Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pharmaceutical expenditures the_reference_price_system_and_competition_in_the_pharmaceutical_market

133 views

Published on

Koskinen H. Pharmaceutical expenditures, the reference price system and competition in the pharmaceutical market. A register study. Studies in social security and health 150, Kela. Julkaisun osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018052524702

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Pharmaceutical expenditures the_reference_price_system_and_competition_in_the_pharmaceutical_market

  1. 1. Pharmaceutical expenditures, the reference price system and competition in the pharmaceutical market. A register study. (Lääkekustannukset, viitehintajärjestelmä ja kilpailu lääkemarkkinoilla. Rekisteritutkimus.) Hanna Koskinen Studies in social security and health 150 URI-osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018052524702
  2. 2. Pharmaceutical expenditures, the reference price system and competition in the pharmaceutical market • Lääkkeiden viitehintajärjestelmä otettiin käyttöön vuonna 2009 • Se täydensi aikaisemmin, vuonna 2003, käyttöönotettua lääkevaihtoa • Järjestelmän tavoitteena on hillitä lääkekustannusten kasvua edistämällä hintakilpailua valmistajien välillä • Lääkemarkkinoilla vallitsee epätäydellinen kilpailu
  3. 3. Pharmaceutical expenditures, the reference price system and competition in the pharmaceutical market 1. Viitehintajärjestelmän käyttöönotto laski sen piiriin kuuluvien valmisteiden hintoja sekä lyhyellä että keskipitkällä aikavälillä. 2. Merkittävimmin hintoihin vaikutti itse viitehintajärjestelmään liittäminen. Vaikutukset kilpailuun olivat vähäisemmät. 3. Geneeriset lääkemarkkinat ovat hyvin keskittyneet. 4. Lisähyöty suhteessa aikaisemmin käyttöönotettuun lääkevaihtoon oli vähäinen pidemmällä aikavälillä.

×