Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nuoret ja perustoimeentulotuen saanti

169 views

Published on

Nuoret ja perustoimeentulotuen saanti. Rekisteriselvitys.
Raittila S, Korpela T, Ylikännö M, Laatu M, Heinonen H-M, Jauhiainen S ja Helne T. Työpapereita 138, Kela. Julkaisun osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018061225711.

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Nuoret ja perustoimeentulotuen saanti

  1. 1. Nuoret ja perustoimeentulotuen saanti Rekisteriselvitys Simo Raittila, Tuija Korpela, Minna Ylikännö, Markku Laatu, Hanna-Mari Heinonen, Signe Jauhiainen ja Tuula Helne Työpapereita 138, 2018 Julkaisun pysyvä osoite: http://urn:fi/URN:NBN:fi-fe2018061225711
  2. 2. Nuoret ovat yliedustettuina toimeentulotuen saajissa… • Vuonna 2017 Kelasta sai ainakin yhden kuukauden perustoimeentulotukea 17,7 % 18–24-vuotiaista nuorista. Koko väestöstä tukea sai 7,3 %. • Nuorten tuensaanti oli erityisen yleistä kaupungeissa, yksin asuvilla ja niiden maiden kansalaisilla, joista tuli paljon kansainvälisen suojelun hakemuksia Suomeen. • Työssä oli 9 %, työttömänä 61 %. Vain 20 % sai työttömyysetuuksia. • Työttömyysturvan muun ikäisiä tiukemmat ehdot ja asumisen hinta lisäävät nuorten toimeentulotuen tarvetta. • TE-toimiston estävät lausunnot ja valmistumisen jälkeiset odotusajat estävät ensisijaisten työttömyysetuuksien saannin. • Keskimäärin 40 % nuorelle maksetusta tuesta kohdistui asumismenoihin. • Ensisijaisten etuuksien saantia parantamalla voitaisiin vähentää nuorten köyhyyttä.
  3. 3. … mutta useimmat heistä saivat tukea lyhytaikaisesti • Noin puolella nuorista tukijakso kesti vain 3–4 kuukautta. Keskimäärin tukea saatiin koko vuonna yhteensä 5,3 kuukautta. • Nopeimmin tukijakso päättyi lapsettomilla pareilla, vanhempiensa tai muiden ihmisten kanssa asuvilla sekä palkkaa tai eläkettä saavilla nuorilla. • Pisimpään tuki jatkui yksinhuoltajanuorilla, vanhempainvapaalla olevilla, vailla ensisijaisia etuuksia olevilla, pakolaismaista tulevilla sekä mielenterveyden ongelmista tai muusta sairaudesta kärsivillä nuorilla. • Noin joka sadas Suomen nuorista (7,6 % tukea saaneista) sai tukea Kelasta koko vuoden. • Pelkkä toimeentulotuen saanti ei kerro ”syrjäytymisestä”. • Perustoimeentulotuen siirto Kelaan on voinut heikentää sosiaalityön ja toimeentulotuen välistä yhteyttä. Tätä yhteyttä tulisi vahvistaa ja erityisen tuen tarpeessa olevat nuoret tunnistaa.

×