Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Odotelaskelmat tyollisyyden tyottomyyden_ja_elakeajan_arvioinnissa

131 views

Published on

Honkanen, P. Odotelaskelmat työllisyyden, työttömyyden ja eläkeajan arvioinnissa. Työpapereita 137, Kela. Julkaisun osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018052224406.

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Odotelaskelmat tyollisyyden tyottomyyden_ja_elakeajan_arvioinnissa

  1. 1. Odotelaskelmat työllisyyden, työttömyyden ja eläkeajan arvioinnissa Pertti Honkanen Työpapereita 137 Julkaisun pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018052224406
  2. 2. Työllisyysvuosien odote 32,4 v, työttömyysajan odote 4,9 v • Työllisyysvuosien odote on 32,4 vuotta väestölle keskimäärin. Vastaavasti työttömyysvuosien odote on 4,9 vuotta ja eläkevuosien odote 21,0 vuotta. Luvut koskevat vuotta 2016. • Naisten odotettavissa oleva työura on pidempi kuin miesten, vaikka naisten opiskeluaika, lastenhoitoon käyttämä aika sekä odotettavissa oleva eläkeaika on pidempi kuin miesten. Ero perustuu naisten paremman terveyden ja pidemmän elinaikaodotteen ohella siihen, että työttömyysvuosia kertyy miehille keskimäärin enemmän. Ero näyttää kasvaneen 2010-luvun lamavuosina.
  3. 3. Työllisyysvuosien odote 1987–2016 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vuotta Kaikki Miehet Naiset
  4. 4. Työttömyysvuosien odote 1987–2016 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Vuotta Kaikki Miehet Naiset

×