Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Taksimatkojen yhdistely

62 views

Published on

Antikainen H, Rusanen J, Tillman P. Sairausvakuutuksen korvaamien taksimatkojen yhdistelyllä saavutettavien säästöjen arviointi. Paikkatietoanalyysi Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella tehdyistä taksimatkoista vuonna 2015. Julkaisun osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018082834202.

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Taksimatkojen yhdistely

  1. 1. Sairausvakuutuksen korvaamien taksimatkojen yhdistelyllä saavutettavien säästöjen arviointi Paikkatietoanalyysi Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella tehdyistä taksimatkoista vuonna 2015 Harri Antikainen, Jarmo Rusanen ja Päivi Tillman Työpapereita 142, 2018 Julkaisun pysyvä osoite: http://urn:fi/URN:NBN:fi-fe2018082834202
  2. 2. Yhteiskuljetuksilla saavutetut säästöt • TAYS-alueella yhteiskuljetuksilla saavutettiin vuodessa jopa 3,2 miljoonan euron säästöt matkakustannuksissa • Alueen matkoista noin 12 % oli yhdisteltyjä • Yli puolet yhteiskuljetuksista taksimatkoista oli keskussairaalamatkoja • Yhteiskuljetuksiin osallistuneet olivat pääosin iäkkäitä, ja noin 5 % yhteiskuljetusmatkoilla olleista henkilöistä oli tehnyt lähes puolet matkoista • Yhteiskuljetusten osuus ja säästöt olivat suhteellisesti suurimpia sairaanhoitopiirien reunakunnissa, mutta eniten yhdisteltiin sairaalakaupunkien sisäisiä matkoja
  3. 3. Toteutumaton yhdistelypotentiaali • Lähes puolet ei-yhdistellyistä matkoista olisi voitu yhdistää • Toteutuessaan yhdistelypotentiaali olisi voinut jopa kolminkertaistaa yhteiskuljetuksilla saavutetut säästöt • Tulos on todennäköisesti yliarvio, koska todellisia vastaanottoaikoja ei ollut tiedossa • Yhdistelypotentiaalia oli runsaasti kaikissa TAYS-alueen sairaanhoitopiireissä, joista suhteellisesti eniten Kanta-Hämeessä • Vähiten yhdistelypotentiaalia näytti olevan Etelä-Pohjanmaalla, missä matkojen yhdistely toiminee jo nyt hyvin • Matkojen yhdistely sairaanhoitopiirien välillä ei näyttänyt tuovan merkittävää mahdollisuutta lisäsäästöihin

×