Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Selkäydinvammaisen hyvä kuntoutuskäytäntö

200 views

Published on

Vainionpää A, Ahoniemi E, Koskinen E, Numminen H, Väärälä E, Pesonen J-M, Suomela-Markkanen T, Haapala E, Kallio-Laine K, Peltonen R. Selkäydinvammaisen hyvä kuntoutuskäytäntö. Työpapereita 112, 2017. Julkaisun osoite: http://hdl.handle.net/10138/174142

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Selkäydinvammaisen hyvä kuntoutuskäytäntö

  1. 1. Selkäydinvammaisen hyvä kuntoutuskäytäntö Aki Vainionpää, Eija Ahoniemi, Eerika Koskinen, Heikki Numminen, Eija Väärälä, Juha-Matti Pesonen, Tiina Suomela-Markkanen, Eija Haapala, Katariina Kallio-Laine ja Riikka Peltonen Työpapereita 112, 2017
  2. 2. Suosituksen tavoite ja laatijat • Suosituksen tavoite on yhdenmukaistaa valtakunnallisia kuntoutuskäytäntöjä sekä helpottaa kuntoutussuunnitelmien laatimista ja kuntoutuspäätösten tekemistä. • Suositus tukee Käypä hoito -suositusta. • Suosituksen laati moniammatillinen asiantuntijaryhmä, jossa olivat mukana Helsingin, Oulun ja Tampereen yliopistollisten sairaaloiden selkäydinvammayksiköt, Kela ja Vakuutuskuntoutus. 2
  3. 3. Vastuutahot selkäydinvammojen hoidossa ja kuntoutuksessa • Selkäydinvaurion akuuttihoito ja seuranta on keskitetty kolmeen yliopistosairaalaan: Helsinkiin, Ouluun ja Tampereelle. • Lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämisvastuu riippuu vammautumiseen johtaneesta tapahtumasta ja sen aiheuttamasta haitasta sekä kuntoutujan iästä ja toimintakyvystä. 3
  4. 4. Selkäydinvammaisen hyvä kuntoutuskäytäntö • Toimintakyvyn arviointi on olennaista kuntoutus- suunnitelmaa luotaessa. • Apuna arvioinnissa käytetään ICF-luokituksen selkä- ydinvamma-listaa ja TOIMIA-tietokannan mittareita. • Arvion perusteella suunnitellaan konkreettiset kuntoutumisen tavoitteet. Keskeistä on yhteys arjessa suoriutumiseen ja osallistumiseen. • Kuntoutuja osallistuu kuntoutussuunnitelman luomiseen. • Kuntoutuksen sisältö ja kuntoutuksessa tarvittavat ammattilaiset määräytyvät tavoitteiden mukaan. 4
  5. 5. Selkäydinvammaisen hyvä kuntoutuskäytäntö • Ammatillinen kuntoutus tulee kytkeä varhaisessa vaiheessa kuntoutussuunnitelmaan. • Kuntoutustarve muuttuu ajan kuluessa: • vastavammautuneilla tarve on usein suurempi kuin myöhemmässä vaiheessa • tarve voi muuttua myös terveydentilan tai toimintakyvyn muutosten myötä. • Julkaisussa on esitetty esimerkkejä kuntoutuksen sisällöistä ja määrästä. Kuntoutus tulee aina suunnitella yksilölliset tarpeet huomioiden. 5

×