Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Putoaville ratkaisu. Työhönvalmennusta ja päihdekuntoutusta nuorille

314 views

Published on

Mattila-Aalto M, Alakangas H. Putoaville ratkaisu. Työhönvalmennusta ja päihdekuntoutusta nuorille. Työpapereita 118, Kela. Julkaisun osoite: http://hdl.handle.net/10138/186077

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Putoaville ratkaisu. Työhönvalmennusta ja päihdekuntoutusta nuorille

  1. 1. Putoaville ratkaisu Työhönvalmennusta ja päihdekuntoutusta nuorille Minna Mattila-Aalto ja Heli Alakangas Työpapereita 118, 2017
  2. 2. Heikosta asemasta ponnistavan nuoren sitoutumista työhönvalmennukseen edistävät • kannatteleva, toiminnallinen työkyvyn arviointi • toteutetaan moniammatillisesti työpajaympäristössä • keskittyy nuoren vahvuuksiin suhteessa hänen elämänhistoriaansa ja -tilanteeseensa • yhdistää subjektiivisia ja objektiivisia arviointimenetelmiä • päihdeongelman ratkaisemiseen motivoiva päihdekuntoutus • lähestytään päihdeongelmaa nuoren yksilöllisten ongelmien ja sosiaalisten tilanteiden summana ja motivaatiota prosessina • ammattilaisilla on selkeä, jaettu käsitys päihdehäiriöstä ja nuoren päihteidenkäyttöön puuttumisesta 2
  3. 3. Heikosta asemasta ponnistavan nuoren sitoutumista työhönvalmennukseen edistävät • pystyvyyskokemuksia tuottava työkykyvalmennus • kohdistuu työn lisäksi nuoren vapaa-aikaan ja työn tekemisen kulttuuriin • virittää nuoren motivaatiota opiskeluun • haastaa nuorta tunnistamaan siirtymiä ehkäisevät toimintamallinsa ja muuttamaan niitä valmennuksen avulla • ammattilaisten ymmärrys nuoren tarvitsemasta laaja- alaisesta toiminnan ohjauksen tuesta sekä halu ja kyky sovittaa erilaisia näkökulmia yhteen ja valjastaa (työ)ympäristöjen sosiaalisia voimavaroja nuoren tukemiseen 3

×