Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sopeutumisvalmennus

78 views

Published on

Härkäpää K, Kippola-Pääkkönen A, toim. Sopeutumisvalmennus osallistujien ja toteuttajien arvioimana. Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 10, Kela. Julkaisun osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018062726497.

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Sopeutumisvalmennus

  1. 1. Sopeutumisvalmennus osallistujien ja toteuttajien arvioimana Toimittaneet Kristiina Härkäpää ja Anu Kippola-Pääkkönen Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 10, 2018 Julkaisun pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018062726497
  2. 2. Keskeiset tulokset • Osallistujat (lapset, nuoret ja aikuiset) olivat pääosin tyytyväisiä kurssinsa sisältöön ja toteutukseen ja suuri osa heistä arvioi kurssista olleen hyötyä. He olivat saaneet sairautta ja sen hoitoa koskevaa tietoa ja vertaistukea. Terveyteen liittyvä valtaistuminen oli vahvistunut seuranta-aikana. Vaikeassa elämäntilanteessa olevat raportoivat muita harvemmin hyötyneensä kurssista. • Palveluntuottajat arvioivat sopeutumisvalmennuksen toteutusta omassa organisaatiossaan pääosin myönteisesti. Kriittisimmin he kommentoivat yhteistyötä hoidosta vastaavan tahon ja muun palveluverkoston kanssa. Kurssille ohjaamisessa on alueellisia eroja eivätkä kurssit aina nivoudu luontevaksi osaksi yksilöllistä kuntoutus- ja muuta palveluprosessia.
  3. 3. Tulkinta • Toiminnan kehittämisessä on tarpeen kiinnittää huomiota muun muassa osallistujien elämäntilanteeseen, kurssin nivoutumiseen osaksi yksilöllistä kuntoutusprosessia ja muuta palveluverkostoa, kursseja koskevaan ennakkotietoon ja kurssiohjelmien joustavuuteen. • Tulosten tulkinnassa on otettava huomioon käytetyn tutkimusasetelman rajoitukset.

×