Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kirsi Heikinheimo, Suomen Uusperheiden Liitto ry (Supli)

Kommenttipuheenvuoro Lapsen kaksi kotia – vuoroasumisen ja sosiaaliturvan solmukohdat -seminaarissa 26.11.2020.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kirsi Heikinheimo, Suomen Uusperheiden Liitto ry (Supli)

 1. 1. LAPSEN KAKSI KOTIA – VUOROASUMISEN JA SOSIAALITURVAN SOLMUKOHDAT – SEMINAARI 26.11.2020 Kirsi Heikinheimo Suomen Uusperheiden Liitto ry (Supli)
 2. 2. Näkökulmia Kelan Vuoroasumistutkimukseen Vuoroasuminen ja sosiaaliturvan solmukohdat Supli = Uusperhetyön asiantuntija Kaksi kotia – selviytymisopas vuoroasumiseen (lasten ja nuorten ääni) Psykoterapeutti, perheterapeutti, työnohjaaja 27.11.2020 SUPLI Kirsi Heikinheimo
 3. 3. Rakenteellisesta vieraannuttamisesta kahden osoitteen malliin Asumistuki Toimeentulotuki Vammaisen lapsen hoitotuki (lapsilisä) Sos.tur. etuudet Varhaiskasvatus Koulu Koulukyyti Terveydenhuolto Lapsen palvelut Avohuollon tukipalvelut Tiedonkulku Perheneuvola Lastensuojelu Perheen palvelut Tasavertaisen vanhemmuuden vahvistuminen Psykologisen turvallisuuden lisääminen Taloudellisen eriarvoisuuden ennaltaehkäisy Syrjäytymisen ennaltaehkäisy Etä / lähi Vanhemmuus 27.11.2020 SUPLI Kirsi Heikinheimo
 4. 4. Sosiaaliekonomisen hyvinvoinnin merkitys vuoroasumiseen • Näkymättömät perheet, ei haluta ”jälkiä” järjestelmään • Mahdollisuus vuoroasumisen järjestämiseen • Koulukyytien ja harrastustoiminnan mahdollistuminen • Yksityisten tukipalveluiden mahdollistuminen • Tieto palvelujärjestelmien hyödyntämisestä • Eron ja uusperheytymisen jälkeenkin toimiva yhteistyövanhemmuus • Yhteinen ”lapsitili” edellyttää riittävää ekonomista tasapainoa 27.11.2020 SUPLI Kirsi Heikinheimo
 5. 5. Perhevaikutusten arviointi • Vanhemmuussuunnitelma lakisääteiseksi lapsiperheen eroprosessiin • Ammattilaisten kouluttaminen (Uusperheneuvojakoulutus) • Palvelujärjestelmät ensiperhe- /yksilökeskeisyydestä -> perhekeskeiseksi 27.11.2020 SUPLI Kirsi Heikinheimo
 6. 6. Huostaanotto, lastensuojelun kallein tukitoimenpide  Lasten elämässä näkyivät perheen sisäiset tai uusperheiden väliset vuorovaikutusongelmat ja ristiriidat (76 %)  Lasta repivät jatkuvat huoltoriidat näkyvät sijoitusten taustalla.  Lähes kaikki vanhemmat (89 %) olivat jossain määrin uupuneita ja jaksamattomia ja yli puolet lapsista (58 %) asui perheissä, joissa vanhempien uupumattomuus ja jaksamattomuus olivat merkittävä syy sijoituksen taustalla.  Kasvatustyylin sopimattomuus, sen ankaruus tai rajattomuus suhteessa lapsen tarpeisiin oli yleistä (85 %), joka toisen lapsen (50 %) kohdalla tarpeisiin vastaamaton kasvatustyyli oli merkittävä syy sijoituksen taustalla (THL 3/2016) 27.11.2020 SUPLI Kirsi Heikinheimo
 7. 7. Perheresilienssiä lisäävät vuoroasumisenkin keskellä:  vanhempien ja lasten välinen sopusointuinen suhde  perherituaalien ylläpito & yhteinen aika  toimiva kommunikaatio perheiden välillä  toimivat tunnesäätely & ongelmanratkaisukyvyt  vanhemmuuden yhteiskunnallinen arvostus  tarvittavien tukipalveluiden kynnyksettömyys  ammattilaisten ymmärrys monimuotoisista perheistä 27.11.2020 SUPLI Kirsi Heikinheimo
 8. 8. Suomen ainutlaatuinen sote -palveluja tukeva järjestökenttä  Maailmalla sosiaaliturvan lisänä terapiakentän palvelut  Ruotsissa bonusäitien / äitipuolien yhteisöllinen tukeminen  Suomessa Suomen Uusperheiden Liitto sekä mm. Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry tarjoavat tietoa sekä vertaistukea  Uusperheiden Liitto kouluttaa vertaisohjaajien lisäksi myös ammattilaisia 27.11.2020 SUPLI Kirsi Heikinheimo
 9. 9. Ennaltaehkäisy on korjaavaa inhimillisempää… ja taloudellisempaa  Kuten Mia Hakovirta ja Mari Haapanen kirjoittivat: ”Keskeistä tulla tunnistetuksi vuoroasuvan lapsen vanhemmaksi.” Jatkan ajatusta… … sekä vuoroasuvaksi lapseksi, jonka hyvinvoinnin, turvallisen kasvatuksen ja kehityksen rakenteellisesta turvaamisesta perheiden elämää säätelevässä sosiaaliturvassa on kyse. 27.11.2020 SUPLI Kirsi Heikinheimo
 10. 10. Vuoroasuminen lapsen oikeutena, vanhemmuuden mahdollistajana (Kirjasta: Kaksi kotia –Selviytymisopas vuoroasumiseen)27.11.2020 SUPLI Kirsi Heikinheimo
 11. 11. 27.11.2020 SUPLI Kirsi Heikinheimo Kiitos Tehdään yhdessä töitä paremman huomisen puolesta! Kirsi Heikinheimo Suomen Uusperheiden Liitto ry kirsi.heikinheimo@supli.fi #uusperheiden asialla www.supli.fi

×