Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lastenhoidon tukien vaikutus äitien osallistumiseen työmarkkinoille

190 views

Published on

Räsänen T, Österbacka E, Valaste M, Haataja A. Lastenhoidon tukien vaikutus äitien osallistumiseen työmarkkinoille. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 14, 2019. Julkaisun osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201901253094

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Lastenhoidon tukien vaikutus äitien osallistumiseen työmarkkinoille

  1. 1. Lastenhoidon tukien vaikutukset äitien osallistumiseen työmarkkinoille Tapio Räsänen, Eva Österbacka, Maria Valaste ja Anita Haataja Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 14 URI: http://urn.fi/URN:NBN: fi-fe201901253094
  2. 2. Lastenhoidon tukien vaikutukset äitien osallistumiseen työmarkkinoille Äitien työmarkkinakiinnittyminen on yleistä • Valtaosalla ensisynnyttäjistä on hyvä työmarkkina-asema ennen esikoisen syntymää • Ominaisuuksiltaan erilaiset äidit tekevät päätöksensä työhön siirtymisestä synnytyksen jälkeen eri tavalla. Kotona lasta hoitavien osuus esikoisen syntymän jälkeen, %
  3. 3. Lastenhoidon tukien vaikutukset äitien osallistumiseen työmarkkinoille Kuntien välisillä erolla ja pienten lasten hoidon tukien kuntalisillä on yhteys siihen kuinka nopeasti äidit siirtyvät työhön. • Kotihoidon tukeminen myöhentää äitien työhön siirtymistä sekä vähentää lasten osallistumista varhaiskasvatukseen. • Kotihoidon tuen korvaustasolla on yhteys hoitojakson pituuteen riippumatta siitä, onko äiti työtön vai työllinen lapsen syntyessä. • Yksityistä hoitoa tukevissa kunnissa työhön siirrytään aiemmin. Suurempi yksityisen hoidon tuki ei kuitenkaan ole suoraan yhteydessä työllistymistodennäköisyyteen vaan lisää mahdollisuuden valita kunnallisen ja yksityisen palvelun välillä.

×