Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oman väylän kulkijat. Kelan neuropsykiatrisen kuntoutuksen aloittaneiden nuorten aikuisten psykososiaalinen hyvinvointi

155 views

Published on

Appelqvist-Schmidlechner K, Lämsä R, Tuulio-Henriksson A. Oman väylän kulkijat. Kelan neuropsykiatrisen kuntoutuksen aloittaneiden nuorten aikuisten psykososiaalinen hyvinvointi. Työpapereita 120, Kela. Julkaisun osoite: http://hdl.handle.net/10138/192751

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Oman väylän kulkijat. Kelan neuropsykiatrisen kuntoutuksen aloittaneiden nuorten aikuisten psykososiaalinen hyvinvointi

  1. 1. Oman väylän kulkijat Kelan neuropsykiatrisen kuntoutuksen aloittaneiden nuorten aikuisten psykososiaalinen hyvinvointi Kaija Appelqvist-Schmidlechner, Riikka Lämsä ja Annamari Tuulio-Henriksson Työpapereita 120, 2017
  2. 2. Päätuloksia • Kuntoutujista yli puolet oli opiskelun ja työelämän ulkopuolella. • Noin kolmasosalla oli suuria vaikeuksia tavallisissa arjen tehtävissä. • Yli puolella kuntoutujista oli neuropsykiatrisen diagnoosin lisäksi rinnakkaisdiagnooseja. • Reilulla kolmasosalla oli samanaikaisesti mielialaan tai stressiin liittyvä häiriö. • Kuntoutukseen kohdistuvat odotukset liittyivät useimmiten arjessa selviytymiseen sekä opiskelu- ja työelämävalmiuksien parantamiseen. 2
  3. 3. Johtopäätöksiä • Oma väylä -kuntoutuksessa aloittaneet kuntoutujat olivat erilaisia toimintakyvyn, työhön ja koulutukseen kiinnittymisen, osallisuuden tuntemusten, mielialan ja terveyskäyttäytymisen suhteen. • Kuntoutujia yhdistivät arjessa toimimisen haasteet, toiseuden ja kuulumattomuuden tunteet sekä liikunnallinen passiivisuus. Tämä on hyvä ottaa huomioon kuntoutuksen sisältöjä suunniteltaessa. • Psyykkiseen oireiluun liittyvä tuen ja mahdollinen hoidon tarve tulisi selvittää perusteellisesti. 3
  4. 4. Lopuksi • Neuropsykiatrisia häiriöitä potevat nuoret aikuiset törmäävät moniin haasteisiin tärkeässä elämän nivelvaiheessa. • Tarvitaan kokonaisvaltaista tukea, joka sisältää • diagnoosiin liittyvän hoidollisen elementin • psykososiaalista tukea arjen hallintaan, mielialaan, sosiaalisiin suhteisiin ja itsenäistymiseen • tukea ja neuvoja elämässä eteenpäin pääsyyn kunkin henkilön oman potentiaalin ja kykyjen mukaisesti. 4

×