Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mielenterveysperusteiset sairauspäivärahakaudet vuosina 2005–2017

155 views

Published on

Tuulio-Henriksson A, Blomgren J. Mielenterveysperusteiset sairauspäivärahakaudet vuosina 2005–2017. Työpapereita 136, Kela. Julkaisun osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201803226111

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Mielenterveysperusteiset sairauspäivärahakaudet vuosina 2005–2017

  1. 1. Mielenterveysperusteiset sairauspäivärahakaudet vuosina 2005-2017 Annamari Tuulio-Henriksson ja Jenni Blomgren Työpapereita 136/2018 Julkaisun pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201803226111
  2. 2. Mielenterveysperusteiset sairauspäivärahakaudet vuosina 2005–2017 Mielenterveyden häiriöiden vuoksi alkaneet sairauspäivärahakaudet ovat yleistyneet viime vuonna. Kuvioissa esitetään alkaneet sairauspäivärahakaudet 16–67-vuotiailla naisilla ja miehillä 100:aa ei-eläkkeellä olevaa kohti vuosina 2005–2017. 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Alkaneetkaudet/100henkeä Naiset Päihdehäiriöt Skitsofreniaryhmän sairaudet Masennushäiriöt Muut mielialahäiriöt Ahdistuneisuushäiriöt Syömis- ja unihäiriöt Persoonallisuus- ja käytöshäiriöt Muut mielenterveyden häiriöt 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Alkaneatkaudet/100henkeä Miehet Päihdehäiriöt Skitsofreniaryhmän sairaudet Masennushäiriöt Muut mielialahäiriöt Ahdistuneisuushäiriöt Syömis- ja unihäiriöt Persoonallisuus- ja käytöshäiriöt Muut mielenterveyden häiriöt
  3. 3. Mielenterveysperusteiset sairauspäivärahakaudet vuosina 2005–2017 • Naisilla kasvu on miehiä jyrkempää, ja naisilla kasvu on jatkunut jo parin viime vuoden ajan. • Naisilla on ollut koko seuranta-ajan lähes kaksi kertaa enemmän mielenterveysperusteisia sairauspäivärahakausia kuin miehillä. • Kasvu on suurinta masennus- ja ahdistuneisuushäiriöiden perusteella alkaneissa sairauspoissaoloissa, mutta erityisesti naisilla myös unihäiriöiden perusteella alkaneet sairauspoissaolot ovat lisääntyneet. • Kasvun taustalla olevia syitä ei saada selville rekisteritiedon perusteella, mutta niitä on tärkeä selvittää.

×