Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kuka ei tilaa taksimatkaansa Kelan tilausvälityskeskuksesta? Rekisteriselvitys sairausvakuutuksen korvaamista taksimatkoista vuonna 2015

274 views

Published on

Päivi Tillman ja Kasimir Kaliva. Kuka ei tilaa taksimatkaansa Kelan tilausvälityskeskuksesta? Rekisteriselvitys sairausvakuutuksen korvaamista taksimatkoista vuonna 2015. Työpapereita 107, Kela. Julkaisun osoite: http://hdl.handle.net/10138/167848

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kuka ei tilaa taksimatkaansa Kelan tilausvälityskeskuksesta? Rekisteriselvitys sairausvakuutuksen korvaamista taksimatkoista vuonna 2015

  1. 1. Kuka ei tilaa taksimatkaansa Kelan tilausvälityskeskuksesta? Rekisteriselvitys sairausvakuutuksen korvaamista taksimatkoista vuonna 2015 Päivi Tillman ja Kasimir Kaliva Työpapereita 107/ 2016 1
  2. 2. Taksimatkoilla oma tilauskeskus • Kelan korvaamat taksimatkat tilataan sairaanhoito- piirikohtaisista tilausvälityskeskuksista, jotka otettiin käyttöön 2010–2014 • Taksimatkojen yhdistelyllä syntyy säästöjä • Keskuksista tilattujen matkojen korvaukset käsitellään sähköisesti, joten myös hallintokulut pienenevät • Vuoden 2015 alussa muualta tilattujen taksimatkojen omavastuu korotettiin kaksinkertaiseksi eikä sitä lasketa vuosiomavastuuseen • Selvitimme Kelan rekisteritietojen perusteella muualta tilattujen taksimatkojen kohdentumista 2
  3. 3. Tilauskeskuksen käyttöön on opittu • Vuonna 2015 muualta tilattujen taksimatkojen määrä romahti: vain vajaa 3 % taksimatkoista oli tilattu muualta kuin keskuksesta • Alueittaiset erot ovat suuret • Keskuksesta tilaaminen on yleisempää niillä alueilla, joilla yhteiskuljetustoimintaa ollut jo kauan • Etenkin maaseudulla asuvat tilaavat muualta kuin keskuksesta • Ikäryhmittäiset erot ovat suuret • Iäkkäät tilaavat muita useammin muualta kuin keskuksesta – taustalla luultavasti halu käyttää tuttua taksia 3
  4. 4. Tilauskeskuksen käyttöön on opittu • Siirtyminen oman tilauskeskuksen käyttöön on merkittävä muutos matkakorvausten historiassa – matkustajat ovat tottuneet tilausnumeron käyttöön hämmästyttävän hyvin • Julkaisu: http://hdl.handle.net/10138/167848 4

×