Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sairausvakuutuksen matkakorvausten alueelliset erot

193 views

Published on

Tillman P, Kaliva K, Valaste M. Sairausvakuutuksen matkakorvausten alueelliset erot. Menetelmällinen tarkastelu kiireettömistä kuljetuksista vuonna 2014. Työpapereita 127, Kela. Julkaisun osoite: http://hdl.handle.net/10138/228384.

Published in: Healthcare
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Sairausvakuutuksen matkakorvausten alueelliset erot

  1. 1. Sairausvakuutuksen matkakorvausten alueelliset erot Menetelmällinen tarkastelu kiireettömistä kuljetuksista vuonna 2014 Päivi Tillman, Kasimir Kaliva ja Maria Valaste Työpapereita 127/ 2017 1
  2. 2. Mitkä tekijät ovat yhteydessä sairausvakuutuksen matkakorvauksiin? • Tutkimuksessa tarkasteltiin yksilökohtaisten rekisteritietojen ja kuntakohtaisten tietojen perusteella sairausvakuutuksen matkakorvauksiin yhteydessä olevia tekijöitä tilastollisilla malleilla. • Tutkimusaineistona olivat • Kelan rekisteritiedot matkakorvauksista, lääkekorvauksista ja vaikeavammaisten lääkinnällisestä kuntoutuksesta (nyk. vaativa lääkinnällinen kuntoutus) • kuntakohtaiset aluetiedot, kuten asukastiheys, taajama- aste, tilastollinen kuntaryhmä ja kaupunkialueella asuvien osuus. 2
  3. 3. Sekä sairastavuuteen liittyviä että alueellisia tekijöitä tarvitaan selittäjiksi • Erityisesti vaikeavammaisten lääkinnälliseen kuntoutukseen osallistuminen sekä virtsa- ja sukupuolielinten sairauden tai kasvainten perusteella myönnetty lääkkeiden erityiskorvaus- oikeus selittivät yksilötasolla suuria matkakorvauksia. • Taustalla voivat olla esimerkiksi säännöllinen fysioterapiakuntoutus, dialyysihoito tai syöpähoidot. • Asukastiheys ei yksinään selittänyt alueellista vaihtelua. • Sekä asukkaiden sairastavuuteen liittyviä tekijöitä että kulkuyhteyksiin liittyviä alueellisia tekijöitä tarvitaan selittämään matkakorvausten alueellista ja yksilöllistä vaihtelua. 3

×