Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Monimenetelmällisyys kuntoutuksen tutkimuksessa

126 views

Published on

Riitta Seppänen-Järvelä, toim. Monimenetelmällisyys kuntoutuksen tutkimuksessa. Havaintoja ja kokemuksia Muutos-hankkeen tutkimuksista. Työpapereita 144, Kela. Julkaisun osoite: http://urn:fi/URN:NBN:fi-fe2018102438644

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Monimenetelmällisyys kuntoutuksen tutkimuksessa

  1. 1. Monimenetelmällisyys kuntoutuksen tutkimuksessa Havaintoja ja kokemuksia Muutos-hankkeen tutkimuksista Riitta Seppänen-Järvelä, toim. Työpapereita 144 URI-osoite: http://urn:fi/URN:NBN:fi-fe2018102438644
  2. 2. Monimenetelmällisyys kuntoutuksen tutkimuksessa • Muutos-hankkeessa tutkittiin Kelan kuntoutuksen muutosten vaikutuksia asiakkaan saamaan kuntoutuspalveluun ja sovellettiin moninäkökulmaisia ja monimenetelmällisiä tutkimusasetelmia. • Julkaisun artikkeleissa kuvataan, • kuinka Muutos-hankkeen tutkimuksissa sovellettiin monimenetelmällisyyttä • kuinka eri aineistoja yhdisteltiin ja integroitiin • millaisia menetelmällisiä pohdintoja tutkimuksissa käytiin. • Päätulos: moninäkökulmaisuudella voitiin tuottaa kokonaisvaltaista ymmärrystä monialaisesta ja -äänisestä kuntoutustoiminnasta.

×