Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hallituksen rakennepaketti ja säästömahdollisuudet Kelan näkökulmasta

Johtaja Mikael Forssin esitys "Hallituksen rakennepaketti ja säästömahdollisuudet Kelan näkökulmasta" Kelan tutkimuksen aamukahvi-infossa 13.11.2013.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Hallituksen rakennepaketti ja säästömahdollisuudet Kelan näkökulmasta

 1. 1. Kela ja rakennemuutos Viite: Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma 30.8.2013 Mikael Forss VTT , johtaja Kela
 2. 2. Hall. Rakennepol. Ohjelma 30.8.2013 Sitaatti 1: • Julkisen palvelutuotannon tuottavuus Julkisen palvelutuotannon tuottavuuden ja vaikuttavuuden kohentaminen on välttämätön osatekijä julkisen talouden kestävyysongelman ratkaisemisessa. Vain näin hyvinvointivaltioon kuuluvat julkiset palvelut on mahdollista tuottaa myös tulevina vuosina niillä voimavaroilla, jotka taloudessa on käytettävissä.
 3. 3. Kela ja rakennemuutosohjelma • Alueita joilla Kelan kyvykkyydestä voi olla apua • Kelan omien toimintojen tehostaminen (esim. sähköiset palvelut ja automatisointi) • Sopiviksi katsottujen palvelujen toimeenpano Kelassa (esim. toimeentulotuki, omaishoidon tuki, VPL-matkat) • ICT-palvelujen tuottaminen julkiselle sektorille: tekniset käyttöpalvelut ja tietyt ohjelmistot (esim. toimeentulotuki- ja palveluseteliohjelmistot)
 4. 4. Kela ja rakennemuutosohjelma • Lainsäädännön yksinkertaistaminen • Toimeenpanosäännösten yksinkertaistaminen − Tulokäsitteiden yksinkertaistaminen ja yhdistäminen • Etuuksien ja tukien priorisointi ja kriittinen arviointi: tarvitaanko kaikkia lajeja, voidaanko yhdistää, onko päällekkäistä (asuminen, työttömyys, eläkkeet, muut päivärahat) • Hallintorutiinit, valitusmenettelyt, paperikirjeet jne.
 5. 5. Kelan nykyisen palvelun toimeenpano • Tietojärjestelmien uusiminen ja automatisointi − Sähköiset palvelut: käyttöä voidaan lisätä huomattavasti nykyisestä tasosta (tällä hetkellä n. 30% hakemuksista) − Etäpalvelut: Video-läsnäololla (video presence) voidaan tehostaa palveluja, samalla kun niitä parannetaan sisällöllisesti ja vähennetään esim. turhia käyntejä. − Automaattirutiinien lisääminen, Tällä hetkellä esim. työttömyysajan ilmoitus ns. TT2-lomake sujuu rutiinitapauksissa (esim. jos on ollut kaikki kyseiset päivät työttömänä) ilman manuaalista työtä. − Lainsäädännön yksinkertaistaminen toisi huomattavia säästöjä huonontamatta sosiaalipoliittista vaikuttavuutta (esim. tulokäsitteiden, asumistukien, työttömyysturvan ja eläketurvan yksinkertaistaminen) ks. Kelan etuusosastojen laatima lainsäädännön kehittämispaketti
 6. 6. Palvelujen toimeenpano • Tiettyjen palvelujen toimeenpanon siirto Kelalle • Keskustelussa olleet − Toimeentulotuki − Omaishoidon tuki − Palvelut voidaan siirtää − kokonaan (esim. elatustuki) , − osittain siten, että Kela ylläpitää tietyt funktiot, kuten ICTvälineet, joita esim. kunnat ja muut toimijat voivat hyödyntää sovitun ja laissa säädetyn mukaisesti (esim. KanTa-palvelu)
 7. 7. ICT-palvelut • ICT:n hyödyntäminen • Kela voisi nykyaikaista pilviteknologiaa hyödyntäen toimia nykyistä paljon laajemmin julkisen sektorin (kunnat, valtion laitokset) ICT-palvelujen tuottajana. • Kela voisi tuottaa esim. − Teknisiä palveluita (palvelinten ylläpito) − Ohjelmistopalveluita (sosiaalipuolen ohjelmistot, kuten esim. toimeentulotuki, palveluseteli, VPL-matkojen maksatus voisi sopia Kelan tuottamiksi pilvipalveluiksi) − Jokainen tehtävä tulee säätää erikseen lailla Kelan tehtäväksi, muuten hankintalaki on esteenä. • Tätä kautta olisi saavutettavissa todella merkittäviä säästöjä julkiselle sektorille, ei vähiten sosiaali- ja terveydenhuollon alueella.
 8. 8. Palveluiden toimeenpano Kelassa • Keskustelussa olleita palveluja ovat muun muassa toimeentulotuen laskennallinen osa ja omaishoidon tuki. Mutta asiallisesti ottaen Kela voisi hoitaa sosiaaliturvaan liittyviä palveluita hyvinkin laajasti jos niin haluttaisiin. • Voittoa saataisiin kahta kautta: − Kela kykenee skaalaetujen vuoksi hallinnoimaan palveluita huomattavasti edullisemmin kuin sirpaleinen kuntakenttä jossa on yli 300 toimijaa. Elatustuen kohdalla etu oli jopa luokkaa 80% (400 htv => 81 htv) − Kela voi samasta syystä järjestää ICT-palvelunsa huomattavan edullisesti, sen sijaan jokainen kunta joutuu hankkimaan ohjelmistot etuuksien hoitamiseksi. Tässä on huomattavan suuri säästöpotentiaali joka pitäisi hyödyntää.
 9. 9. Muita Kelan palveluun liittyviä asioita • Julkisen sektorin IT-strategia, ja sähköisten palvelujen edistäminen • Ansiorekisteri ja tulokäsitteiden yhtenäistäminen säästäisi paljon työtä Kelassa ja muualla • Tunnistautuminen • Toisen puolesta asiointi • Palveluväylä-hanke
 10. 10. Kiitos !

×