Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pitkät yhtäjaksoiset yksilöterapiat. Terapioiden merkitys kuntoutujan ja kuntoutuksen eri toimijoiden näkökulmista

318 views

Published on

Paltamaa J, Erkkilä J, Kanelisto K, Mustonen O, Nousiainen E. Pitkät yhtäjaksoiset yksilöterapiat. Terapioiden merkitys kuntoutujan ja kuntoutuksen eri toimijoiden näkökulmista. Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 4, Kela. Julkaisun osoite: http://hdl.handle.net/10138/195360

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Pitkät yhtäjaksoiset yksilöterapiat. Terapioiden merkitys kuntoutujan ja kuntoutuksen eri toimijoiden näkökulmista

  1. 1. Pitkät yhtäjaksoiset yksilöterapiat Terapioiden merkitys kuntoutujan ja kuntoutuksen eri toimijoiden näkökulmista Jaana Paltamaa, Jaakko Erkkilä, Katja Kanelisto, Outi Mustonen ja Emmi Nousiainen Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 4
  2. 2. Kuntoutumisen merkitys pitkään yhtäjaksoisesti jatkuneissa avoterapioissa • Haastatellut kuntoutujat ja terapeutit kokivat laaja-alaista hyötyä fysio-, musiikki-, puhe- ja toimintaterapiasta sekä neuropsykologisesta kuntoutuksesta. • Kuntoutuksesta saatu hyöty ulottui kuntoutujan arkeen, osallistumiseen ja elämänlaatuun sekä yhteiskuntaan. • Terapian osatavoitteet ja sisältö muuttuivat kuntoutujan tilanteen ja kuntoutumisen edistymisen myötä. • Terapiat voivat olla pitkiä prosesseja, joiden jatkumisen perusteina ovat kuntoutujan toimintakyvyn rajoitteet ja tästä johtuva hidas edistyminen, kuntoutuksesta hyötyminen, elämäntilanteeseen liittyvät ajankohtaiset kuntoutustarpeet, kuntoutujan motivaatio ja sitoutuminen sekä muut yksilölliset perusteet. 2
  3. 3. Kehittämiskohteita pitkissä yhtäjaksoisissa yksilöterapioissa • Toimintakyvyn arviointimenetelmien hyödyntäminen ja kehittäminen • Näyttöön perustuvan toiminnan ja suositusten hyödyntäminen silloin kun niitä on • Kuntoutuspalautteiden kirjaamisen kehittäminen niin, että niissä tulisi selkeämmin esille muutokset kuntoutujan toimintakyvyssä, tavoitteissa ja terapian toteutuksessa • Kuntoutuksen aloittamisen, jatkamisen ja päättämisen prosessien sujuvuuden kehittäminen 3

×