Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kuntoutujien motivaatiosta Kelan Oma väylä -kuntoutuksessa

235 views

Published on

Lämsä R, Appelqvist-Schmidlechner K, Tuulio-Henriksson A. Kuntoutujien motivaatiosta Kelan Oma väylä -kuntoutuksessa. Arviointitutkimus. Työpapereita 132, Kela. Julkaisun osoite: http://hdl.handle.net/10138/229677

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kuntoutujien motivaatiosta Kelan Oma väylä -kuntoutuksessa

  1. 1. Kuntoutujien motivaatiosta Kelan Oma väylä -kuntoutuksessa Arviointitutkimus Riikka Lämsä, Kaija Appelqvist-Schmidlechner ja Annamari Tuulio-Henriksson Työpapereita 132, 2017
  2. 2. Neuropsykiatrisessa kuntoutuksessa olevien motivaatio ja ohjaajien motivointikeinot • Kuntoutujien motivaatio oli yleensä hyvä. • Motivaatiota edistivät oma-aloitteinen hakeutuminen kuntoutukseen ja aiempi väliinputoajakokemus palvelujärjestelmässä. • Motivaatiota heikensivät painostus kuntoutukseen osallistumiseksi, elämäntilanteen selkiytymättömyys sekä huono henkilökemia nuoren ja ohjaajan välillä. • Motivointikeinoina käytettiin reflektoivaa ja motivoivaa keskustelua, myönteistä palautetta ja edistymisen jatkuvaa arviointia. 2
  3. 3. Kehittämisehdotukset • Ennakkoarvio tulisi tehdä kaikille kuntoutukseen hakeutuville. • Starttijaksolla panostetaan kuntoutujan motivaation arviointiin. • Kuntoutuksen tavoitteista ja sisällöistä tiedotetaan lähettäviä tahoja tehokkaasti, jotta kuntoutukseen ohjautuisi muutokseen motivoituneita nuoria. • Työntekijöiden ammattitaitoon ja pysyvyyteen kiinnitetään huomiota. Tarvittaessa nuori voi vaihtaa omaohjaajaa. 3

×