Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

The effects of competition and regulation on quality in physiotherapy

159 views

Published on

Pekola P. The effects of competition and regulation on quality in physiotherapy. Studies in social security and health 148, Kela. Julkaisun osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201802053103

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

The effects of competition and regulation on quality in physiotherapy

  1. 1. The effects of competition and regulation on quality in physiotherapy Piia Pekola Studies in social security and health 148, 2018
  2. 2. Kilpailua ja sääntelyä Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluissa • Tutkimuksessa selvitettiin kilpailun ja hintasääntelyn vaikutusta laatuun Kelan vaativan kuntoutuksen fysioterapiapalveluissa • Tutkittiin kilpailua markkinoilla, joissa on paljon tuottajia ja asiakkailla on vapaus valita palveluntuottajansa Kelan sopimuskumppaneiden joukosta • Valinnanvapaus vuodesta 2011 • Yleensä palvelut hankitaan markkinoilta kilpailuttamalla • Tuottajat eivät peri asiakkailta maksuja •  Potentiaalisesti hyvin kilpailullinen toimintaympäristö 2
  3. 3. Valinnanvapaus ja toimiva kilpailu edellyttävät vertailutietoa tuottajista • Kilpailu laski laatua riippumatta siitä, miten palvelut järjestettiin tai miten hinta määräytyi • Kilpailu ei vaikuttanut hintoihin silloin, kun tuottajat osallistuivat kilpailutukseen ja määrittelevät hinnat tarjouksissaan • Hintasääntely laski laatua • Tuloksen selittää epätäydellinen informaatio • Jatkossa asiakkaille on tarjottava vertailukelpoista tietoa palvelujen laadusta ja markkinoiden kannustimiin on kiinnitettävä lisää huomiota • Kirja verkossa: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018020531033

×