Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Laskelmia perhevapaauudistuksesta

115 views

Published on

Isolankila T, Keski-Säntti E-M, Mattila J.
Laskelmia perhevapaauudistuksesta. Koonti valmistelutyössä syntyneistä taustatiedoista. Julkaisun osoite: http://hdl.handle.net/10138/237933.

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Laskelmia perhevapaauudistuksesta

  1. 1. Laskelmia perhevapaauudistuksesta Koonti valmistelutyössä syntyneistä taustatiedoista Tapio Isolankila, Eeva-Maria Keski-Säntti ja Jukka Mattila Työpapereita 141, 2018 Julkaisun pysyvä osoite: http://urn:fi/URN:NBN:fi-fe2018080733448
  2. 2. Laskelmia perhevapaauudistuksesta • Nykyinen perhe-etuusjärjestelmä koostuu ansiosidonnaisista päivärahoista ja kotihoidon tuesta • Tyypillisesti äidit käyttävät päivärahat kokonaisuudessaan • Lähes kaikki perheet käyttävät kotihoidon tukea ainakin jonkin aikaa • Vain osa isistä käyttää perhevapaita 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 Osuus Lapsen ikä, kuukautta Kuvio. Vanhempainpäivärahaa tai kotihoidon tukea saavien äitien osuus lapsen iän mukaan.
  3. 3. Laskelmia perhevapaauudistuksesta • Perhe-etuusjärjestelmän minkä tahansa osan muuttaminen voi vaikuttaa merkittävästi kyseisen etuuden kulujen lisäksi muihin etuuksiin, työllisyyteen, varhaiskasvatuskuluihin ja verotukseen • Tulevia reformeja suunniteltaessa nämä kulut on huomioitava • Tutkimuskirjallisuuden perusteella vaikuttaisi siltä, että • perhe-etuuksilla on vaikea vaikuttaa syntyvyyteen • lapsen syntymä heikentää erityisesti puolisoista heikommassa työmarkkina-asemassa olevan, eli useimmiten äidin, työmarkkinakehitystä • lapsen kehityksen kannalta keskeinen kysymys ei ole se, hoidetaanko lasta kotona vai varhaiskasvatuksessa, vaan se, onko hoiva laadukasta

×