Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Keneltä Kela perii? Selvitys Kelassa tehtävän perinnän asiakkaista

249 views

Published on

Korpela T. Keneltä Kela perii? Selvitys Kelassa tehtävän perinnän asiakkaista. Työpapereita 123, Kela. Julkaisun osoite: http://hdl.handle.net/10138/212596

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

Keneltä Kela perii? Selvitys Kelassa tehtävän perinnän asiakkaista

  1. 1. Keneltä Kela perii? Selvitys Kelassa tehtävän perinnän asiakkaista Tuija Korpela Työpapereita 123, 2017
  2. 2. Kolme eri perintälajia • Rekisteripohjaisessa tarkastelussa oli mukana noin 162 683 henkilöä, joilla vuoden 2014 lopussa oli kesken Kelan tekemää perintää • 55 %:lla oli pelkästään etuuksien takaisinperintää • 19 %:lla oli pelkästään elatusapuvelan perintää • 12 %:lla oli pelkästään opintolainan takausvastuusaatavan perintää • 14 %:lla oli useamman yllämainitun perintälajin perintää • Suurimmalla osalla (72 %) oli kesken yhden perintälajin perintää ja vain yksi perintätapaus 2
  3. 3. Tulosten yhteenveto • Pelkästään etuuksien takaisinperintävelalliset ja opintolainan takausvastuuvelalliset olivat pääasiallisesti naimattomia ja alle 35-vuotiaita, ja hieman yli puolet oli naisia • Pelkästään elatusapuvelallisissa korostui 35–54-vuotiaiden, eronneiden ja miesten osuudet • Etuuksien takaisinperinnässä oli useimmiten kyse alle 1 000 euron, opintolainan takausvastuusaatavassa alle 5 000 euron ja elatusapuvelassa yli 5 000 euron perintäsummista • Kaikkien eri perintälajien asiakkaat olivat keskimääräistä pienituloisempia ja lähes puolet heistä sai vuonna 2014 jotain työttömyysturvaetuutta, saman verran oli myös asumistuen saajia 3

×