat 2 tuottajan tietoihin) 9 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 €/käyttäjä Ikä Oulun kaupunki Työterveyshuolto Lähde: Hujanen T, Mikkola H, Kelan tutkimusosasto Työterveyshuolto Oulussa 2013 (16.2.2015)
 10. 10. Työterveyshuollon tietoja Oulusta 2013 • Oululaisia tth:n piirissä n. 66 700 (vs. 64 100 v. 2009) - käyttäjäarvio n. 50 000 (arvio sis. n. 1600 mm. muualla Suomessa pendelöivää) • Kustannukset yht. 32,5-33 milj. €, josta (vs. 23,9 milj. € v. 2009) - ehkäisevä toiminta+sairaanhoito 29 milj. €, josta ehkäisevä n. 10 milj. € - yleiskustannukset: 3,5 milj. € sekä arvio ulkopuolelle jäävien kustannuksista (- muut kustannukset: 0,7 milj. €) • n. 435-446 €/henkilö tth:n piirissä (Oulu: 368 €/henkilö v. 2009) - kun mukana yleismaksut ym. n. 495 €/henkilö, arviolta 640 €/käyttäjä • Kustannuskasvu Oulussa yli 5 %/v. vs. koko maassa yli 7 %/v. (arvio) - oululaisilla vähintään 10 % enemmän €/henkilö kuin maassa keskimäärin • Oulu: Tth 35 % pth:n avohoidosta (tth+kunta pth avo pl. suun th) (vs. 34 % v.2009)
 11. 11. Aineiston luotettavuudesta • Neljän suurimman tuottajan osuus kaikista kustannuksista on 93 %, henkilöistä 90 %. Nyt esitetyt henkilöihin kohdistettavat ikä- ja sukupuoliryhmittäiset kustannukset muodostavat 83 % oululaisille järjestetyn työterveyshuollon kokonaiskustannuksista. • Oululaisia tth:n piirissä nyt 88 % (koko maassa 86 % v. 2012) - arvioinnin ulkopuolelle jää kokonaan n. 1600 henkilöä, joiden tth:n palveluntuottaja on joku muu kuin suurimmat (Terveystalo, Mehiläinen, Oulun Työterveys, Attendo tai muut (Pohjois-Suomen Työterveys, Caritas Lääkärit tai Coronaria) mm. pendelöinnin takia − ulkopuolelle jäävien tth:n kustannukset vähintään 300 000-500 000 € • Palveluntuottajien aineistoissa on mukana yrittäjiä (arvio n. 0,5-1 %) • Kustannusten erittelyt ehkäisevään toimintaan ja sairaanhoitoon ovat palveluntuottajien ilmoittamia peruen työterveyshuollon laskutukseen työnantajille. Kelassa ei ole arvioitu tietoja kuten sitä, ovatko kustannukset korvattaviksi hyväksyttäviä, mihin korvausluokkiin kustannukset (kuten mm. yleismaksut) kuuluvat.11
 12. 12. Oululaiset työterveyshuollon piirissä 2013 12 Lähde: Hujanen T, Mikkola H, Kelan tutkimusosasto Työterveyshuolto Oulussa 2013 (16.2.2015) 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 Henkilömäärä Yhteensä Miehet Naiset
 13. 13. Oululaiset naiset työterveyshuollon piirissä (2013) ja palkansaajina (Tilastokeskus 2012) 13 0 200 400 600 800 1000 1200 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 Henkilömäärä Naiset, palkansaajat Naiset, tth:n piirissä Lähde: Hujanen T, Mikkola H, Kelan tutkimusosasto Työterveyshuolto Oulussa 2013 (16.2.2015)
 14. 14. Oululaiset miehet työterveyshuollon piirissä (2013) ja palkansaajina (Tilastokeskus 2012) 14 0 200 400 600 800 1000 1200 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 Henkilömäärä Miehet, palkansaajat Miehet, tth:n piirissä Lähde: Hujanen T, Mikkola H, Kelan tutkimusosasto Työterveyshuolto Oulussa 2013 (16.2.2015)
 15. 15. Oululaiset miehet ja naiset työterveyshuollon piirissä vuonna 2013 ja palkansaajina (Tilastokeskus 2012) 15 0 200 400 600 800 1000 1200 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 Henkilömäärä Miehet, palkansaajat Naiset, palkansaajat Miehet, tth:n piirissä Naiset, tth:n piirissä Lähde: Hujanen T, Mikkola H, Kelan tutkimusosasto Työterveyshuolto Oulussa 2013 (16.2.2015)
 16. 16. 16 0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000 800 000 900 000 1 000 000 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 Kokonaiskustannukset€ Ikä Oululaisten työterveyshuollon ehkäisevän toiminnan ja sairaanhoidon henkilöihin kohdistettavat kustannukset (€) ikäryhmittäin vuonna 2013 Sairaanhoito Ehkäisevä toiminta Lähde: Hujanen T, Mikkola H, Kelan tutkimusosasto Työterveyshuolto Oulussa 2013 (16.2.2015)
 17. 17. 17 0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000 15 20 25 30 35 40 45 Ikä 50 55 60 65 70 15 20 25 30 35 40 45 Ikä 50 55 60 65 70 Kustannukset(€) Sairaanhoito Miehet Naiset Lähde: Hujanen Timo, Mikkola Hennamari, Kelan tutkimusosasto. Työterveyshuolto Oulussa 2013 (16.2.2015) Oululaisten miesten ja naisten työterveyshuollon kustannukset ikäryhmittäin vuonna 2013 (toimintoerittelyt palveluntuottajien mukaan)
 18. 18. 18 Oululaisten miesten ja naisten työterveyshuollon kustannukset tth:n piirissä olevaa kohti ikäryhmittäin vuonna 2013 (toimintoerittelyt palveluntuottajien mukaan) 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Ikä 50 55 60 65 70 15 20 25 30 35 40 45 Ikä 50 55 60 65 70 Kustannukset€/henkilö Sairaanhoito Ehkäisevä toiminta Miehet Naiset Lähde: Hujanen Timo, Mikkola Hennamari, Kelan tutkimusosasto. Työterveyshuolto Oulussa 2013 (16.2.2015) 131€ 341€ 442€ 575€ 687€ 277€ 367€ 637€ 525€ 666€
 19. 19. Oululaisten miesten ja naisten työterveyshuollon kustannukset tth:n piirissä olevaa henkilöä kohti 2013 (3 vuoden liukuvat keskiarvot) 19 0 100 200 300 400 500 600 700 800 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 €/henkilö Ikä €/mies €/nainen Lähde: Hujanen Timo, Mikkola Hennamari, Kelan tutkimusosasto. Työterveyshuolto Oulussa 2013 (16.2.2015)
 20. 20. Oululaisten miesten ja naisten työterveyshuollon ehkäisevän toiminnan ja sairaanhoidon kustannukset vuonna 2013 20 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 400 000 450 000 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 Kustannukset€ Ikä Sairaanhoito, miehet Sairaanhoito, naiset Ehkäisevä toiminta, miehet Ehkäisevä toiminta, naiset Lähde: Hujanen Timo, Mikkola Hennamari, Kelan tutkimusosasto. Työterveyshuolto Oulussa 2013 (16.2.2015)
 21. 21. Oululaisten miesten ja naisten työterveyshuollon kustannukset tth:n piirissä olevaa henkilöä kohti 2013 (3 vuoden liukuvat keskiarvot) 21 0 100 200 300 400 500 600 700 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 €/henkilö Ikä Mies, sairaanhoito Nainen, sairaanhoito Mies, ehkäisevä toiminta Nainen, ehkäisevä toiminta Lähde: Hujanen Timo, Mikkola Hennamari, Kelan tutkimusosasto. Työterveyshuolto Oulussa 2013 (16.2.2015)
 22. 22. 22 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 400 000 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 Kustannukset€ Asiakkaan ikä Oululaisille järjestetyn työterveyshuollon ehkäisevän toiminnan kustannukset asiakkaan ikäryhmän mukaan vuonna 2013 Muut ammattihenkilöt Radiologiatutkimukset Erikoislääkäri Fysioterapeutti Psykologi Laboratoritutkimukset Terveydenhoitaja Työterveyslääkäri Lähde: Hujanen T, Mikkola H, Kelan tutkimusosasto Työterveyshuolto Oulussa 2013 (16.2.2015)
 23. 23. 23 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 Prosenttia Asiakkaan ikä Oululaisille järjestetyn työterveyshuollon ehkäisevän toiminnan kustannusosuudet (%) asiakkaan ikäryhmän kustannuksista vuonna 2013 Muut ammattihenkilöt Radiologiatutkimukset Erikoislääkäri Fysioterapeutti Psykologi Laboratoritutkimukset Terveydenhoitaja Työterveyslääkäri Lähde: Hujanen T, Mikkola H, Kelan tutkimusosasto Työterveyshuolto Oulussa 2013 (16.2.2015)
 24. 24. 24 0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 Kustannukset€ Asiakkaan ikä Oululaisille järjestetyn työterveyshuollon sairaanhoidon kustannukset asiakkaan ikäryhmän mukaan vuonna 2013 Muut ammattihenkilöt Fysioterapeutti Terveydenhoitaja Erikoislääkäri Radiologiatutkimukset Laboratoritutkimukset Työterveyslääkäri Lähde: Hujanen T, Mikkola H, Kelan tutkimusosasto Työterveyshuolto Oulussa 2013 (16.2.2015)
 25. 25. 25 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 Prosenttia Asiakkaan ikä Oululaisille järjestetyn työterveyshuollon sairaanhoidon kustannusosuudet (%) asiakkaan ikäryhmän kustannuksista vuonna 2013 Muut ammattihenkilöt Fysioterapeutti Terveydenhoitaja Erikoislääkäri Radiologiatutkimukset Laboratoritutkimukset Työterveyslääkäri Lähde: Hujanen T, Mikkola H, Kelan tutkimusosasto Työterveyshuolto Oulussa 2013 (16.2.2015)
 26. 26. Arvioinnin haasteita • Palvelut ovat segmentoituneita ikäryhmittäin (erot ovat suuria) • Kaikissa palveluissa on mukana erikoissairaanhoitotasoista palvelua mm. sv-korvatuissa yksityisissä palveluissa 80 % • Erityisesti asiakkaan ja julkisen tahon rahoitusvastuiden vaihtelu on suuri • Tth:n palveluntuottajien arviointiin ei ole yhtenäisiä menetelmiä 26
 27. 27. Johtopäätöksiä • Arvioinnin kehittämisen edellytyksenä olisivat • asiakasrakenteen vakiointimenetelmät (henkilöt, työpaikat) sisältäen työolo- ja työkykytekijöitä, • riittävän tarkat, ajanmukaiset ja yhtenäiset toimintoluokittelut sekä • vertailukelpoiset henkilötason aineistoihin perustuvat kustannus- ja vaikuttavuustiedot 27
 28. 28. Ajatuksia ja jatkotoiveita? • Mitä ajatuksia esitetyt tiedot herättävät? • Miten tätä arviointi olisi kehitettävä? • Mitä olisi tutkittava jatkossa? KIITOS!!! 28

×