Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lääkemääräysten alkuperän määrittäminen terveydenhuollon käyntitietojen avulla. Menetelmäraportti Oulu-hankkeessa käytetystä algoritmista

254 views

Published on

Miettinen J, Aaltonen K, Martikainen JE. Lääkemääräysten alkuperän määrittäminen terveydenhuollon käyntitietojen avulla. Menetelmäraportti Oulu-hankkeessa käytetystä algoritmista. Työpapereita 108, Kela. Julkaisun osoite: http://hdl.handle.net/10138/168376

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Lääkemääräysten alkuperän määrittäminen terveydenhuollon käyntitietojen avulla. Menetelmäraportti Oulu-hankkeessa käytetystä algoritmista

  1. 1. Lääkemääräysten alkuperän määrittäminen terveydenhuollon käyntitietojen avulla Menetelmäraportti Oulu-hankkeessa käytetystä algoritmista Jani Miettinen, Katri Aaltonen ja Jaana E. Martikainen Työpapereita 108, 2016 1
  2. 2. Lääkemääräysten alkuperän määrittäminen terveydenhuollon käyntitietojen avulla • Lääkemääräyksen alkuperä arvioitiin henkilön lääkärikäyntitietojen avulla • Oululaisista 43 prosenttia oli saanut korvausta julkisessa terveydenhuollossa, 17 prosenttia työterveyshuollossa ja 18 prosenttia yksityisessä terveydenhuollossa määrätyistä lääkkeistä • Yli kaksi kolmesta (70 %) korvatuista lääkeostoista tehtiin julkisessa terveydenhuollossa määrätyillä resepteillä 2
  3. 3. Oululaisten lääkeostot perustuivat useimmin julkisella sektorilla kirjoitettuihin lääkemääräyksiin 3 Julkaisu: http://hdl.handle.net/10138/168376

×