Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kelan matkakorvausten kohdentuminen

186 views

Published on

Kelan matkakorvausten kohdentuminen vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisiin kuljetuksiin oikeutetuille. Rekisteritutkimus Oulusta vuodelta 2013. Työpapereita 102. http://hdl.handle.net/10138/166156

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kelan matkakorvausten kohdentuminen

  1. 1. Kelan matkakorvausten kohdentuminen vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisiin kuljetuksiin oikeutetuille Rekisteritutkimus Oulusta vuodelta 2013 Päivi Tillman ja Jani Miettinen Työpapereita 102, 2016 1
  2. 2. Tarve lisätä yhteiskunnan tukemien henkilökuljetusten välistä yhteistyötä on ollut pitkään esillä • Raportissa selvitettiin rekisteritiedoista, kuinka paljon oululaisille vuonna 2013 tehdyistä matkoista maksetuista sairausvakuutuksen (SvL) matkakorvauksista kohdentui henkilöille, joilla on Oulun kaupungin myöntämä oikeus vammaispalvelulain (VpL) tai sosiaalihuoltolain (ShL) mukaisiin kuljetuksiin. • Tulos: VpL- ja ShL-oikeutetut tekivät yli puolet (52 %) kaikista Kelan korvaamista kiireettömistä matkoista ja aiheuttivat lähes puolet (46 %) matkakorvauksista. Noin puolet VpL- ja ShL-oikeutetuista oli saanut SvL-matkakorvauksia kiireettömistä matkoista. 2
  3. 3. Vammaispalvelulain mukaisiin kuljetuksiin oikeutetut tekevät paljon myös sairausvakuutuksen korvaamia matkoja • Osuus oli erityisen suuri etenkin 16–64-vuotiailla VpL- oikeutetuilla: 11% saajista, 56 % matkoista, 51 % korvauksista. 3 89% 44% 49% 11% 56% 51% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Saajat Matkat Korvaukset Muut VPL
  4. 4. Sote mullistaa yhteistyön? • Oulu ei edusta koko Suomea, maaseudulla osuudet ovat todennäköisesti pienemmät, kun muu käyttö suurempaa. • Toisaalta noin neljännes väestöstä asuu yliopistosairaalakaupungeissa. • VpL-oikeutetut ovat yksi keskeinen SvL-matkakorvausten käyttäjäryhmä. He saavat usein mm. Kelan kuntoutusta, kuten fysioterapiaa. Valtaosan invataksimatkoista tekevät VpL-oikeutetut. • Jatkossa yhteistyö noussee esille Soten aloittaessa 2019, kun vastuu VpL- ja ShL-kuljetuksista siirtyy maakunnille. • Tutkimus on osa laajempaa Kelan tutkimuksen rekisteritutkimushanketta Oulusta 2013. • Julkaisu: http://hdl.handle.net/10138/166156 4

×