Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nuorten aikuisten osallisuus ja sosiaalinen kuntoutus Lapissa

269 views

Published on

Romakkaniemi M, Lindh J, Laitinen M. Nuorten aikuisten osallisuus ja sosiaalinen kuntoutus Lapissa. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 147, Kela. Julkaisun osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201802063157

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Nuorten aikuisten osallisuus ja sosiaalinen kuntoutus Lapissa

  1. 1. Nuorten aikuisten osallisuus ja sosiaalinen kuntoutus Lapissa Marjo Romakkaniemi, Jari Lindh ja Merja Laitinen Tutkimuksia 147, 2018
  2. 2. Nuorten aikuisten osallisuus ja sosiaalinen kuntoutus Lapissa • Nuorten aikuisten osallisuuden tukemisessa korostuvat nuorten kokemustiedon, paikallisuuden ja paikallisen kulttuurin merkitykset • Kokemustiedon huomioiminen tarjoaa nuorille väylän vaikuttaa sosiaalisen kuntouksen palveluprosessiin • Nuorilla aikuisilla erottui neljä erilaista toimijuuden roolia: 1) omaan kuntoutumiseen panostava 2) yhteisöllinen vastuunkantaja ja toiminnan kehittäjä 3) etsijä 4) ajelehtija • Eri toimijuuden roolit vaikuttavat siihen, millainen merkitys sosiaalisella kuntoutuksella on nuorille 2
  3. 3. Sosiaalisessa kuntoutuksessa keskeistä • Toimintavalmiuksia ja -mahdollisuuksia tukeva kokonaisvaltaiseen työskentelyorientaatio • Rakenteellisten ja yksilöllisten tekijöiden kytkeminen yhteen • Neljä kuntoutusta ja sosiaalityötä yhdistävää teoreettista käsitettä: toimijuus, toimintavalmius, osallisuus ja valtaistaminen • Yhteisöllinen toiminta, jossa nuorta tuetaan osana paikallisyhteisöään ja sosiaalisia verkostojaan • Monialainen yhteistyö • Sosiaalinen kuntoutus on käsitteenä, palveluna ja ammattikäytäntöinä osin jäsentymätöntä sekä työntekijöille että asiakkaille. Sosiaalisen kuntoutuksen sisällölliselle ja käsitteelliselle kehittämiselle on selkeä tarve. 3

×