Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lapsen edun toteutuminen kuntoutuksessa. Osallistumista ja toimijuutta vahvistavat hyvät käytännöt

373 views

Published on

Sipari S, Vänskä N, Pollari K. Lapsen edun toteutuminen kuntoutuksessa. Osallistumista ja toimijuutta vahvistavat hyvät käytännöt. Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 5, 2017. Julkaisun osoite: http://hdl.handle.net/10138/220550.

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Lapsen edun toteutuminen kuntoutuksessa. Osallistumista ja toimijuutta vahvistavat hyvät käytännöt

  1. 1. Lapsen edun toteutuminen kuntoutuksessa Osallistumista ja toimijuutta vahvistavat hyvät käytännöt Salla Sipari, Nea Vänskä ja Kirsi Pollari Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 5, 2017
  2. 2. Tuloksena hyvän käytännön elementit: lapselle merkityksellisen toiminnan mahdollistaminen
  3. 3. Lapsen etu toteutuu yhteisen harkinnan ja neuvottelun kautta
  4. 4. Tutkimuksen toteutus • Aineisto kerättiin • vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta saavien lasten yksilöllisinä toiminnallisina haastatteluina (N = 6) • fokusryhmäkeskusteluina, joissa oli mukana lasten kuntoutuksen ammattilaisia HUS:stä ja yksityisistä yrityksistä (N = 30) sekä lasten vanhempia (N = 4) • tulevaisuustyöpajana. • Tutkimus toteutettiin Metropolia ammattikorkeakoulun ja Lastensuojelun Keskusliiton yhteistyönä.

×