Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Monialainen yhteistyo paikallisessa tyollisyyden hallinnassa

175 views

Published on

Saikku P, Rajavaara M, Seppälä U. Monialainen yhteistyö paikallisessa työllisyyden hallinnassa. Integroiva kirjallisuuskatsaus.

Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 7, 2017.
Julkaisun osoite: http://hdl.handle.net/10138/229018.

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Monialainen yhteistyo paikallisessa tyollisyyden hallinnassa

  1. 1. Monialainen yhteistyö paikallisessa työllisyyden hallinnassa Integroiva kirjallisuuskatsaus Peppi Saikku, Marketta Rajavaara ja Ullamaija Seppälä Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 7, 2017. Julkaisun osoite: http://hdl.handle.net/10138/229018.
  2. 2. Palvelujen yhteensovittaminen toteutuu eri tavoin eri maissa • Kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan monialaista yhteistyötä, jolla tuetaan heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä sovittamalla yhteen erilaisia palveluja. • Suomessa laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (L 1369/2014) sisältää palvelujen yhteensovittamisen tavoitteen. • Monialainen yhteistyö sisältää seuraavat näkökulmat: monitasoisuus, monisektorisuus, monitoimijuus ja moniammatillisuus. • Monialaisen yhteistyön mallit vaihtelevat Pohjoismaissa, Isossa-Britanniassa ja Saksassa, ja niitä on tutkittu aktivoinnin, kuntoutuksen sekä julkisen hallinnon kehyksissä. 2
  3. 3. Monialaisen yhteistyön mallit: yhteispalvelu ja yhteistyöverkosto 3 • Suomen malli sisältää sekä yhteispalvelun että yhteistyöverkoston piirteitä: yhden luukun palvelu ilman hallinnollisia yhdistämisiä. • Työttömien palvelukokonaisuudet tulee rakentaa uudestaan maakunta- ja sote-uudistusten yhteydessä. Yhteispalvelu Yhteistyöverkosto Kehys Aktivointi Kuntoutus Julkinen hallinto Hallinto Yhteinen hallinto Erilliset hallinnot Toteutus Yhden luukun palvelu Sovitut yhteistyötavat Monialaisuuden näkökulmat Monitasoisuus Monisektorisuus Monitoimijuus Moniammatillisuus

×