Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Suorapäätössuosituksia
ja kuntoutusohjauksen kehittämistä koskeva
arviointitutkimus
Koppi kuntoutuksesta -hankkeen kehittä...
Arviointitutkimuksen kohde
2
Arviointitutkimuksessa selvitettiin
1. uusien ohjauskäytäntöjen suunnittelua, mallintamista
j...
Arviointiaineistot
3
• Hankkeen tuottama kirjallinen materiaali, kuten hankesuunnitelma,
esittelydiat, prosessikaaviot ja ...
Keskeiset havainnot
Kuntoutuksen suorapäätös on toimiva malli harkinnan-
varaisille kuntoutuskursseille ja sopeutumis-
val...
Keskeiset havainnot
• Kelan näkökulmasta suorapäätöslomakkeilla tehdyt
ohjaukset harkinnanvaraiseen kuntoutukseen olivat
k...
• Kuntoutusta koskevan tietämyksen ja kuntoutuksen
asiakasohjauksen kehittäminen
• Terveydenhuollon ja Kelan välisten suor...
Suositukset: yhteistyö ja tietotaidon välittäminen Kelan
ja terveydenhuollon kesken
7
• Terveydenhuollon tietojärjestelmie...
Suositukset: suorapäätössuositukset
8
• Hankkeen ja pilottien yhteyshenkilöiden yhdessä
mallintaman prosessikaavion (asiak...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Suorapäätössuosituksia ja kuntoutusohjauksen kehittämistä koskeva arviointitutkimus. Koppi kuntoutuksesta -hankkeen kehittävän arvioinnin loppuraporttiKoppi kuntoutuksesta tyopapereita 111 final

267 views

Published on

Pitkänen S, Saarinen T, Tuusa M, Harju H.
Suorapäätössuosituksia ja kuntoutusohjauksen kehittämistä koskeva arviointitutkimus. Koppi kuntoutuksesta -hankkeen kehittävän arvioinnin loppuraportti. Työpapereita 111, Kela. Julkaisu: http://hdl.handle.net/10138/172423.

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Suorapäätössuosituksia ja kuntoutusohjauksen kehittämistä koskeva arviointitutkimus. Koppi kuntoutuksesta -hankkeen kehittävän arvioinnin loppuraporttiKoppi kuntoutuksesta tyopapereita 111 final

  1. 1. Suorapäätössuosituksia ja kuntoutusohjauksen kehittämistä koskeva arviointitutkimus Koppi kuntoutuksesta -hankkeen kehittävä arviointi Sari Pitkänen, Timo Saarinen, Matti Tuusa ja Henna Harju Työpapereita 111, 2016
  2. 2. Arviointitutkimuksen kohde 2 Arviointitutkimuksessa selvitettiin 1. uusien ohjauskäytäntöjen suunnittelua, mallintamista ja jalkautusta 2. uusien ohjauskäytäntöjen kokeilua ja eri toimijoiden välistä yhteistyötä 3. suorapäätössuositusten oikeellisuutta ja oikea- aikaisuutta sekä käsittelyprosessia
  3. 3. Arviointiaineistot 3 • Hankkeen tuottama kirjallinen materiaali, kuten hankesuunnitelma, esittelydiat, prosessikaaviot ja tiedot pilottiin osallistuneiden määrästä • Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sekä työterveyshuollon edustajien suorapäätösprosessin itsearviointilomakkeet (N = 128) • Perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja työterveyshuollon edustajien verkkokysely (N = 20) • Kelan etuuskäsittelijöiden suorapäätösprosessin itsearviointilomakkeet (N = 124) • Kelan etuuskäsittelijöiden ryhmähaastattelut Skypen välityksellä (syksy 2015, kesä 2016) • Suorapäätössuosituksen saaneiden asiakkaiden palautekyselyt (N = 108) • Osallistuva havainnointi hankkeen järjestämissä Skype-verkkotyöpajoissa (syksy 2015, kesä 2016). • Verkkoyhteyden kautta toteutetut arviointityöpajat (kaksi saman sisältöistä työpajaa, loppuvuosi 2015 ja kesä 2016)
  4. 4. Keskeiset havainnot Kuntoutuksen suorapäätös on toimiva malli harkinnan- varaisille kuntoutuskursseille ja sopeutumis- valmennukseen ohjauksessa • Suorapäätöksissä esitetyt kriteerit ovat selkeitä, käytössä on ollut riittävästi taustatietoa ja suorapäätösten tekeminen on vaivatonta ja sujuvaa • Suorapäätökset ovat helpottaneet terveydenhuollon asiakastyötä ja keventäneet kuntoutukseen ohjaamisen vaatimaa työpanosta • Asiakkaat ovat ohjautuneet suorapäätöksillä kuntoutukseen heidän kannaltaan oikea-aikaisesti 4
  5. 5. Keskeiset havainnot • Kelan näkökulmasta suorapäätöslomakkeilla tehdyt ohjaukset harkinnanvaraiseen kuntoutukseen olivat kriteereiden mukaisesti oikein tehtyjä • Etuuskäsittelijät ovat pystyneet tekemään kuntoutuspäätökset suorapäätöslomakkeiden ja niiden liitteissä olevan tiedon perusteella • Terveydenhuollon yksiköissä kuntoutusta ja Kelan kurssitarjontaa koskeva tietous lisääntyi • Kuntoutustarpeiden tunnistamisen ja kuntoutukseen ohjauksen työprosesseja selkiytettiin 5
  6. 6. • Kuntoutusta koskevan tietämyksen ja kuntoutuksen asiakasohjauksen kehittäminen • Terveydenhuollon ja Kelan välisten suorien viestintäyhteyksien hyödyntäminen (Skype- ja chat-palvelu) • Terveydenhuollon yhteydenotot Kelaan asiakkaan läsnä ollessa • Kelan yhdyshenkilöiden määrittäminen • Pilotin asiakkaan kuntoutukseen ohjautumisen toimintamallin ja osallistuneiden kokemusten hyödyntäminen • Kuntoutuskurssien hakuportaalin ja muun kuntoutusta koskevan tiedon lisääminen 6 Suositukset: terveydenhuollon kuntoutustarpeen tunnistamiseen ja arviointiin sekä kuntoutukseen ohjaukseen liittyvän osaaminen
  7. 7. Suositukset: yhteistyö ja tietotaidon välittäminen Kelan ja terveydenhuollon kesken 7 • Terveydenhuollon tietojärjestelmien kehittäminen asiakkaiden seulontaa ja kuntoutustarpeen tunnistamista varten • Kuntoutuskursseja koskevan tiedon välittäminen terveydenhuollolle helposti luettavassa ja jaettavassa muodossa • Kuntoutuspalvelun tuottajilta tieto kuntoutuskursseista digitaalisessa muodossa terveydenhuollolle ja kuntoutukseen hakeutuville
  8. 8. Suositukset: suorapäätössuositukset 8 • Hankkeen ja pilottien yhteyshenkilöiden yhdessä mallintaman prosessikaavion (asiakkaan ohjautuminen hoitoketjusta kuntoutuspolulle) hyödyntäminen • Pakolliseksi merkittävät tiedot suorapäätössuositusten mahdolliseen sähköiseen lomakepohjaan • Selvitys suorapäätössuositusten toteuttamisesta tietohallinnollisina päätöksinä (ICT-päätökset) • Kartoitus suorapäätösmenettelystä ammatilliseen kuntoutukseen ohjautumisessa

×