Anne-Mari Raassina. Omaishoidon kehittäminen.
Kelan tutkimus / Research at Kela 7 years ago
Anni Vilkko. Omais- ja läheisauttajasta omaishoitajaksi.
Kelan tutkimus / Research at Kela 7 years ago
Pirjo Tikka. Kelan kuntoutus omaishoitajille ja ikääntyneille.
Kelan tutkimus / Research at Kela 7 years ago
Sari Kehusmaa. Omaishoito osana palveluja Oulussa.
Kelan tutkimus / Research at Kela 7 years ago
Karoliina Koskenvuo. Omaishoidon vaikutus eläkkeeseen.
Kelan tutkimus / Research at Kela 7 years ago
Mikkola et al. Omaishoitajien tulorakenne ja tulokehitys
Kelan tutkimus / Research at Kela 7 years ago