Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Paikallisista malleista yhtenäiseen
käytäntöön toimintakyvyn
arviointimenetelmien valinnassa
ja kuntoutuksen suunnitteluss...
Lähtötilanne
• Kansallisten käytäntöjen arviointi 2003–2004 osoitti,
että CP-oireiston hoidossa ja kuntoutuksessa oli
suur...
Matka yhdenmukaiseen käytäntöön
• Hankkeen toisessa vaiheessa valittiin ja pilotoitiin
HUSin, TYKSin ja Turun kaupungin yh...
Matka yhdenmukaiseen käytäntöön
• Toimintakyvyn arvioinnin menetelmien
yhtenäistäminen edellyttää sekä valmiutta että
halu...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Paikallisista malleista yhtenäiseen käytäntöön toimintakyvyn arviointimenetelmien valinnassa ja kuntoutuksen suunnittelussa. Esimerkkinä CP-oireisto

128 views

Published on

Autti-Rämö I, Haataja L, Mäenpää H, Kiviranta T. Paikallisista malleista yhtenäiseen käytäntöön toimintakyvyn arviointimenetelmien valinnassa ja kuntoutuksen suunnittelussa. Esimerkkinä CP-oireisto. Työpapereita 105, Kela. Julkaisun osoite: http://hdl.handle.net/10138/178915

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Paikallisista malleista yhtenäiseen käytäntöön toimintakyvyn arviointimenetelmien valinnassa ja kuntoutuksen suunnittelussa. Esimerkkinä CP-oireisto

  1. 1. Paikallisista malleista yhtenäiseen käytäntöön toimintakyvyn arviointimenetelmien valinnassa ja kuntoutuksen suunnittelussa Esimerkkinä CP-oireyhtymä Työpapereita 115, 2017
  2. 2. Lähtötilanne • Kansallisten käytäntöjen arviointi 2003–2004 osoitti, että CP-oireiston hoidossa ja kuntoutuksessa oli suuria eroja • toimintakyvyn arviointimenetelmissä • lääketieteellisten hoitojen suunnittelussa • kuntoutussuunnitelmien sisällössä • Arvioinnissa tunnistettiin, että yhdenmukaiseen käytäntöön pääseminen edellyttää yhdenmukaisten arviointimenetelmien käyttöä
  3. 3. Matka yhdenmukaiseen käytäntöön • Hankkeen toisessa vaiheessa valittiin ja pilotoitiin HUSin, TYKSin ja Turun kaupungin yhteistyönä ne arviointimenetelmät, jotka ovat • valideja ja muutosherkkiä • siirrettävissä kliiniseen käytäntöön • hyödynnettävissä kuntoutuksen suunnittelussa ja seurannassa • Hankkeen kolmannessa vaiheessa tunnistetut ydinmenetelmät siirrettiin käyttöön valtion erityiskouluihin sekä kahteen muuhun yliopistosairaalaan ja arvioitiin arviointikäytännön muutoksen toteutuminen
  4. 4. Matka yhdenmukaiseen käytäntöön • Toimintakyvyn arvioinnin menetelmien yhtenäistäminen edellyttää sekä valmiutta että halua oman toiminnan kriittiseen tarkasteluun ja muutokseen • Toimintakyvyn arvioinnin menetelmiä ei voi valita ilman että käytännön toimijoita kuullaan ja menetelmien toimivuus sekä hyöty testataan

×