Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lasten elämänlaatumittarin (Kid-KINDL-R) sisäinen yhtenevyys suomalaisessa lapsiaineistossa

218 views

Published on

Vuori M. Lasten elämänlaatumittarin (Kid-KINDL-R) sisäinen yhtenevyys suomalaisessa lapsiaineistossa. Työpapereita 134, Kela. Julkaisun osoite: http://hdl.handle.net/10138/231253

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Lasten elämänlaatumittarin (Kid-KINDL-R) sisäinen yhtenevyys suomalaisessa lapsiaineistossa

  1. 1. Lapsen elämänlaatumittarin (Kid-KINDL-R) sisäinen yhtenevyys suomalaisessa lapsiaineistossa Miika Vuori Työpapereita 134, 2018
  2. 2. Lasten elämänlaatumittari (Kid-KINDL-R) • Kokonaisvaltainen 7–13-vuotiaiden terveyteen liittyvää elämänlaatua kartoittava kysely • Sisältää 24 osiota, joista muodostuu kuusi osa-aluetta: • fyysinen terveys • psyykkinen hyvinvointi • itsetunto • perhesuhteet • kaverisuhteet • koulunkäynti • Mittarista on toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin kansallisen asiantuntijaverkoston (TOIMIA) suositus 2
  3. 3. Lasten elämänlaatumittari (Kid-KINDL-R) • Kaikki osa-alueet sisältävä mittari näyttäisi soveltuvan melko hyvin neuropsykiatrisesti oireilevien lasten elämänlaadun kartoittamiseen • Elämänlaatumittarilla on mahdollista saada kokonaisvaltainen näkemys lapsen tilanteesta • Lasten itsearviointi on myös tärkeää • Mittaria voidaan hyödyntää kliinisen työn tukena ja tutkimuksissa • Mittarin käytöstä ja käsitevaliditeetista on tärkeää käydä vuoropuhelua ammattihenkilöiden ja tutkijoiden kesken • Tarvitaan lisää mittaria tarkastelevaa kotimaista tutkimusta 3

×