Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Selkaydinvammapotilaiden kuntoutuksen vaikuttavuus

112 views

Published on

Pasternack I, Fogelholm C, Koskinen E. Selkäydinvammapotilaiden kuntoutuksen vaikuttavuus. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 151, 2018. Julkaisun osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018083134353.

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Selkaydinvammapotilaiden kuntoutuksen vaikuttavuus

  1. 1. Selkäydinvammapotilaiden kuntoutuksen vaikuttavuus Iris Pasternack, Carita Fogelholm ja Eerika Koskinen Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 151, 2018 Julkaisun pysyvä osoite: http://urn:fi/URN:NBN:fi-fe2018083134353
  2. 2. Vaikuttavia kuntoutusmenetelmiä • Painotuettu kävelyn kuntoutus on manuaalisesti avustettuna yhtä vaikuttavaa kuin robottiavusteisena. Kävelykuntoutusta voi tehostaa biopalautteilla, akupunktiolla, allasterapialla ja virtuaalitodellisuutta hyödyntävillä menetelmillä. • Nousujohteinen voimaharjoittelu ja lihasten sähköstimulaatio näyttävät olevan vaikuttavia menetelmiä yläraajojen kuntoutuksessa. • Kroonisten kipujen ja spastisuuden hoidossa hyviä tuloksia on saatu sähkö- ja magneettistimulaatiohoidoilla. • Kognitiivinen käyttäytymisterapia saattaa olla vaikuttavaa, mutta myös virtuaalitodellisuuteen perustuvat menetelmät ovat vaikuttaneet positiivisesti kuntoutujien mielialaan.
  3. 3. Kuntoutus muutoksessa • Selkäydinvammaisten henkilöiden kuntoutuksessa ollaan siirtymässä entistä tarpeenmukaisempaan kuntoutukseen, jota toteutetaan kuntoutujan arjessa, kotona tai työpaikalla. • Sähköisin etäyhteyksin toteutettu kuntoutus näytti tutkimuksissa toimivan samanveroisesti kuin tavanomainen kuntoutuspoliklinikalla toteutettu kuntoutus. • Robotiikalla voitaneen tulevaisuudessa korvata osa manuaalisesta avustamisesta. • Virtuaaliteknologiasta ja peleistä saadaan tulevaisuudessa lupaavia työvälineitä kuntoutukseen kenttään.

×