Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kelan toimistojen lakkauttaminen ja arviot Kelan palveluista

240 views

Published on

Kelan toimistojen lakkauttaminen ja arviot Kelan palveluista. Kuvailevat tulokset. Työpapereita 101. Julkaisu: http://hdl.handle.net/10138/165561.

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kelan toimistojen lakkauttaminen ja arviot Kelan palveluista

  1. 1. Kelan toimistojen lakkauttaminen ja arviot Kelan palveluista Mikko Niemelä, Hanna Pajula, Mikko Kapanen ja Olli Kangas Työpapereita 101
  2. 2. Kelan toimistojen lakkauttaminen ja arviot Kelan palveluista • Kelassa asioinnin painopiste on siirtynyt 2000- luvulla asiointiin verkossa ja suorakorvauksiin • Kelan toimistopalveluita on organisoitu uudelleen • muuttamalla toimistoja yhteispalvelupisteiksi • muuttamalla toimistoja ratkaisuyksiköiksi • lakkauttamalla toimistoja • Kelan toimistojen lukumäärä on vähentynyt vuodesta 2007 lähtien voimakkaasti (263 toimistoa vuonna 2007 –> 183 toimistoa vuonna 2015)
  3. 3. Kelan toimistojen lakkauttaminen ja arviot Kelan palveluista • Mielipiteet ovat usein kielteisiä toimiston lakkautuksen jälkeen mutta näyttävät lieventyvän ajan myötä • Esimerkiksi Kelalle annetut yleisarvosanat heikentyivät toimiston lakkautuksen jälkeen ja jäivät matalammalle tasolle kuin ennen toimiston sulkemista • Toimiston lakkautus ei välittömästi vähennä toimistossa asiointia • Monissa kunnissa henkilökohtainen asiointi toimistossa on kasvanut asuinpaikkakunnan toimiston sulkemisesta huolimatta • Toimiston lakkautus ei toimi sinällään kannusteena siirtyä käyttämään verkkopalveluja • Verkkopalvelujen käyttö ei systemaattisesti kasvanut tutkimuskunnissa • Sen sijaan puhelinasiointi ja kirjeitse asiointi kasvoivat useissa kunnissa toimiston lakkautuksen jälkeen

×