Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Perustulon työllisyysvaikutukset

28 views

Published on

Kari Hämäläinen: Perustulon työllisyysvaikutukset. Esitys perustulokokeilun tulosten julkistuksessa 6.5.2020.

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Perustulon työllisyysvaikutukset

  1. 1. Perustulon työllisyysvaikutukset Kari Hämäläinen (VATT) Jouko Verho (VATT) Ohto Kanniainen (PT) Miska Simanainen (Kela)
  2. 2. Taustaa • Kokeilu suunniteltiin työllisyysvaikutusten selvittämiseksi • Ennakkosuunnitelma – ansaintajaksot avoimilla työmarkkinoilla, joiden laskennallinen päiväansio ylitti 23,74 euroa – työpäivät ajanjaksolta 1.11.2017 - 31.10.2018 • Rekisteriaineisto: havainnot jokaisesta henkilöstä • Vastakkaisia vaikutusmekanismeja – rahalliset kannustimet – etuusbyrokratian poistuminen – vastikkeettomuus
  3. 3. Työllisyyden kehitys kokeilun aikana
  4. 4. Työllisyyden kehitys kokeilun aikana • Ennakkosuunnitelman mukaisesti arvioitu työllisyysvaikutus on keskimäärin 6,03 päivää – 1. vuonna 1,54 päivää ja 2. vuonna 6,63 päivää • Toisen vuoden työllisyysvaikutus katoaa, jos tarkastellaan kaikkia työsuhteita • Joitain ryhmäkohtaisia eroja – Lapsiperheillä työllisyysvaikutus molempina vuosina
  5. 5. Lopuksi • Perustulokokeilu toteutettiin onnistuneesti – Aktiivimalli vaikeuttaa toisen vuoden tulosten tulkintaa • Vastikkeeton perustulo poisti etuusbyrokratian sekä työvoimahallinnon pakotteet – Työttömyysetuutta hakeneiden osuus laski vajaalla 20 %-yksiköllä – Työvoimahallinnon piiristä poistuminen vieläkin vähäisempää • Työllisyysvaikutukset jäivät vaisuiksi – Kahden vuoden tarkastelujakson lopulla työpäiviä neljänneksellä kohdejoukosta

×